Kostenaanrekening aan VME voor wanbetalende mede-eigenaars

5 antwoorden [Laatste bericht]
Libeer
Offline
Onze syndicus factureert dit jaar aan de VME nalatigheidsinteresten 10€ per kop omdat een aantal mede-eigenaars laattijdig hun bijdrage in de werkingskosten betalen. De syndicus beweert dat hij deze kosten rechtstreeks moet vorderen op de VME en dat achteraf de VME deze kosten maar moet terugvorderen van de betrokken eigenaars. Dit jaar werd voor 9x 10€ gefactureerd aan de VME voor laattijdige betalingen van 2018, 2019 en 2020. Er werd in de AV van 2019 en 2020 door de syndicus nooit enige informatie gegeven van deze wanbetalers.  In de notulen AV van 2019 werd zelfs geacteerd dat er geen wanbetalers zijn. Het is voor de rekencommissaris ook onmogelijk om te kunnen nagaan wie al dan niet zijn nalatigheidsinteresten heeft betaald want deze zijn dan ingegrepen in de betaling van de werkingskosten.
jclibeer
SIEBE
Online
nalatigheidsintresten
Rekencommissaris ofwel heeft hij een gebrek aan mandaat ( beperkt mandaat ) of kent zijn taak niet.

Syndicus mag nalatigheidsintresten aanrekenen. Gebeurt eerst met facturatie aan de VME. En in de boekhouding wordt dit overgeboekt op de privatieve rekening van de betrokken eigenaars. Deze kosten worden verrekend in de persoonlijke jaarafrekening betrokken eigenaars. Voor de mede-eigenaars ( VME ) moet dit een 000 operatie worden.
De intresten worden niet opgenomen in de provisies werkingskaptitaal MAAR in de afrekening per eigenaar ( einde boekjaar - jaarafsluiting ).

Waarom doet de syndicus eerst een facturatie aan de VME : moet normaal rechtstreeks aan de betrokken eigenaars zijn; maar facturatie aan de VME = voor hem safety de kosten te ontvangen. Daarna is de VME aan de beurt : indien iedereen zijn afrekening correct betaalt, is er geen probleem. Enkel bij weigering betaling intresten : VME kan dan procederen of trachten de kosten terug te winnen.

Mijn persoonlijke mening : LAFFE HANDELSWIJZE VAN DE SYNDICUS.
SIEBE
Online
INTREST
€ 10.00 per kop = schappelijk. Bij ons een stuk meer € 17.5

TS wat ik uit uit laatste topics besluit : waar zitten jullie rekencommissaris en RVME ?

Een rekencommissaris die door de AV een volledig mandaat tot controle van de boekhouding krijgt; moet in staat zijn ( als hij zijn job kent ) uw probleem te ontdekken en aan te kaarten en te laten verbeteren door de syndicus.
Astrid Clabots
Offline
Beste voorzie "algemene

Beste

voorzie "algemene voorwaarden" in uw RIO, en zorg dat de kosten van laattijdige betaling voor rekening van de slechte betalers zijn.

Astrid CLABOTS
CLABOTS 

nescio1
Offline
syndicus zonder incassopolitiek = brevet van onbekwaamheid

 
Onze eerste vaststelling is dat u te maken hebt met een onbekwame syndicus.
 
Onze ervaring is dat betalingsdocumenten best niet per e-mail overgemaakt worden. Zij komen dikwijls in de “spam” terecht.
 
Voorkeur dient gegeven te worden aan het posten in de brievenbus van de mede-eigenaar, bij appartementen bewoond door een huurder stuurt de syndicus het document op per post.
 
 
De syndicus hoort, al dan niet in overleg met AV, RvME of CvR een duidelijke, schriftelijk vastgelegde incassopolitiek te hebben.
Delen hiervan kunnen best opgenomen worden in het RIO.
 
 
Ons inziens hoort een eerste contactname, bij overschrijden van de betalingstermijn, te gebeuren per telefoon of e-mail zonder dat hiervoor kosten aangerekend aan iemand.
(Uitzondering kan gemaakt worden wanneer er systematisch door een bepaalde eigenaar pas gereageerd wordt na een dergelijke melding).
 
Alle verdere stappen worden (aangetekende brief, gerechtelijke dagvaardiging, etc.) worden door de syndicus ten laste gelegd van de individuele eigenaar.
 
 
nescio1
Offline
omkering van alle waarden
 
 
“…en dat achteraf de VME deze kosten maar moet terugvorderen van de betrokken eigenaars.”
 
 
Het is de taak van de syndicus deze toestanden te vermijden
 
Het is zijn verantwoordelijkheid dit aan te rekenen aan de individuele eigenaar, tenzij in statuten of ingevolge rechtsgeldige beslissingen door de AV andere regels zijn overeengekomen.