Hoe syndicus in gebreke stellen?

4 antwoorden [Laatste bericht]
Elianes
Offline
Beste, 
 
Op 15 februari 2019 verkocht ik mijn eigendom in een gebouw dat beheerd wordt door syndicus X. In januari en februari 2019 betaalde ik het periodieke voorschot. Bij de verkoop werd daarnaast een som van 150 EUR afgehouden op de verkoopprijs door de instruerende notaris en overgemaakt aan de syndicus t.a.v. de VME. In oktober 2020 kregen we een afrekening die een positief saldo van ruim 200 EUR laat zien. De syndicus geeft sindsdien geen enkel gehoor aan mijn herhaaldelijk vraag per mail en telefoon om dit bedrag over te maken. De notaris die me begeleidde in de verkoop kreeg eveneens geen gehoor. 
 
Er rest me allicht geen andere optie dan de syndicus aangetekend in gebreke stellen en ook klacht in te dienen bij het BIV. Hoe pak ik dit concreet aan? Bericht ik hem per mail dat ik indien ik na X dagen opnieuw geen gehoor krijg ik hem aangebrekend in gebreke stel en klacht indien bij het BIV? Zijn er specifieke zaken die ik moet opnemen in dergelijke mail en het aangetekend schrijvend dat er op volgt?

Veel dank en groeten! 
SIEBE
Offline
TE GOED SYNDICUS
Vooreerst is het niet gebruikelijk dat de notaris die € 150.00 afhoudt vande verkoopprijs en doorstort aan de syndicus. Dit zijn uittredingskosten uit de VME = vergoeding syndicus.
Private kosten door u te betalen aan de syndicus. En liet door afhouding notaris.

Ik zou nu ook de notaris vragen om het bedrag van € 200.00 terug te vorderten van de syndicus en u te bezorgen. Als de notaris A zegt moet hij ook B zeggen.
Elianes
Offline
Kan ik de notaris vragen om
Kan ik de notaris vragen om het gehele positieve saldo uit de afrekening te bezorgen of enkel het bedrag dat hij doorstortte bij verkoop? Ik dacht dat dit gangbare praktijk is. Onze notaris heeft immers n.a.v. dit dispuut contact opgenomen met de instruerende notaris van de toenmalige kopers om te checken of het geld daadwerkelijk werd overgemaakt aan de syndicus/VME na verkoop (wat het geval is). Die stelde zich daar helemaal geen vragen bij (en wij dus ook niet).
SIEBE
Offline
notaris
Als de notaris het lef heeft gehad om die € 150.00 voor de syndicus af te trekken; moet hij nu ook maar -het lef hebben om die € 200.00 voor u terug te vragen.

Als hij zich ten onrechte inspant voor die syndicus, moet hij u als klant zeker correct behandelen.

Het is niet de taak van de notaris om de wil van syndicus aan u op te leggen.
Elianes
Offline
Zo had ik het nog niet
Zo had ik het nog niet bekeken... De vraag is de deur uit. Ik ben benieuwd...