kleurverandering

8 antwoorden [Laatste bericht]
Janneman
Offline


Ik weet dat er al soortgelijke zaken besproken zijn i.v.m. kleurkeuze ramen, maar dit is toch wel afwijkend.

Onze appartementsblok heeft drie kavels op de benedenverdieping. Vele jaren terug werd de kleur van de ramen vastgelegd op een VME vergadering. De mede-eigenaar die vragende partij was, mocht de kleur kiezen. Met eenparigheid van stemmen werd zijn geliefde kleur goedgekeurd en opgenomen in het huishoudreglement. Nu gaat diezelfde eigenaar één van die kavels verhuren aan een immobiliënkantoor kantoor dat haar eigen kleur heeft.  Mijn vraag: hoeveel stemmen zijn er verreist om die eenparigheid van stemmen te doorbreken? Te onthouden dus dat de eigenaar die een kleurverandering wil, de huidige kleur zelf gekozen heeft en uiteraard zijn voorstel zelf mee goedgekeurd heeft?

Bedankt alvast voor de reactie

Baton
Offline
Reglement


Met eenparigheid van stemmen werd zijn geliefde kleur goedgekeurd en opgenomen in het huishoudreglement. 
 

Reglement van interne orde.

De AV is een souverein orgaan en AV beslissingen verwerven daardoor een "Rechtszekerheid".

Om de haverklap de reeds genomen beslissingen veranderen ondermijnt die rechtszekerheid.

Wanneer kan men een reeds genomen beslissing veranderen ?

Een nieuwe beslissing omtrent een bepaalde aangelegenheid is principieel mogelijk als er nieuwe omstandigheden zijn die de AV beslissing kan beinvloeden zodat er de noodzaak is tot het nemen van een gewijzigd besluit.

Er zijn echter beperkingen aan verbonden :
1) het eerdere besluit mag nog niet uitgevoerd zijn
2) het nieuwe besluit moet het algemeen belang dienen en niet het belang van 1 of enkele mede-eigenaars
3) de verworven rechten "rechtszekerheid" mogen niet aangetast worden door het wijzigend nieuw AVbeslissing

Is niet aan deze 3 voorwaarden voldaan dan is een nieuw wijzigend AV beslissing uit den boze.....
Het zal u ook wel duidelijk zijn dat sommigen (?) andere interpretaties er op na houden en dit kan leiden tot discussie.


 
Janneman
Offline
reactie op Baton

Bedankt:

Je zegt: Er zijn echter beperkingen aan verbonden :
1) het eerdere besluit mag nog niet uitgevoerd zijn
De door hem gekozen verf verf staat er jarenlang op.

2) het nieuwe besluit moet het algemeen belang dienen en niet het belang van 1 of enkele mede-eigenaars
Het dient alleen het belang van de verhuurder en zijn huurder

3) de verworven rechten "rechtszekerheid" mogen niet aangetast worden door het wijzigend nieuw AVbeslissing


Groetjes

 

Astrid Clabots
Offline
wijzigingen kleur algemeen uitzicht

Geachte


indien de aanvrager niet de vereiste meerderheid behaalt om deze nieuwe of zelfs eenmalige wijziging van kleur te mogen doorvoeren, meen ik dat de "neen"-stemmers op basis van voorgaanden en daarmee het algemeen uitzicht van het gebouw voldoende redenen voorhanden hebben om hun weigering te motiveren.

U heeft aldus, samen met alle mede - eigenaren, het recht om dit verzoek te weigeren.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Janneman
Offline
reactie op Astrid Clabots

Bedankt voor het antwoord,

Toch brengt me uw antwoord in verwarring. Na het vorige antwoord van Baton dacht ik het begrepen te hebben, maar blijkbaar niet.
1. Wat is in deze de vereiste meerderheid om in te gaan tegen iets wat met eenparigheid van stemmen goedgekeurd werd?
2. Dus een huishoudreglement dat met eenparigheid van stemmen gestemd werd, is eigenlijk niet veelzeggend. Het doet er dus niet toe dat slechts één mede-eigenaar baat heeft bij een wijziging? De andere mede-eigenaars kunnen om hem te plezieren hun stem aan hem geven, of zich onthouden, zonder dat ze baat hebben bij een wijziging (het kan hen weinig schelen of de kleur nu lelijk of mooi is)? 

Groetjes


 

SIEBE
Offline
Kleur
Ik volg dee reactie van Baton.
De kleurwijziging heeft enkel een commerciëel doel en is zeker niet bedoeld voor een beter uitzicht van de appartementen.
Wat indien de Immo binnen enkele tijd weg is uit de VME ? En er komt een andere firma die ook haar eigen kleur heeft ?

Zo blijft men lekker bezig. Of de fanclub van een voetbalclub vestigt zich daar : kleur bv. rood wit ? blauw  wit ?
Men moet ernstig blijven.
Janneman
Offline
reactie op Siebe

Bedankt Siebe,

Je slaat volgens mij, samen met Baton, de nagel op de kop. Inderdaad: De kleurwijziging heeft enkel een commerciëel doel en is zeker niet bedoeld voor een beter uitzicht van de appartementen. En de vraag die je stelde vroeg een andere mede-eigenaar ook: Wat indien de Immo binnen enkele tijd weg is uit de VME ? En er komt een andere firma die ook haar eigen kleur heeft? Zo blijft men lekker bezig.
Ik vind het anwtoord van 
Astrid Clabots teleurstellend omdat het meer vragen dan antwoorden geeft:
1. Welke meerderheid is vereist om alle ramen te herschilderen in een andere kleur dan degene die met eenparigheid van stemmen werd vastgelegd?
2. Is wat Baton zegt dan van geen tel? Het gaat om het voordeel van één eigenaar (of zijn huurder, wat uiteraard hetzelfde is). 

Groetjes

Baton
Offline
agendapunt


#3 , volg uw antwoord maar KISS , Uiteraard moet een Agendapunt tijdig ingedient op de agenda komen , maar indien daarover reeds een beslissing voorligt en er géén "gewijzigde omstandigheden" , is het ingediend agendapunt "zonder voorwerp" , hoeft niet besproken of een besluit te kennen.  De secretaris kan dit zo opnemen in de notulen en de AV hoeft haar tijd niet nutteloos te verdoen.                  


Is de indiener/agendapunt niet akkoord kan deze beroep doen op de vrederechter , immers , beslissingen AV en niet geprotesteerd zijn definitief en krijgen een (kracht) gezag van gewijsde . (cfr. art. 3.92 §1 NBW)

In dit geval is het meer dan duidelijk :
Met eenparigheid van stemmen werd zijn geliefde kleur goedgekeurd en opgenomen in het huishoudreglement. (reglement van interne orde)

Géén gewijzigde omstandigheden = zonder voorwerp , AV beslissing blijft overeind , rechtszekerheid is gewaarborgd en laten we vooral niet vergeten dat rechtsgeldige bepalingen in de basisakte , het reglement van mede-eigendom , reglement van interne orde , AV beslissingen , zijn wat ze zijn en ook na kennisname , dwingend van toepassing  ! (appartemetswet) 

ook en lees ; Dilbeccha , Astrid Clabots , Bonafide en (vooral) Herman

https://blog.smartsyndic.be/qa/kan-een-agenda-punt-c-q-vraag-tot-technis...

 

Janneman
Offline
reactie op Baton


Bedankt, Baton en alle anderen.
Dit alles ga ik onze sydicus (tevens mede-eigenaar) voorleggen.  Het is bijna vergadering en diezelfde mede-eigenaar die enkel maar verhuurpanden heeft in onze woonblok is zo goed als zeker, ook in functie van dat immo-kantoor, iets nieuws van plan, wat vragen opwerpt bij de andere medeiegenaars, ik ga het posten onder Lepe truc om te voldoen aan de vereisten van een laadpaal?