Interpretatie genomen beslissingen

5 antwoorden [Laatste bericht]
Hermy36
Offline
In uitvoering van onze basisakte werd op onze 1ste Statutaire vergadering beslist om alle gemeenschappelijke uitgaven te verdelen overeenkomstig de hun toegekende aandelen.

Drie jaar later werd beslist om twee categoriën voor de gemeenschappelijke lasten te voorzien
Cat 1: gelijkvloers en appartement volgens quotum (brandpolis, algemeenheden) en
Cat 2: appartementen volgens 5 gelijke delen voor electrabel en onderhoudscontract lift.

Naar aanleiding van te maken kosten: renovatie noodverlichting en modernisatie lift heeft een mede-eigenaar aan de syndicus medegedeeld dat deze kosten onterecht volgens de aandelen zouden verdeeld worden en niet in gelijke delen.

Op basis van de twee genomen beslissingen meen ik dat er geen discussie mogelijk is.
Uitsluitend voor electrabel (= meterhuur en elektricitietsverbruik) geldt verdeling in gelijke delen, rest is volgens aandelen.
Idem voor de lift, alles buiten het onderhoudscontract wordt aangerekend op basis van de aandelen.

Klopt dit?
ha
naicwill
Offline
Er was geen enkeke reden om
Er was geen enkeke reden om bepaalde kosten volgens
gelijke delen te verdelen,dit is in strijd met de wet die van
dwingend recht is.
Aangezien toen(strijdig met de wet) beslist is onderhoudscontract
lift is te verdelen in gelijke delen,ziet de eigenaar renovatie
lift dit als onderhoud lift en vindt hij dat dit ook in gelijke delen moet.
doordat er geen logica is in jullie verdeling kosten zullen jullie
beter de rechter laten beslissen.
Indien de mede eigenaar niet akkoord is met verdeling volgens
aandelen,kan hij naar de rechter gaan.
Quimmo
Offline
In principe moeten de kosten

In principe moeten de kosten inderdaad via aandelen verdeeld worden en is de aanpak in uw VME nogal ongelukkig.

Maar zelfs dan, u schrijft expliciet onderhoudscontract lift. Als het ook letterlijk met die woorden in de beslissing staat dan heeft de eigenaar die hierover klaagt volgens mij weinig te vertellen. Modernisatie van de lift maakt normaal gezien geen deel uit van een onderhoudscontract, het is een aparte bestelling die daar los van staat.

Gezien de modernisatie waarschijnlijk een hoge kost is zal de eigenaar in kwestie waarschijnlijk alles proberen aan te grijpen om daar onder uit te komen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

naicwill
Offline
Volgens de wet en ook volgens
Volgens de wet en ook volgens jullie oorspronkelijke statuten
moet alles verdeeld worden volgens aandelen.
de wet is van dwingend recht en toch slagen jullie
erin dit dwingend recht te omzeilen 3 jaar later.
"Drie jaar later werd beslist om twee categoriën voor de gemeenschappelijke lasten te voorzien
Cat 1: gelijkvloers en appartement volgens quotum (brandpolis, algemeenheden) en
Cat 2: appartementen volgens 5 gelijke delen voor electrabel en onderhoudscontract lift."

er is geen enkele reden voor om het onderhoudscontact forfaitair
te verdelen.
als jullie dat toch doen voor de lift moet jullie consequent voor alle
werken aan de lift.
hetzelfde voor electriciteit

Maar nogmaals de wet zegt: alles volgens aandelen als nut voor alle
kavels gelijk is of er geen substantieel verschil is.
als er een substantieel verschil is tussen het nut dat de kavels hebben
van een gemeenschappelike kost dan moet verdeling gebeuren in functie
van het nut.

wat was de reden dat 3 jaar geleden er werd overgegaan tot
gelijke verdeling onderhoudscontract lift en electrabel? 
Hermy36
Offline
Niet permanente bewoning
Van een getrouwd koppel pleegde de vrouw zelfmoord. De alleenstaande achterblijvende man (lange tijd op zee) bewoonde zijn appartement daardoor maar 4 van de 12 maanden.
De aandelen van de andere appartementen zijn gelijk. De aandelen van zijn dubbel appartement waren het dubbele.
Vandaar... deels emotionele beslissing.
ha
naicwill
Offline
"1.De lasten die verbonden
"1.De lasten die verbonden zijn aan het objectief potentieel
gebruik
 van de gemeenschappelijk installaties, vb. de lift. 
Met het objectief potentieel gebruik wordt bedoeld dat
niet het effectieve gebruik in rekening wordt gebracht,
maar dat het potentieel gebruik wel in objectieve zin wordt
getoetst
."

het is nu het ogenblik om terug te keren naar de oorspronkelijke
verdeling volgens aandelen behalve voor het gelijkvloers die geen objectief
nut van de lift heeft als er geen -1 is.
de grootste emotie is na 3 jaar voorbij en het al of niet bewonen
van de kavel speelt geen rol.
hij zal altijd we een reden zoekr getuige zijn nieuwe opmerking
aan de syndicus: "Naar aanleiding van te maken kosten: renovatie noodverlichting en modernisatie lift heeft een mede-eigenaar aan de syndicus medegedeeld dat deze kosten onterecht volgens de aandelen zouden verdeeld worden en niet in gelijke delen."
indien nu niet de oorspronkelijke statuten voor alle kosten lift
worden toegepast, gaan bij verkoop van zijn appartement de nieuwe
Eigenaars dezelfde rechten verwerven.