Inzage in de niet privatieve documenten

16 antwoorden [Laatste bericht]
Anoniem

Een vraag voor de specialisten :

Iedere mede-eigenaar heeft het recht op inzage in de rekeningen van de VME.
Ik wil een afspraak maken met de syndicus, en krijg hetvolgende antwoord :
Akkoord, ge moogt langskomen op dag x om 21 uur (buiten de normale openingsuren), maar het tijdstip van aankomst en vertrek dienen genoteerd te worden en ondertekend.

Betekent dit dat de syndicus mij de uren dat ik aanwezig ben gaat doen betalen ?

DirkRommel (niet gecontroleerd)
Ik zou het possitief zien en
Ik zou het possitief zien en de syndicus het voordeel van de twijfel geven, een beetje discipline ivm afspraken ivm data en uur voorkomen misschien dat iedereen te pas en te onpas zodra een kasticketje van 5 Euro poetsgerief binnenkomt alles wil inzien, bij mijn weten is het niet wenselijk/gebruikelijk (en wettig) om per uur te betalen. Vraag vooraf de copy kosten misschien en neem ev je fototoestel of leespen mee. Trouwens meer en meer word digitaal gewerkt, www.quimmo.be leent zich daar o.a. uitstekend voor, misschien kan dekundige(n) aanvullen... mvg DR
naicwill
Offline
http://www.quimmo.be/nl/forum
Quimmo
Offline
Contract?

Als het niet in zijn contract staat en hij ook nu niet vermeldt dat het tegen betaling is, dan denk ik niet dat hij achteraf een factuur kan sturen. Maar best wel eens zijn contract nakijken.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Jos8400 (niet gecontroleerd)
contract nazien

In het lastenboek en ook in zijn contract staat er :
4.1 Wettelijke taakomschrijving :
       De sindicus oefent alle opdrachten uit die hem zijn opgedragen bij wet (art 577-2 tot en met 14), door de stauten, door het reglement en door de besluiten van de AV.

4.2 Buitengewone prestatie & dienstbetoon :
      omvat de verrichtingen die op de syndicus rusten, maar zich slechts sporadisch voordoen.
Voor volgende buitengewone prestatie wordt een vergoeding toegekend :
    - afwikkeling groot schadedossie
    - juridische procedures, alle geschillen, icl. wijziging der statuten.
    - onkosten voor tussentijdse BAV

Logisch gezien valt de inzage van dokumenten onder punt 4.1 denk ik

Alhoewel verder staat er in een volgend punt:
 
Administratie kosten : de syndicus ontvangt een compensatie voor geleverde administratie kosten. Hij voegt hiervoor bij zijn factuur een gedetailleerde onkostenstaat.

Graag uw mening aub.

   
  

Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte De bewoordingen
Geachte

De bewoordingen "Administratie kosten : de syndicus ontvangt een compensatie voor geleverde administratie kosten. Hij voegt hiervoor bij zijn factuur een gedetailleerde onkostenstaat." leveren natuurlijk een handige passe partout op ...

Is het niet de eenvoudigste optie om de syndicus te vragen dit te duiden, op voorhand ?
U heeft toch eveneens het recht om hierover uitleg te vragen ?

Tenslotte ben ik het met u eens dat ik dit eerder bij de wettelijke opdracht van de syndicus zou rekenen dan dat dit bijzondere prestaties zouden zijn. Anderzijds, en dit merk ik objectief op, mag het inderdaad niet zo zijn dat de syndicus overbelast wordt met dergelijke vragen ... evenwicht ...

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Jos8400 (niet gecontroleerd)
De bewoordingen

Bedankt voor uw toelichting.

Natuurlijk is het niet de bedoeling om op de diensten van de syndicus om de haverklap beroep te doen.

Maar het moet toch mogelijk zijn om éénmaal per jaar de afrekening grondig na te zien.

Quimmo
Offline
Eénmaal per jaar de

Eénmaal per jaar de rekeningen grondig nazien is natuurlijk in de eerste plaats de taak van de commissaris van de rekeningen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

DirkRommel (niet gecontroleerd)
Quimmo,
Is het niet wettelijk verplicht voor de AV elke mede eigenaar de agendapunten en in bijlage samenvatting van de rekeningen/facturen te verdelen aub? Niet enkel en alleen de Rekencommissaris maar ook de ME's hebben rechten/plichten op dit vlak denk ik?
Mvg, DR
Jos8400 (niet gecontroleerd)
Eénmaal per jaar ...

Akkoord, maar iedere situatie is niet gelijk.  Daarmee bedoel ik dat ook een commissaris een  "gekleurd verslag" kan schrijven.  Denk aan uw visie ivm. de taak v/d Secretaris.
Ik wil als ME gewoon mijn rechten laten gelden, en zelf ook eens de rekeningen gaan inzien, maar een gezonde achterdocht is altijd aangewezen, vandaar mijn vraag aan de specialisten in dit forum.
En wat besluit ik eruit ? De visie van Meester Clabots is de juiste waar hij schrijft dat de bewoordingen "hij ontvangt een compensatie voor geleverde administratieve kosten" een handige passe partout is om mij wel degelijk te doen betalen. (afschrikmiddel)
Ik heb het hem dan ook op de man af gevraagd en dat is zijn antwoord :

We zullen toepassen wat wettelijk kan conform de contractuele overeenkomst.  We zullen het begin en eind uur  alvast noteren.  Buiten uw mede-eigenaarsschap heeft u geen officiële functie in het gebouw. 

DirkRommel (niet gecontroleerd)
De twee toezichtsorganen :
De twee toezichtsorganen : RvME en rekencommissaris zijn niet zo veel meer dan een "gewone" Mede Eigenaar (soms denken ze dat wel).
Dat begin/eind uur genoteerd word lijkt me geen probleem, misschien zelfs toezicht zodat je geen originele documenten zou kunnen ontvreemden, de kern van de zaak is dus de betaling, maar steeds meer en meer word digitaal gewerkt, bovendien kan je met fototoestel of leespen werken.
Een gezonde achterdocht en controle treed ik bij (recht & plicht)  Mvg, DR

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...

In nogal wat VME's denken/menen de twee toezichtsorganen : Rekencommissaris & RvME dat ze zoveel meer zijn dan een "gewone" Mede Eigenaar nogthans is dit niet zo, elke Mede Eigenaar beschikt over de belangrijkste mogelijkheden :
1) Een factuur opvragen
2) Een punt op de AV zetten
3) ...
4) ...
Mvg, DR
laspiaggia
Offline
uw syndicus is een zeveraar
Volledig akkoord met Dirk Rommel. Het is niet omdat u geen rekeningcommissaris of lid van de Raad van Mede-Eigendom bent, dat u minder rechten heeft. Integendeel zelfs, deze mensen hebben in feite gewoon meer plichten dan u. Of u al dan niet een officiële functie heeft, is dus volledig naast de kwestie.
Verder komt uw syndicus mij over als een zeveraar (excusez-moi le mot, maar ik vind even geen beter woord), zoals hij ook naast uw rechtstreekse vraag antwoordt. Het zou hem sieren mocht hij u meedelen of hij al dan niet een extra vergoeding zal aanrekenen.
75 €/uur dat u daar zit, vind ik tenslotte sowieso sterk overdreven. Dit betekent voor hem: ofwel een uur u zitten controleren en dus zelf niets doen - wat een hondje met een hoed op ook kan - , ofwel zijn eigen werk toch doen en u ondertussen in het oog houden. Als het natuurlijk zo in zijn overeenkomst met de VME staat, zo zij het dan.

mvg,

Laspiaggia
naicwill
Offline
wet

""het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering"

De wetgeving neemt geen standpunt in met betrekking tot de
kosten (noch positief, noch negatief) maar het is de algemene
vergadering die de wijze van inzage en kost moet bepalen.

Inzage in de periode jaarrekening mede eigenaars tot AV
zou gratis kunnen zijn indien documenten via een pdf bezorgd
worden  of raadpleging via website.
 

nadibo
Offline
Verzoek tot inzage in de rekeningen na vaststellen onregelmatigh
Beste,
Voorgeschiedenis waardoor ik nu dringend inzage in de rekeningen wens:
Op 18/1/21 stel ik schade aan mijn plafond aan door insijpeling water via het terras van de bovenbuur.
Op 19/1/21 komt de syndicus de schade vaststellen.
Op 10/2/21 kom ik toevallig te weten dat er nog geen schadeclaim werd ingediend bij de brandverzekering van het appartementsgebouw. Intusen zelf schade ingediend via de makelaar.
Hierdoor werd ik achterdochtig i.v.m. 2 vorige schadegevallen:
- waterinfiltratie in mei 2018
- afgeblazen schouw februari 2020 vastgesteld door de brandweer op hun weg naar een andere interventie, bijna een jaar geleden dus. De syndicus kwam pas ter plaatse na aandringen van de brandweer.
Op 10/2/2021 kwamen we tot de vaststelling dat voor geen van beide schadegevallen een schadeclaim werd ingediend. Voor het probleem schouw werd intussen alsnog een schadegeval ingediend met de onzekerheid van tussenkomst na bijna een jaar en werd er een aangetekend schrijven gericht aan de syndicus met het verzoek alle fecturen binnen de 8 dagen over te maken aan de makelaar.

Sinds september 2019 geen algemene vergaderingen meer. rekeningen 2019 en 2020 nog niet afgesloten, geen inzicht. Omwille van de corona werden er geen algemene vergaderingen meer gehouden en de syndicus weigert (niet in staat?) elektronisch te werken.

Gezien het voorafgaande heb ik sterke twijfels over de geloofwaardigheid in onze syndicus. Bovendien antwoordt hij nooit op mails en telefonisch is hij praktisch nooit te bereiken of wordt je afgeschimpt met beloftes die hij niet waar maakt. Ik wens dus inzage in de rekeningen van 2019 en 2020. Onlangs is er een appartement verkocht, ik vermoed dus dat de rekeningen toch klaar zouden moeten zijn. Ik wens per aangetekend schrijven inzage te vragen voor beide jaren. Welke termijn moet ik hem tenminste geven om inzage te krijgen, zijn 14 dagen voldoende?
mvg,
Nadibo
Op 14/12, net na de 1ste storm in februari viel mijn concensatieketel steeds uit met als foutmelding F29. 
Op telefonisch advies van de chauffagist Bulex laten langskomen.
Die constateerden op 14/2 dat het probleem aan de schouw lag (ve
nescio1
Offline
verzint eer ge begint
nescio1
Offline
bis repetita placent

 
Kruispost met een andere website.
 
Volgens de internetetiquette mag eenzelfde vraag slechts in een enkel openbaar forum gesteld worden.
 
Toch:
https://blog.smartsyndic.be/qa/hoe-inzage-vragen-de-rekeningen-van-2019-en-2020-na-vaststelling-niet-aangifte-schadegevallen/
 
 
Baton
Offline
#13 nabido


Nabido , geef u ook een duidelijk vonnis : INZAGERECHT BOEKHOUDING VAN DE VOORBIJE JAREN = een recht en moet de syndicus toelaten.

VONNIS 2017/1873 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VEURNE

Geïntimeerde heeft inzage gevraagd van alle niet-privatieve documenten betreffende de mede-eigendom.
Dit is conform artikel 577-6 §4, 11• B.W.

Louter ten exemplatieve titel beperkt de wet het inzagerecht niet tot enkel de stukken die nuttig zijn met het oog op een komende algemene vergadering of tot stukken van maximaal één jaar oud, zodat geïntimeerde niet strijdig met de wet handelde door alle verslagen van de voorgaande jaren te vragen.

Geïntimeerde vroeg inzage van de boekhouding. Ook dit is een niet-privatief stuk, welke trouwens aan de algemene vergadering moet voorgelegd worden ter goedkeuring van de mede-eigenaars zodat zij uiteraard
desbetreffend inzagerecht hebben eer zij in eer en geweten kwijting kunnen verlenen aan de syndicus.
Het vonnis van de rechter van eerste aanleg te Veurne , stelt duidelijk dat de boekhouding een niet-privatief stuk is maw. men kan de boekhouding inzien.(niet gedeeltelijk maar volledig = de boekhouding)

https://juridischforum.be/viewtopic.php?t=102779

uw vraag : Ik wens per aangetekend schrijven inzage te vragen voor beide jaren. Welke termijn moet ik hem tenminste geven om inzage te krijgen, zijn 14 dagen voldoende?

antwoord : JA