kwartaalafrekeningen in plaats van provisies

7 antwoorden [Laatste bericht]
SCORPIOEN
OfflineDe syndicus maakt 4 kwartaalafrekeningen  in plaats van provisieopvragingen.

Daarom meent hij dat hij niet gebonden is door de goedgekeurde begroting !

Hij meent ook dat die kwartaalopvragingen definitief zijn, alhoewel ze slechts na het  statutair boekjaar aan de algemene vergadering worden voorgelegd, maar bespreekbaar zijn ze niet eens en worden quasi unaniem goedgekeurd, ook al is er een hemelsbreed verschil met de goedgekeurde begroting, maar eigenaardig genoeg steeds binnen de totaalsom van die begroting, die nu al 8 jaar onveranderd is gebleven !

Van  een Inventarisrekening is er helemaal geen sprake, omdat die volgens het financieel luik van de overeenkomst met de syndicus, aan de raad van mede-eigendom wordt .
voorgelegd.

Raad van mede-eigendom en commissaris falen in hun wettelijke opdracht controle te houden op de werkzaamheden van de syndicus.

Maar gelet op de souveriniteit van de Algemene Vergadering kan dat allemaal, maar mag dat allemaal ? 


mvg

SIEBE
Offline
KWARTAALAFREKENINGEN
De afrekening van een boekjaar wordt steeds gedaan op het einde boekjaar; en voor goedkeuring aangeboden op de AV. AV geeft kwijting of niet en dan zijn de openstaande bedragen ofwel te betalen of terug betaalbaar.
Provisies worden ofwel maandelijks of trimesterieel opgevraagd; steeds hetzelfde bedrag, wat ook vastgelegd wordt op de AV ( ook in het kader van de begroting ).
Een extra provisie kan op voorwaarde dat de liquiditeit van VME in het gedrang komt door een niet voorspelbare grote kost of herstelling.

RVM en rekencommissaris blijven hier in gebreke, alsook de syndicus.
Deze situatie is mij zeer herkenbaar. En kan zich enkel manifesteren door passiviteit en ongeïnteresseerdheid van de eigenaars.
SCORPIOEN
Offline
kwartaalafrekeningen

 


Voor grote werken, vraagt hij meteen het goedgekeurde bedrag op, ook al worden de werken pas (veel) later gebeuren. En nog eens " later " vraagt hij een supplement of geeft hij geld terug,  maar de onderliggende facturen zijn wel " ter inzage, op afspraak " maar als je zelf tweede-verblijver bent moet je dan kosten en de moeite aan je been. In zijn verslag schrijft de commissaris hoeveel mede-eigenaars de boekhouding hebben ingekeken ( meestal  één  of ooit eens twee)daaruit besluit hij dan dat alle andere het meeste vertrouween hebben.

Die anderen, de Algemene Vergadering dus, worden doml gehouden en bang gemaakt, want voordien hadden  we een niet professionele syndicus die zich meende veel te kunnen permitteren, nu hebben we een professionele syndicus die de vorige daarin overtreft !


BIV en Griffie van de vrederechter zijn hem, gemakkelijkshalve, gunstig gezind. Voor hen primeert het gemeenschappelijke op de individu, alhoewel een VME een mix is van de twee. 


mvg

SIEBE
Offline
#2
Scorpioen, ik volg u zeker in deze zaak. En dit gebeurt in veel VME's. Wetgever geeft de ME's weinig armslag : het is buigen en barsten of gelijk proberen te krijgen = bankrekening aanspreken.
Wetten uitvaardigen is niet moeilijk, maar de toepassing en de controle is wat anders.
baguetje
Offline
#1
Volgens de wet controleert de commissaris der rekeningen enkel de rekeningen... Wat kan die man tussentijds doen?
baguetje
nescio1
Offline
B.W. Art. 577-8 /2 (versie 2018)

"Wat kan die man tussentijds doen?"

Wettekst:
"...wier bevoegdheden en verplichtingen....worden bepaald."
 
nescio1
Offline
inkijkrecht CvR

https://www.mail.be/flatx/index.jsp#tool=mail&folderoid=512997821
(betaalmuur)
Hoever gaat ‘inkijkrecht’ van commissaris van de rekeningen?
 
 
SCORPIOEN
Offline
kwartaalafrekeningen

Baguetje :

Rekeningen en rekeningen  zijn twee :je hebt de (af)rekeningen naar de mede-eigenaars toe en je hebt de rekeningen  “ van de boekhouding.

 
Gezien er van een statutair boekjaar, vier boekjaren worden gemaakt,( zie TS ) en gezien dubbele boekhouding in principe de algemene regel is, heb je dan ook 4 Inventarisrekeningen ( de vroegere balansrekeningen ) die de commissaris van de rekeningen moet controleren, met telkens ook een verslag van zijn taak en bevindingen.
Omdat hij wettelijk slechts een jaarlijks verslag en  vermogensstaat moet geven, krijgen wij slechts die van de laatste periode, maar is niet eens bespreekbaar !
De boekhoud(st)er moet dus vier keer per jaar de boekhouding openen en afsluiten, een kostelijk fantasietje van  en voor de syndicus.

Nescio1:
 de taakomschrijving van de commissaris van de rekeningen is  nu opgenomen in het Reglement van Inwendige Orde ,is indrukwekkend , maar ook  niet meer dan dat


mvg