Onduidelijkheid in uw website

1 antwoord [Laatste bericht]
Wibubo
Offline
Door het anders formuleren van een tekst uit de Wet op mede-eigendom van 2 juni 2010 op uw website is er een onduidelijkheid geslopen en is de door u gepubliceerde wettekst anders interpreteerbaar.
 
Na aanklikken van ‘Forum mede-eigendom’, verschijnt op de rechterkant van het blad ‘Links’.
Bij aanklikken van ‘De nieuwe wet op mede-eigendom’, verschijnt ‘Nieuwe wet op de mede-eigendom – Samenvatting’.
Bij aanklikken van ‘Wet op mede-eigendom – De Algemene Vergadering', verschijnt na ‘timing’, ‘agenda’ en ‘leiding’, de rubriek ‘Quorum’.
Onder de rubriek ‘Quorum’ staat:
De algemene vergadering beslist rechtsgeldig wanneer aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:
1. Aan het begin van de algemene vergadering zijn minstens de helft van de mede-eigenaars vertegenwoordigd, met samen minstens de helft van de aandelen (quotiteiten).
 
‘Minstens de helft’ betekent dat de helft voldoende is, en de helft is 50%.
 
Dit lijkt me echter in tegenspraak met Art. 577-6. § 5 waarin letterlijk staat:
De algemene vergadering beraadslaagt alleen rechtsgeldig wanneer aan het begin van de algemene vergadering MEER dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig of vertegenwoordigd is, en voor zover zij  ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijk delen bezitten.
 
Volgens deze wettekst is het duidelijk dat MEER dan 50% van de aandelen moeten vertegenwoordigd zijn.
 
Past u die tekst op uw website aan, teneinde misverstanden te voorkomen?

Dank u.
Vriendelijke groeten
Wibubo
Quimmo
Offline
Dank u voor de melding

Dat is inderdaad een foutje wat er in geslopen is. Het is bij deze rechtgezet.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom