mede-eigenaar/syndicus werkt eigenmachtig

7 antwoorden [Laatste bericht]
sofietim
Offline
Een recente kwestie in het klein appartementsgebouw waar ik ook eigenaar is dat op de vergadering kregen we de te betalen uitgavenstaat. een aantal van de te besproken punten (die geld gingen kosten) werden niet goedgekeurd.de syndicus vind het (op eigen iniatief) nodig om de akte te laten herschrijven door een notaris(extra kost) en wou hierover stemmen maar dit was geen agendapunt. Op het verslag die we achteraf kregen waren de gevraagde voorschotten echter vermeerderd met de bedragen die niet goedgekeurd werden alsook ereloon notaris waarvan hij de nieuwe akte erdoor wil krijgen. Bij opmerkingen weerlegt hij alles. Kan dit zomaar? alvast bedankt bedankt voor het antwoord. Het gaat hier om een nieuw gebouw 5 jaar oud dus de akte is redelijk nieuw. Kortom niemand vraagt om herschrijving, maar syndicus dringt erop aan. Heb al geprotesteerd maar hij blijft tegendraads.
Vantrappen Eric
Offline
Beste, De agenda is van
Beste,

De agenda is van kapitaal belang.
Wat niet op de agenda werd geplaatst kan niet gestemd worden op de vergadering.
Wel besproken; NOOIT GOEDGEKEURD.

De syndicus dient de beslissingen van de vergadering uit te voeren.
Dat is één van zijn taken die wettelijk bepaald zijn.

Op het einde van de vergadering dienen de notulen te worden ondertekend volgens de nieuwe wet de van kracht is sinds 1 sept. laatstleden.
Zodoende kan de syndicus geen zaken in het verslag schrijven die niet zijn goedgekeurd.   Altijd rekening houden met het nodige quorum (=duizendsten).

Mvg,
Eric Vantrappen
Syndicus
Quimmo
Offline
Ik ben het eens met de

Ik ben het eens met de reactie van dhr. Vantrappen. Hij mag dit niet doen zonder een goedkeuring van de AV, u zou dus kunnen protesteren en eisen dat dit niet doorgaat.

Anderzijds is hij door de nieuwe wet verplicht van een aangepaste versie van de basisakte voor te leggen, ten laatste tegen 31/8/2011. Al heeft de syndicus het niet correct aangepakt, er dient wel degelijk iets te gebeuren maar de AV zou hier wel degelijk zijn zeg in moeten hebben. Als u het nu protesteert en de aangepaste versie komt er niet, dan is de VME uiteindelijk niet meer in orde met de wet, tenzij jullie basisakte en reglement zo modern zijn dat ze toch al conform de nieuwe wet waren.

Andere optie is dat het huidige voorstel afgeschoten wordt en dat er een bijzondere algemene vergadering samengeroepen wordt om een andere aanpak van de aanpassing van basisakte en reglement te stemmen. Maar is het dat wat u wil? Is het sop de kool waard?

Over de grond van de zaak heeft u dus zeker gelijk, u moet alleen kijken of er een alternatief is wat u beter bevalt dan het huidige voorstel. Anderzijds is het risico dan weer dat, als er nu niemand protesteert, dat er dan binnen een paar maand wel protest van iemand komt en dat er onenigheid blijft in de VME. Moeilijke zaak dus.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wimke
Offline
syndici en hun bezigheden
Het grote aantal van feiten van onfrisse praktijken van beroepssyndici bewijst dat er nog heel wat werk aan de winkel is . Door de nieuwe wet wordt de dubbele boekhouding verplicht. Buiten het feit dat een dubbele boekhouding voor een gewone sterveling al moeilijk te begrijpen of te verstaan is wordt de transparantie voor de gewone mede-eigenaar hierdoor alleen maar meer troebel. En wie zal de boekhouding voeren ! Er is nog geen uitvoeringsbesluit verschenen maar wel zitten de vertegenwoordigers van de beroepsfederatie van vastgoedmakelaars en boekhouders al meteen aan tafel om een en ander af te spreken. Zelf ben ik syndicus van het gebouw waarin ik mede-eigenaar ben en al drie jaar met bijna 100 % van alle stemmen terug aangesteld . Van andere residenties in de buurt heb ik reeds meerdere malen de vraag gekregen om ook voor hun het syndicuswerk uit te voeren doch de wet die de bedoeling heeft om de gewone mede-eigenaar meer te beschermen komt hier zelf stokken in de wielen steken want als niet mede-eigenaar is het wettelijk verboden om (zonder erkenning als vastgoedmakelaar) deze taak waar te nemen . De wetgever heeft het beheren van een gewongen mede-eigendom a.h.w. de bedoelde beroepsfederaties nog eens een duwtje in de rug gegeven . Dit vind ik jammer !!!

Willy Govaers
Quimmo
Offline
Ik ben het alvast met u eens

Ik ben het alvast met u eens dat geen enkele beroepssyndicus, zelfs een goede die correct werkt, het gebouw met dezelfde inzet zal beheren als een bekwame mede-eigenaar die betrokken is en dagelijks met zijn neus op de feiten zit. Wie een dergelijke mede-eigenaar als syndicus heeft mag zich dus gelukkig prijzen.

Anderzijds denk ik ook wel dat men niet elke uitschuiver als onfrisse praktijken moet interpreteren. Het aangehaalde voorval is erg vervelend en zeker niet correct, maar is nog niet hetzelfde als bewust de boel oplichten - hoop ik toch, maar waakzaamheid is geboden.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

wimke
Offline
syndicus en nog eens een nieuw wet(svoorstel)
Als u vandaag in het dagblad het Belang van Limburg gelezen hebt zal u ongetwijfeld het initiatief van volksvertegenwoordiger Van der Auwera ook gelezen hebben. Voor mij nog maar eens een bewijs dat de BIV-federatie een select clubje is geworden dat meer de bedoeling heeft haar leden te beschermen dan de naleving van de gedragscode na te gaan. Ik heb daarom al contact gezocht met de kamercommissie justitie om te informeren naar de stand van zaken. Zodra ik meer weet zal ik niet nalaten verder te informeren via dit forum.

By the way   !  Quimmo doe zo voort !!
Willy Govaers
Quimmo
Offline
Dan moet ik dadelijk naar de

Dan moet ik dadelijk naar de krantenwinkel !

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Quimmo
Offline
Intussen artikel gelezen

Het wetsvoorstel van mevrouw Van der Auwera lijkt me in elk geval een stap in de goede richting (het artikel uit het Belang Van Limburg vindt u hier). Vele syndici leveren goed werk, dus het is zowel in het belang van de reputatie van hun beroep als van hun klanten mede-eigenaars dat de controle aangescherpt wordt en de eventuele rotte appels aangepakt worden.

Het idee van de syndici die vandaag niet onder de immobiliënberoepen vallen in de toekomst ook onder dezelfde deontologie te laten vallen lijkt me ook niet slecht. We kunnen alleen maar hopen dat de vrijwillige mede-eigenaar-syndicus niet kapot gereguleerd wordt. Ik denk dat velen de handen vol hebben met de nieuwe taken die de wet hen oplegt en dat ze niet nog eens een hoop bijkomende regelgeving of paperasserij kunnen gebruiken.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom