Kunnen we Syndicus ontslaan?

3 antwoorden [Laatste bericht]
Jefke V
Offline
De syndicus is momenteel in gebreke en aansprakelijk gesteld voor het niet uitoefenen van sommige van zijn taken. VB. Herstel parlofoon sleept al meer dan 1 jaar aan. Situatie: De residentie wordt beheert in het Syndicuskantoor door een bediende die ook alles in opdracht uitvoert en ondertekend. Vorig jaar heeft ze (de erkende syndicus was niet aanwezig) de AV geleid en ook de verlenging van het contract op een slinkse manier verkregen. Geen stemming over het mandaat wel dat de voorzitter van de AV een mandaat kreeg om de verlenging in het contract te ondertekenen.
Er is ook maar 1 exemplaar. De toenmalige voorzitter denkt niet dat hij een copie heeft gekregen. DE syndicus wil mij na gewone vraag geen inzage of copie geven. Welke weg kan ik volgen om de syndicus te ontslaan? De residentie heeft 50% verhuurders, somige mede-eigenaars hebben geen mening maar zien dat het niet goed functioneerd enz.
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 4 11 ° ( wetgeving versie 2018)

 
Maak een afspraak ten kantore van de syndicus en vraag inzage in het syndicuscontract.
Kopiekosten kunnen u aangerekend worden.
 
 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 § 6 (versie wetgeving 2018)

Beslissingen over (her)benoemen e.a. betreffende de syndicus worden enkel genomen in een (B)AV.
 
B.W. Art. 577-6 § 3
 
Samengevat dient de bijeenroeping alle agendapunten te bevatten waarover beslissingen zullen genomen worden en waar de documenten betreffende elk agendapunt kunnen geraadpleegd.
 
De bijeenroeping moet hier, meer concreet, volgende inlichtingen bevatten: 
  •  nominatief de aangezochte syndici(us) vermelden
  •  waar zijn voorgesteld contract kan geraadpleegd worden
  •  wie mandaat krijgt om het syndicuscontract te tekenen
 
 
Op het einde van de vergadering worden door de syndicus (of hier zijn gedelegeerde) notulen opgemaakt en getekend door dagvoorzitter, de secretaris en aanwezige mede-eigenaars.
 
 
Vermits het mandaat van een syndicus niet langer mag zijn dan 3 jaar zoekt u best eerst in uw eigen dossier of u in de 4 à 5 jongste jaren een bijeenroeping en later notulen vindt over een herbenoeming.
 
B.W. Art. 577-6 § 12
 
Alternatief: consulteer het “register van de beslissingen”.
 
 
nescio1
Offline
bega een vergissing
Op basis van uw uitleg en de weigerachtige houding van uw syndicus om een contract voor te leggen hebben wij het vermoeden dat u eigenlijk geen syndicus meer hebt.
 
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/overname-syndicus
# 1
syndicus zijn  = binaire voorwaarde
 
Lees:
B.W. Art. 577-6 § 2 (laatste alinea) (wetgeving versie 2018)
 
Hebt u, of kunt u 20 % van de quotiteiten verzamelen?
 
 
Stel een brief op, gericht aan enkele syndici in uw omgeving, waarin u naar hun voorwaarden (contract) en begeleiding voor het opzetten een BAV: benoeming syndicus wegens geen syndicus, vraagt.
Stuur deze per vergissing ook aan uw huidige (niet?)-syndicus.
 
 
 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antonius_van_Padua
Bedank nu de H. Antonius van Padua omdat de verloren gewaande contract zo snel teruggevonden is.