(On) verenigbaarheden

2 antwoorden [Laatste bericht]
italia
Offline
Kan de syndicus ook lid zijn van de Raad van Mede-eigendom ?
Kan een lid van de Raad van Mede-eigendom ook commissaris zijn ?
Italia
Lubo
Offline
(on)verenigbaarheden
De syndicus en de Raad hebben verschillende functies; zo moet de raad toezicht uitoefenen op de syndicus. Zelfs indien dit niet wettelijk verplicht zou zijn is het mijns inziens best deze functies gescheiden te houden.
Anderzijds heeft ook de comissiaris een controlerende functie dus kan het best dat hij wèl deel uitmaakt van de Raad. Deze commissaris moet dan wel eveneens mede-eigenaar zijn om deel uit te maken van de Raad. Ik kan mij voorstellen dat in de meer complexe VME's een professional (zoals een boekhoudkantoor bvb.) deze (betaalde) taak op zich neemt en zich dan ook strikt beperkt tot zijn taken.

Quimmo
Offline
Ik ben het eens met Lubo dat

Ik ben het eens met Lubo dat het op zijn minst een slecht idee is, de nieuwe wet op de mede-eigendom stelt ook expliciet dat de voornaamste taak van de Raad van Mede-eigendom juist het toezicht op de taken van de syndicus is.

Bovendien zegt de wet ook heel duidelijk dat de RvME moet bestaan uit eigenaars van de mede-eigendom. Indien de syndicus zelf geen eigenaar is, is het dus sowieso uitgesloten.

Wat de commissaris van de rekeningen betreft is het waarschijnlijk ook beter dat dit geen lid van de raad is, om nog meer objectiviteit te verzekeren en vertrouwen te wekken. Maar, omdat de kandidaten voor dergelijke functies dun gezaaid zijn, mag u waarschijnlijk al blij zijn als u er een vindt. Zoals Lubo ook terecht opmerkt kan het voor grote VMEs misschien beter een professional zijn. Ik ken een VME met vorig jaar investeringen voor 1.500.000 €, dat loont dus al de moeite.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom