kwalitatieve meerderheden

2 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
Offline

Eerste vraag : voor " alle werken betreffende de gemene delen " is er en 2/3e meerderheid nodig ( met uitzondering van bewarende maatregelen en daden van voorlopig beheer).
Voor de door de wetgever opgelegde werken zoals dakisolatie zou een volstrekte meerderheid voldoende zijn, als de 2/3e meerheid niet gehaald wordt 

Een wettekst daarvoor vind ik evenwel niet terug, en ik vraag me ook af of dit op één en dezelfde algemene vergadering kan gebeuren

een tweede vraag

 "Wanneer de wet eenparigheid van alle mede-eigenaars voorschrijft en die in de algemene vergadering niet wordt bereikt door de afwezigheid van een of meerdere eigenaars, kan er een nieuwe algemene vergadering bijeenkomen na een termijn van minstens dertig dagen, waarin debetrokken beslissing met eenparigheid van stemmen van  van alle aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars kan worden genomen ".

Voor afbraak of heropbouw is er sprake geweest dat zelfs een gewone " meerderheid " zou volstaan, als bij een eerste stembeurt één aanwezige mede-eigenaar zou tegen stemmen.
Is dat nog zo.

Het betreft en groep van gebouwen aan  de kust, waarop hoogtebouwers een oogje hebben


mvg

nescio1
Offline
B.W. Art. 577-7 § 1 1 ° b) (wetgeving versie 2018)
 
U verwijst in de documentatie betreffende het agendapunt best ernaar dat u zich met de uit te voeren werken wenst te schikken naar de wettelijke verplichtingen ingevolge … (wetsartikel).
 
Wij zien niet in waarom u een tweetrapsraket zou moeten lanceren.

 
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-7 § 1 2 ° h) (wetgeving versie 2018)