misbruik van volmacht

8 antwoorden [Laatste bericht]
Gill
Offline

Geachte,

Ik ben aan de slag als onbezoldigd syndicus in een appartementsgebouw. Op de laatste BAV werden er volmachten verleend aan verscheidene mede-eigenaren.

Na het opstellen van de notulen waarin de stemming bekend gemaakt werd, heeft een van de mede-eigenaren me aangesproken op het feit dat zijn volmacht misbruikt werd. Hij beweert dat zijn voorkeur (die voordien aan de houder van de volmacht bekend werd gemaakt) niet gevolgd en gestemd werd.


Is het juridisch toegestaan om zijn stem aan te passen en zo de uitslag van de BAV te wijzigen?

Alvast bedankt voor de informatie!

nescio1
Offline
gestemd is gestemd
Juist om dergelijke situaties te vermijden plaatsen sommige syndici in hun volmachtformulier een zin als:
...als volgt te stemmen (facultatief):
gevolgd door een vrije ruimte
waarin de volmachtgever, zo hij het wenst, per agendapunt het stemgedrag van de volmachthouder dwingend kan bepalen.
Betwistingen over het uiteindelijk stemgedrag, in de vergadering, tussen volmachtgever en -houder zijn vreemd aan syndicus en VME.
 
naicwill
Offline
GeachteEen volmacht kan
Geachte


Een volmacht kan algemeen geformuleerd worden of bijzonder. Hiervan kan men bij aanvang van de AV nota nemen en in functie daarvan de volmachthebber laten optreden.

Verder betreft het evenwel een (contractuele - lastgeving) aangelegenheid tussen volmachtgever en volmachthouder in hoeverre deze laatste conform zijn of haar volmacht heeft gehandeld.
Zoals voormeld, kunnen zij onderling modaliteiten bepalen naar wens.

Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT
___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate, met specialisatie in mede-eigendom
http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-m...
naicwill
Offline
Wat met het stemadvies?

Een volmacht om ‘tegen’ te stemmen...

Op de algemene vergadering van mede-eigenaars geeft een mede-eigenaar bij zijn volmacht de opdracht om voor of tegen een bepaald agendapunt te stemmen. Kan dat? Moet u daar als syndicus dan rekening mee houden?
Geen carte blanche...
Volmacht om tegen te stemmen... De wet van 2 juni 2010 voorziet uitdrukkelijk dat een volmacht zowel algemeen als ‘imperatief’ kan zijn. Het is dus perfect mogelijk dat een mede-eigenaar op zijn volmacht bepaalde instructies vermeldt. Hij kan met name vragen om voor bepaalde punten op de dagorde voor of tegen te stemmen.

Lasthebber wijkt daarvan af... Op de vergadering blijkt echter dat de lasthebber die de volmacht kreeg uiteindelijk dit stemadvies niet opvolgt. Ook al vraagt de lastgever in zijn volmacht dus om tegen te stemmen, op de vergadering stemt de lasthebber toch voor.

Welke stem telt? Als syndicus vraagt u zich mogelijk af welke stem dan geldig is.

Hoe gaat u daarmee om als syndicus?
...

Wat met het stemadvies? Daarvan moet u als syndicus eigenlijk niet wakker liggen. Enkel de persoon die de volmacht kreeg, moet daar rekening mee houden.

... Wil u het volledige artikel lezen? Zoek dan op de bovenstaande tekst in Google.


http://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___volmacht/een_vo...

Gill
Offline
Ik mag als syndicus voortgaan
Ik mag als syndicus voortgaan op de stem van de persoon die de volmacht kreeg.

Maar stel dat ik als syndicus zijn stem wijzig naar de voorkeur van de volmachtgever, bevind ik mij dan nog binnen de wettelijke perken van mijn functie?

Alvast bedankt!

 
naicwill
Offline
http://www.elfri.be/valsheid-
naicwill
Offline
verwijderd
verwijderd
naicwill
Offline
@gill:"Maar stel dat ik als
@gill:"Maar stel dat ik als syndicus zijn stem wijzig naar de voorkeur van de volmachtgever"

Figuurlijk zou u uzelf aanwijzen als gevolmachtigde,aangezien ge
zou stemmen volgens zijn voorkeur.

wet 2010:
De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering.
Gill
Offline
Dat is duidelijk
Dat is duidelijk genoeg! 

Bedankt voor de informatie!