niet gestemde afrekeningen door corona + neutraliteit commissaris

3 antwoorden [Laatste bericht]
baguetje
Offline
Door de corona problemen werd er geen AV gehouden in 2020 en 2021. Daardoor werden de afrekeningen niet goedgekeurd terwijl de provisisies verder werden opgevraagd.

Moeten deze afrekeningen alsnog goedgekeurd worden?

Onze CVR maakt zijn verslag nog steeds op papier van de syndicus waaruit duidelijk is af te leiden dat de syndicus de controle van de boekhouding dirigeert. Is de neutraliteit van de commissaris hier gegarandeerd? Zo niet: is zijn verslag nietig?
baguetje
SIEBE
Offline
AFREKENINGEN
De afrekeningen 2020 en 2021 moeten in ieder geval nog apart goedgekeurd worden en van kwijting voorzien ( indien democratisch gestemd ).

Wat betreft de rekencommissaris : 1 raad zoek een andere kandidaat, zeker indien jullie twijfels hebben.  Indien de boekhoudingen worden goedgekeurd zijn zijn verslagen niet ongeldig en zeker niet nietig.
Wel indien jullie onvolkomenheden of fraude vaststellen : maar dan moeten jullie zeker geen kwijting geven aan de rekencomissaris en de syndicus.

Hij mag zijn verslag maken op eender wel papier; maar dit roept zeker altijd vragen op.

Op de AV kunnen de eigenaars voorstellen en stemmen dat hij in de toekomst op de door hun bepaalde wijze verslag uitbrengt.
baguetje
Offline
#1
dank voor het antwoord. hem wegstemmen lukt niet. de man is ook nog lid van de RVM wat ook niet bevorderlijk is.
baguetje
SIEBE
Offline
CUMUL
Ik zelf ben de grootste tegenstander van cumuls. Is steeds een bron van beïnvloeding en clanvorming.
Weinig aan te doen als men niet de 50% + 1 kan behalen ( weet wat het betekent ).