Hoe een betrouwbare syndicus vinden?

6 antwoorden [Laatste bericht]
Rebecca9550
Offline

Ik ben nu bijna 4 jaar mede-eigenaar en intussen aan de tweede syndicus toe. In de jaren ervoor zijn er al meerdere de revue gepasseerd. Probleem is eigenlijk altijd hetzelfde: slechte communicatie en onvoldoende nakomen van afspraken. Ik heb al rondgevraagd en gezocht naar goede syndici die wel hun werk doen, maar het antwoord luidt steeds: dungezaaid en dus bijna niet te vinden. Mijn vraag: op welke manier kan ik een goede syndicus vinden? Zijn er speciefieke websites of verenigingen waar ik mij kan informeren? 

 

SIEBE
Offline
syndicus
Een goede syndicus vinden is een rariteit. Er is veel kaf onder het koren.
BIV leden of niet; een garantie heeft u nooit.
Hun deontologie en de appartementswetgeving zijn dikwijls loze woorden.

Als u er toevallig eentje vindt, houden zeg ik maar. Geen makkelijke opgave omdat zij in dit land zo goed als vrij spel krijgen.
Baton
Offline
syndicus .....
Een syndicus.....

Minstens even belangrijk het "engagement" van de VME.
Indien een VME iemand aanduidt (syndicus) om te handelen in opdracht van die VME en wetend dat die persoon dan het beheer gaat doen van die VME moet voor ogen houden dat de VME dat beheer gaat bepalen en niet de syndicus !

Zo zal die VME met beslissingen in de algemene vergadering (AV) de lijn bepalen hoe dat beheer gaat gebeuren maw. de AV beslist en de syndicus voert uit.

Ook al begaat de syndicus een fout in dat beheer ook dan is die VME verantwoordelijk !
De syndicus handelt immers in naam van die VME !
Samengevat : 
- de VME is altijd verantwoordelijk
- de syndicus is aansprakelijk (regresvordering)

Vandaar het "belang" van die VME dat de raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen , ervoor zorgen dat de syndicus zijn werk doet conform de wet , statuten en indien een BIV syndicus , conform de deontologische bepalingen BIV.

Het syndicus contract afgesloten met die VME is daarom niet op maat geschreven van de syndicus maar wel op maat van die VME.

Een syndicus die handelt/werkt conform de statuten en wet mede-eigendom (appartementswet) ,heeft zeker een streepje voor..(voorzie dat in het contract !)

Succes........en van welke streek ben je ?
 

 

 

 

SIEBE
Offline
#2 Baton
U slaat de nagel op den kop.

Maar daar wringt het schoentje ook dikwijls en daar maken de syndici gretig gebruik van.
Mijn gezegde : hoe meer onenigheid in de VME, hoe slapper de RVM en hoe beperkter het mandaat van een goede rekencommissaris HOE GROTER het misdbruik van de syndicus en hoe groter zijn macht over de VME.

Daadkracht en engagement zoals u aanhaalt, that's the spirit. Maar daar ontbreekt het in menig ( veel ) VME's.
Om ook niet te spreken van de belangen vermenging tussen de verschillende partijen.

Tot op heden zijn menige contracten van syndici niet in overeenstemming met de appartementswetgeving en de wetgever.
vrijwsyndicus
Offline
uvs
Jos Diepenbeek
Offline
UVS
Mevrouw/mijnheer Vrijwsyndicus, uw link naar de UVS werkt niet.
SIEBE
Offline
UVS
Bij mij werkt die link wel.
Probeer maar.
Enkel op lijn 4 drukken