Kunnen beide tegelijk geëist worden?

1 antwoord [Laatste bericht]
mamu
Offline
Destijds werd bij de opmaak van het Reglement Interne Orde door de AV unaniem beslist dat het consulteren van alle niet privatieve documenten van de VME kon geschieden tijdens de kantooruren op het bureel van de Syndicus. Dit staat dan ook zo duidelijk vermeld in het desbetreffende Reglement.
Maanden nadien wensen een drietal mensen dat deze documenten nu ook online gebracht worden.
Kunnen beide zaken tegelijk geëist worden of geldt enkel de afspraak die binnen het Reglement Interne Orde vermeld staat (raadpleging ten kantore Syndicus)?

Mamu

nescio1
Offline
bijkomende kosten j/n? Quid meerderheidsbeslissing AV?