Mandaat oplevering gemeenschappelijke delen van een gebouw

1 antwoord [Laatste bericht]
Vespa
Offline
1) Kan in geval van oplevering gemeenschappelijke delen van een gebouw, de VME op een AV aan een bepaalde groep van mede-eigenaars een mandaat verlenen om een het PV van de oplevering (gemeenschappelijke delen) te ondertekenen? Moeten dit mandaat alsmede de gemandateerden duidelijk beschreven staan in de notulen van de AV in kwestie ?
2) Zijn in dit geval de individuele handtekeningen vereist van AL deze gemandateerden vereist om het PV van de oplevering te ondertekenen? of is de handtekening van 1 gemandateerde voldoende om de oplevering als aanvaard te kunnen beschouwen (juridisch en wettelijk)?
3) Moet de syndicus - als vertegenwoordiger in rechte van de VME - dit PV mee ondertekenen ? of is dit niet vereist volgens de wet ?
4) Onder welke voorwaarden kan men rechtsgeldig een voorlopige oplevering weigeren ?
5) Welke voordelen biedt het aan een VME om de voorlopige oplevering te weigeren, dan wel deze te aanvaarden?
nescio1
Offline
gevraagd: gezamenlijk eindwerk
 
Wat u vraagt zou beter het onderwerp kunnen uitmaken van een eindwerk in de faculteit van de rechten.
Of beter nog een gezamenlijk eindwerk van een juririst, architect, vastgoedmakelaar en kandidaat-notaris.
 
Daarom slechts dit, eigenlijk een verwijzing naar een vroeger antwoord:
 
 
Over de voorlopige en definitieve oplevering, een belangrijke gebeurtenis in het leven van een gebouw en VME, bestaan geen duidelijke richtlijnen, ook voor syndici is het een weinig vertrouwd terrein.
 
 
Als boek kennen wij enkel:
 
De syndicus: uw 111 antwoorden 
Indra Arteschene en Nick Portugaels Uitgeverij Scientia
ISBN 9788-94-000-0738-3
 
maar dit boek behandelt het onderwerp vanuit het standpunt van een syndicus.
 
 
 
De gespecialiseerde website www.livios.be kan u nuttig zijn:
zie o.a.
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/bouwen/bouwregelgeving/vraag/32953/voorlopige-en-definitieve-oplevering-appartementen/
https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/woonwijzer/kopen/koopregelgeving/vraag/32258/een-stilzwijgende-oplevering-kan-dat-zomaar/
 
 
U zou een beroep kunnen doen op de syndicus, een architect, andere verantwoordelijke in bouw, een of meerdere mede-eigenaars.
Ook kunt u werkgroep samenstellen samengesteld uit hogerstaanden.
 
Dien een agendapunt waarin een persoon of werkgroep voorstelt.
Bij een werkgroep beperkt u vooraf het aantal deelnemers (maximum 3?).
Bij een werkgroep vermeldt u in een ander agendapunt nominatief de kandidaten en laat erover stemmen.
 
Hopelijk wordt uw zuurkous niet verkozen.
 
De werkgroep krijgt als opdracht een voorstel te doen dat aan de (B)AV kan voorgelegd.
 
De AV beslist dan per volstrekte meerderheid over de oplevering.
 
Indien de agendapunten correct worden opgesteld kunt u vermijden dat de rondgang een “vismarkt” wordt.
 
U laat de werkgroep deze rondgang in stilte doen.
 
Het rapport wordt in de AV voorgelegd (*) en de AV beslist, al dan niet, tot aanvaarding van de oplevering.
 
Zorg voor een correcte bijeenroeping, agendapunten en notulen.
 
Na de AV heeft uw zuurkous nu 4 maanden om bij een advocaat en rechter geld te verliezen.
 
 
 
(*) opleveringen worden steeds in de AV goedgekeurd tenzij in contracten anders zou bepaald zou zijn.
En vermits velen er belang bij hebben omzeilen zij (projectontwikkelaars en aannemers) dit graag contractueel.
 
 
 
Uit het hogervermelde boek:
blz. 180
92. Wat moet de syndicus doen als de aannemer aan de vereniging van mede-eigenaars de voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen vraagt?
 

… Opnieuw verdient het aanbeveling dat de syndicus de mede-eigenaars die overgaan tot voorlopige oplevering van hun privatieve kavels erop wijst dat zij in hun proces-verbaal van voorlopige oplevering dienen te vermelden dat de ingebruikname van hun privatieve kavel niet kan beschouwd worden als voorlopige oplevering van de gemeenschappelijke delen.
 
 
 
Wij durven ervan uitgaan dat voorlopige en definitieve oplevering reeds lang stilzwijgend gebeurd zijn.
 
Boek beschikbaar in uw lokale bibliotheek via IBL.
 
https://blog.smartsyndic.be/qa/moet-gm-av-gestemd-worden-en-kan-deelname-van-een-aan-rondgang-gl-geweigerd-worden/