NAAR DE RECHTBANK

2 antwoorden [Laatste bericht]
eugy
Offline
Halo,
Een mede eigenaar laat via zijn raadsman aan somige(niet alle) eigenaars 3dagen( zaterdag en zondag mee gerekend)voor de algemene vergadering weten dat hij een  dossier laat klaar maken om een procedure in te leiden bij de bevoegde rechtbank omdat wij als vme  niet correct en eerlijk hebben gehandeld.Wat moeten wij hier mee? 
Wie gaat wat betalen?
De agendapunten van AV zijn
0:Tekenen aanwezigheidslijst en afgeven van eventuele volmachten
1:Aanduiden van de Voorzitter van de vergadering  (stemming 50%+1)
2:Aanduiden van de Secretaris van de vergadering (stemming 50%+1)
3:Uitbrengen van verslag omtrent het aantal aanwezige mede-eigenaars,en het totaal aan volmachten in hun bezit,in het licht van het noodzakelijk dubbel aanwezigheidsquorum of de 75% aanwezige aandelen (mededeling)
4:Aanvaarding van het ontslag van onze niet officiële syndicus (stemming 50%+1)
5:bekrachtigen van het mandaat van een officiële syndicus voor een periode van drie jaar naar aanleiding van het ontslag van de vorige syndicus en in overeenstemming met de offerte en het lastenboek van onze nieuwe syndicus afgeleverd (stemming 50%+1)
6:Ondertekenen voor akkoord van de notulen van de beslissingen van de afgelopen algemene vergadering door de Voorzitter,de Secretaris en alle nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.
Van Wynsberghe Jan
Offline
In eerste instantie zouden
In eerste instantie zouden jullie moeten weten wat er ten laste gelegd wordt. Een dreigement betekent niet noodzakelijk een dagvaarding. Neem misschien eens contact met de betrokken raadsman.
deskundige
Offline
Beste, Zoals door de vorige
Beste,

Zoals door de vorige poster aangehaald, op welk vlak en op welke grond stelt de betreffende eigenaar dat de VME niet correct en eerlijk heeft gehandeld?

Mvg.