kosten voor website syndicus

9 antwoorden [Laatste bericht]
Robenmoniek
Offline

Kan de syndicus kosten aanrekenen voor de bijhouden van een website?
In de overeenkomst met de syndicus staat wel dat dit 1 euro/maand + BTW /eigenaar is, maar is dat wettelijk?

Rob
naicwill
Offline
Website van de syndicus voor
Website van de syndicus voor de VME
 
Zo de syndicus zelf wil instaan voor het bijhouden van de website om economische redenen (evidente verhoging van het rendement van zijn kantoor), dient hij hiertoe voorgaandelijk en expliciet de toelating van de AV te hebben.
 
Hij kan daarvoor geen verhoging van zijn ereloon bedingen. Want omdat het gebruik van het internet betekent per saldo in feite een vermindering van zijn kosten betekend. Analoog zoals het geval is voor de "nieuwe" opdrachten, hem expliciet opgelegd voor de nieuwe wet (de redactie gaat daarop later meer in detail in).
 
Maar ook dient hij ervoor in te staan dat hij binnen de dertig dagen na ontslag, zonder meerkosten, de inhoud van deze website integraal, ongeschonden, leesbaar en onmiddellijk bruikbaar ter beschikking stelt van zijn opvolger.
 
Ook zal een vastgoedagent die tegelijkertijd syndicus is voor de VME, rentmeester is voor bepaalde appartementen en als makelaar instaat voor de verkoop van andere appartementen, de neiging hebben om dit alles te integreren in één compacte website.
 
Website van de VME?
 
Een probleem is ook dat in het geval van faillissement deze gegevens niet meer toegankelijk kunnen zijn voor een min of meer langere periode, afhankelijk van de houding van de vereffenaar.
 
In 1994 werd, om analoge redenen beslist door de wetgever dat de bankrekeningen gebruikt voor het beheer van de fondsen van de mede-eigenaars, de eigendom moeten zijn van de VME, en niet van de syndicus van de VME of een feitelijke vereniging van enkele mede-eigenaars.
 
Het archief van de VME is één van de meest essentiële onderdelen van de VME, die permanent, ongeacht wat er gebeurt met de syndicus, in handen moet blijven van de VME. de redactie zal later ingaan, nadat het KB over de KBO gepubliceerd is, hoe dit in de prakltijk verwezenlijkt wordt.
 
vzw NICM is van mening dat de website(s) van de VME dient te behoren tot de VME zelf, weliswaar mits de syndicus instaat voor de inhoud ervan.
 
Dit kan bekomen worden door een dwingende bepaling terzake op te nemen in het Reglement van Mede-eigendom.
 
Deze werkwijze laat toe dat in het geval van wijziging van syndicus, de informatie op een vlotte en ononderbroken wijze ter beschikking wordt gehouden van de mede-eigenaars.
 
En het is juist tijdens een periode van wijziging van syndicus dat er een grotere behoefte is om deze gegevens te consulteren door de mede-eigenaars en de nieuwe syndicus.
 
Kostprijs van deze website
 
Zo de syndicus de AV kan overtuigen dat het een meerwaarde is indien hij technisch zelf alle websites beheert van de VME, waarvoor hij syndicus is, kan hij geen ereloonverhoging afdwingen, omdat hij de kosten van deze site ruimschoots kan compenseren door de vermindering van de papierlast.
 
Zo de VME het technisch beheer uitbesteedt aan een derde (firma, onbezoldigde mede-eigenaar, ... ), dient zij erop toe te zien dat er een contract bestaat tussen deze derde en de VME, vertegenwoordigd door de syndicus, zelfs als het werk gratis en vrijwillig wordt gedaan. NICM zal daar later meer in detail op ingaan.
 
De kostprijs van dit type van websites is minimaal. We spreken hier hoogstens over enkele euro's per maand per website, zolang men wil rijden met een VW kever en niet met een Rolls-Royce..
 
Er zijn correct beveiligde oplossingen mogelijk, die een beperkte configuratie-inspanning vereisen bij de creatie van een website en geen enkele programmeerkennis noodzakelijk maken.
http://www.nicm.be/pageframeset.asp?pageid=75
 
Quimmo
Offline
Wettelijk kan dat volgens mij

@naicwill: ik kan me wel vinden in het standpunt wat u aanhaalt, het gaat inderdaad om een vermindering van de administratieve lasten van de syndicus en het zou dus logisch zijn dat hij dit niet extra aanrekent. Maar wettelijk zie ik er geen probleem in, het gaat volgens mij toch om contractuele vrijheid tussen beide partijen. Het is aan de VME om het voorstel van de syndicus al dan niet te aanvaarden.

Wat natuurlijk niet kan, is in de loop van een bestaand contract het gebruik van de website opleggen aan de VME en er dan nog eens een meerprijs voor rekenen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wereldvrede79
Offline
kosten website
Beste, bij ons rekent de syndicus 75 euro aan bovenop zijn ereloon. Op zijn website van zijn vastgoedkantoor kunnen wij als mede-eigenaar wel inloggen en normaal gezien onze documenten raadplegen maar niet alles wordt ons getoond. Alleen hetgeen hij opmaakt en facturen, niet alles. Ook onze polis staat er niet op. Ik vind dat dan wel veel omdat het een lege doos is. En als hij dit bedrag doorrekent aan alle gebouwen die hij beheert dan is dat een aardige som. Kan dit?? Mvg
Quimmo
Offline
Waarom niet?

Indien dit in zijn contract staat en uw VME aanvaardt dit contract, waarom niet?

Dit is een typisch voorbeeld van een syndicus die de website enkel gebruikt om zijn eigen administratiekosten te verminderen en dan nog het gebruik doorfactureert aan de VME. De zaken die wel nut brengen voor de VME, zoals bijvoorbeeld een communicatieplatform tussen de eigenaars zoals u op Quimmo kunt aanmaken, zijn vaak niet gewenst bij vele syndici. Aan iedereen vrij om dit al dan niet te aanvaarden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

laspiaggia
Offline
pas op met veralgemenen en vooroordelen
Wie zegt dat een website voor een syndicus gemakkelijker en minder tijdrovend is?
Waar staat dat geschreven? Wie zegt dat de kosten voor die welbepaalde syndicus met dat welbepaalde gebouw en deze welbepaalde website geen 75 € kosten?
Dit zal wel afhangen van geval tot geval, maar ik kan zeggen dat dit voor mezelf niet zo is.

Voor sommige eigenaars (de heel kleine minderheid die het interesseert en die er de tijd voor willen vrijmaken om na te lezen) een paar kopies nemen, gaat sneller dan voor iedereen elk document scannen, uploaden, de website onderhouden, etc...
Plus dan nog de kosten. Nee, een website is niet duur. Nee, software is op zich ook niet duur. Tot er iets mee scheelt. Dit niet compatibel met dat, error nr. zoveel, ikzelf ben niet onderlegd om die problemen op te lossen. En al eens een IT-er twee uur betaald? Dan weet je't wel.
Dus misschien kan er wel wat minder tendensieus over gedaan worden.

Ik ben het trouwens ook stilletjesaan een beetje beu gehoord dat er algemeen maar net aanvaard wordt dat een syndicus zijn kosten doorrekent, maar ook geen eurocent meer. Professionele syndici werken om den brode, net zoals andere zelfstandigen. Dus zolang het in alle openheid gebeurt, maw contractueel vastgelegd, zie ik niet in waarom een syndicus op een bepaald deel van zijn dienstverlening geen winst zou mogen maken.
Quimmo
Offline
Doorrekenen kan, maar...

Zoals ik hoger al schrijf kan het voor mij wel degelijk dat de kosten doorgerekend worden.

Maar als er enkel zaken zoals afrekeningen opstaan is het meestal wel zo dat het enkel om kostenbesparing gaat. Dit type website is vaak geïntegreerd in het beheerpakket van de syndicus, wat dan automatisch de afrekening van elke eigenaar genereert en op de website plaatst. Voor de syndicus is het dan een besparing op administratie- en verzendkosten. De zaken die hem wel werk kosten, zoals het scannen van contracten om ook deze info op de website te plaatsen, worden in het aangehaalde voorbeeld achterwege gelaten.

Maar het is en blijft de syndicus vrij om er geld voor te rekenen (bij het ondertekenen van een nieuw contract) en het blijft de VME vrij om dit al dan niet te aanvaarden. Best wordt er dan wel duidelijk afgesproken wat er op die website komt zodat de eigenaars zien of ze er wel nut van hebben. Dat ik mijn afrekeningen zelf op een website moet downloaden ipv ze op papier in mijn brievenbus te vinden, biedt mij als eigenaar absoluut geen toegevoegde waarde. Wel integendeel.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wereldvrede79
Offline
duidelijk antwoord
@quimmo; bedankt voor je duidelijk standpunt. Ik ben nog maar twee jaar mede-eigenaar en ik heb nog niet veel ervaring met de vergaderingen. Maar nu weet ik wel dat, als ik het goed begrijp, dit moet overlegd worden met de VME. En als deze dit in het verleden heeft goed gekeurd er geen enkel probleem is. Mvg.
Geert__
Offline
Is een website nu al dan niet

_Spam verwijderd_

S4Y
Offline
gewist

*** Aanpassing door Quimmo ***

Het is niet de bedoeling om in het forum reclame voor syndici te maken.