Is dit een wettelijke taak van de syndicus ?

8 antwoorden [Laatste bericht]
reprofil
Offline
Is dit wettelijk om de syndicus daarover te laten beslissen ?
ik veronderstel dat "voorraad", "voorbaat" moet zijn
BijlageGrootte
E4192AF2-2BAE-4A08-8170-4235F8416CDB.jpeg440.39 KB
nescio1
Offline
bij voorraad is de correcte juiridische term
U geeft de syndicus dus de opdracht de beslissingen van de AV, in toekomst, onverwijld uit te voeren.
Wel gevaarlijk.
Indien een zaak toch voor de rechter gebracht wordt en de rechter geeft de contestant volledig gelijk dan draaien syndicus en VME volledig op voor (de kosten) van het herstel van de oorspronkelijke rechtstoestand.
 
nescio1
Offline
uit geheugen
Sluit wel aan bij de huidige tendens om beroepsmogelijkheden te beperken.
Komt ook voor in de potpourriwetgeving?

 
SIEBE
Online
VOORRAAD
Ik volg de reacties van Nescio1.
Laat die beslissingen over aan de syndicus om beslissingen onverwijld uit te voeren, en houdt de VME er van tussen. Syndicus heeft zijn mandaat en wil die risico's nemen dan ...
Hangt ook af van of punten unaniem goed gekeurd zijn fo met tegenstemmen.

Zou gevaarlijke precedenten kunnen scheppen.

Syndicus moet de beslissingen van de AV uitvoeren volgens de wettelijke regels.
reprofil
Offline
nessio1, draait de VME er

nessio1, draait de VME er zowieso niet voor op als ze de zaak verliest ? Alvast bedankt voor uw reacties.

 

ronald de wilde
Offline
goede argumenten
Vergeet niet dat een ME (of ME's) goede argumenten moet hebben om een zaak met succes aanhangig te maken. Een syndicus dient de beslissingen van de AV uit te voeren, dient er ook geen 4 maanden voor te wachten, zelfs indien door één (of enkele) ME gedreigd wordt ermee naar de vrederechter te stappen. Hebben er net een procedure opzitten waarin dat werd aangekaart. Het algemeen belang van de VME (overgrote goedkeuring AV) staat altijd voorop, is daarbij heel duidelijk gesteld waarmee ook het belang van de contestant (zelfs wanneer hem/haar dat niet duidelijk zou zijn). Lichtzinnig naar de vrederechter stappen wordt daar niet goed onthaald, noch minder dat daar eigenwijs de interpretatie van de wetgeving wordt aangegeven. Ron
reprofil
Offline
Verantwoordelijkheid VME
Is de VME niet steeds verantwoordelijk bij het verliezen van een rechtszaak ?
Baton
Offline
# 6 en # 5


#6 reprofil
 
JA , VME is verantwoordelijk.
 
#5  ronald de wilde
 
 Een syndicus dient de beslissingen van de AV uit te voeren, dient er ook geen 4 maanden voor te wachten, zelfs indien door één (of enkele) ME gedreigd wordt ermee naar de vrederechter te stappen.
 
Nieuw goederenrecht bepaalt in specifieke aangelegenheden het tegendeel nml:
 
  Art. 3.92.Rechtsvorderingen (Art.577-9)

  § 1. De vereniging van mede-eigenaars is bevoegd om in rechte op te treden, als eiser en als verweerder.
………….
  [2 In het geval bedoeld in artikel 3.88, § 1, 2°, h), en tenzij de beslissing met eenparigheid van stemmen wordt genomen door allen die stemrecht hebben in de algemene vergadering, moet de vereniging van mede-eigenaars zich binnen vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering heeft plaatsgevonden tot de vrederechter richten. De vordering is gericht tegen alle mede-eigenaars die, met stemrecht in de algemene vergadering, de beslissing niet hebben goedgekeurd. De uitvoering van de beslissing van de algemene vergadering wordt opgeschort totdat de rechterlijke uitspraak tot vaststelling van de wettigheid van de beslissing van de algemene vergadering in kracht van gewijsde is gegaan.]2
 
 #5 ronald de wilde 

Het algemeen belang van de VME (overgrote goedkeuring AV) staat altijd voorop, is daarbij heel duidelijk gesteld waarmee ook het belang van de contestant.

Een overgrote goedkeuring AV (zelfs eentje met meer dan een 4/5 meerderheid) staat niet altijd voorop. Dergelijke AV beslissing kan zelfs een individueel belang schaden .
Algemeen belang.....versus..... individueel belang.....
 
Rechtbank eerste aanleg te Brugge :
“Een beslissing van de algemene vergadering die met het vereiste quorum is genomen en niet bedrieglijk is, kan niettemin een misbruik van de rechten van de meerderheid inhouden. Aldus is een beslissing van de algemene vergadering die zonder reden een nadeel voor een mede-eigenaar veroorzaakt ten voordele van de andere mede-eigenaars, onrechtmatig in de zin van art. 577-9, §2, lid 1 BW. 
 

ronald de wilde
Offline
#7
..... goede argumenten
..... altijd voorop = bij geen goede argumenten. Of misschien beter: veelal voorop, dan.
 
Een mogelijks gedaagde syndicus en bij uitbreiding de VME moet ook niet te lichtzinnig tewerkgaan, uiteraard. En dus altijd nagaan wat de vigerende wetgeving stelt, maar ook de context erbij.

ik heb geen probleem met terechtwijzingen, maar vind het toch goed dat een antwoord 'breed' wordt gelezen en dus in de volledige zin.
Daarnaast is het natuurlijk ook goed om de wetgeving ea. erbij te halen, al was het maar om erop te wijzen naar degenen toe die ze nog niet kennen, of mis zouden verstaan.

Met nu al twee procedures, met een rits aan klachten, achter de kiezen weten ik en onze syndicus inmiddels al goed waar de klepel zowat hangt.

Ron