Kosten aangerekend aan de VME door de syndicusde

6 antwoorden [Laatste bericht]
Libeer
Offline
de syndicus factureert aan de VME 150€ kosten voor het volgende:
"inlichtingen mede-eigendom bij verkoop/mutatie kavel"
de syndicus beweert dat hij deze kosten niet rechtstreeks aan de betrokken mede-eigenaar kan aanrekenen omdat hij enkel een contract heeft met de VME.
is dit de normale manier van handelen?

 
jclibeer
nescio1
Offline
Umwertung aller Werte
 
Syndicus met totaal gebrek aan beroepsernst en -kennis. 
 
Dergelijke opdracht is voor de syndicus een buitencontractuele opdracht die hij uitsluitend aan de verkopende eigenaar mag aanrekenen, zeker niet aan de VME.
 
Astrid Clabots
Offline
Kosten informatieverstrekking overdracht kavel

Beste

Deze syndicus gaat kort door de bocht en maakt er zich makkelijk van af.
Het kan niet onmogelijk zijn dat de verkoper niet op te sporen is. 
Bovendien.. . werd deze kost al niet meegedeel aan de notaris bij het verlijden van de notariële verkoopakte ? 

Astrid CLABOTS 
CLABOTS 

Libeer
Offline
Reactie syndicus
is dit werkelijk de normale gang van zaken?

Over de extra prestaties die wel 100% zeker aan individuele eigenaars mogen aangerekend worden (zoals bvb inlichtingen bij verkoop) heb ik wel nieuws.
Het is voor onze software technisch niet mogelijk om facturen aan te maken gericht aan mede-eigenaars. Elke factuur die uit onze software komt wordt aangerekend aan de VME en binnen de VME wordt deze factuur dan geboekt op een eigenaar die hem via zijn eindafrekening betaalt. De VME heeft hier dus absoluut geen kosten aan maar de tussenstap via de VME moet wel gebeuren.
Bovendien wordt dit bedrag ingehouden bij de verkoop via de notaris en de notaris mag enkel uitbetalen op rekening van de VME, niet op rekening van de syndicus. Alleen daardoor al is het voor ons onmogelijk om rechtstreeks aan een eigenaar te factureren.
 
Nu ik weet hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat ben ik er vrij zeker van dat dit de standaard werkwijze is van elke syndicus.
 
 
jclibeer
nescio1
Offline
boekhouding hoort de wet te respecteren

Aansluitend op de hogere reactie # 2/ dit gaat over een oude discussie.
MAG EEN SYNDICUS EEN VERGOEDING AANREKENEN BIJ VERKOOP APPARTEMENT%3F
 
Lange tijd hebben de syndici getracht deze kost door te rekenen aan de notaris.
 
 
Het notariaat heeft zich met hand en tand hiertegen verzet en uiteindelijk in Cassatie gelijk gekregen.
 
https://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/syndicus-vraagt-vergoeding-bij-verkoop-appartement  # 7
 
De achterliggende gedachte zal wel geweest zijn dat zij er niet mee gediend waren in hun kostenstaat bedragen te moeten opnemen onderhevig aan “vrije” prijsvorming waarop zij geen enkele greep konden uitoefenen.
 
 
hypocresie bij syndici en hun beroepsvereniging ( =orde)
 
https://www.biv.be/kb/themes/beroep/vastgoedkwesties/vastgoedkwesties-concrete-situaties-concrete-antwoorden
 
Mag ik als syndicus een kost aanrekenen aan de vertrekkende mede-eigenaar voor het verstrekken van de wettelijk verplichte inlichtingen bij verkoop?
 
Je bent als syndicus gerechtigd om een vergoeding te vragen voor het verstrekken van de wettelijk verplichte inlichtingen bij verkoop van een kavel (art 577-11 §1ev uit het Burgerlijk Wetboek).
De wet bepaalt niets over de grootte van de bedragen, noch wanner dze kosten moeten voldaan worden. Om latere discussies te vermijden werd dit punt door een aantal syndici voorgelegd door een aantal syndici op de A.V. (bij de verlenging van het contract van de syndicus) waarbij ook het bedrag van de kosten werd medegedeeld. Ook wordt in het contract met de syndicus duidelijk gespecifieerd welke diensten binnen het contract vallen en voor welke diensten er eventueel een meerprijs zal worden aangerekend. Zo weet iedereen waaraan zich te verwachten. Deze werkwijze is, hoewel aan te raden, echter geenszins verplicht.
(geconsulteerd op 02-06-2021)
 
Het B.I.V. is blijkbaar NIET volledig op de hoogte van:
 
B.W. Art. 577-8 § 1 (wetgeving versie 2018)
“… geen aanleiding tot vergoeding, …”
 
nescio1
Offline
drogredenering in # 3

 
De kosten informatieverstrekking overdracht kavel zijn een duidelijke buitencontractuele opdracht voor de syndicus.
 
Hij hoort dan ook de facturatie en incasso ervan te laten lopen via zijn algemene boekhouding en niet via de boekhouding VME’s onder zijn beheer.
 
 
ronald de wilde
Offline
Syndici-contracten
Om even in te gaan op het discussiepunt en het al dan niet aanrekenen van bijkomende extra-kosten......
Hoe ze dienen verrekend heb ik uiteraard mijn mening, maar dat is niet het punt.
Punt is dat er nog syndici rondlopen met een all-in-formule, dus syndici die geen extra kosten aanrekenen om het RIO in orde te brengen, geen kosten aanrekenen voor info bij vertrek verkopende of aankomst nieuwe ME's. Geen kosten voor.....

Ofwel koester je die syndici en tracht je tot een win-win-situatie te komen, ofwel stoot je die af.
Een verschil tussen de ene 'soort' en de andere is al snel enkele duizenden euro's in een VME van zekere omvang (in deze zowat 70 ME's).

Wat is er zo moeilijk om tot die win-win-situaties te komen: enkel wat gezond verstand en redelijke kennis van het VME-gebeuren. Wat in niet weinig gevallen compleet te wensen overlaat, of zoek is.
Het is te gemakkelijk om de wetgever met de schuld ervoor op te zadelen (die appartementswet, je weet wel...), het is te gemakkelijk om die syndici-houdingen op een hoopje te gooien, ........ in plaats van met enig inzicht, in alle redelijkheid en met inachtneming van wat zakelijkheid mekaar (de verschillende partijen) tegemoet te treden, mekaar wat respect te gunnen.

Verbaasd het iemand dat in onze VME die all-in-formule gangbaar is? Zoals we er alle moeite voor doen om die in stand te houden, zonder 'te knielen' voor elkaar.

Ron