ontbreken eindafrekening

4 antwoorden [Laatste bericht]
't appartement
Offline
Door corona hebben de twee laatste av's niet plaatsgevonden en ontbreken ook de individuele afrekeningen voor de twee voorbije werkingsjaren.
Aangezien in ons geval deze kosten hoog zijn omdat ook de kosten van verwarming, warm en koud water in die eindafrekeig zitten is het van belang deze te kennen.
Mijn huurders zijn twee maand geleden vertrokken en hebben dus hun twee eindafrekeningen niet gekregen. Ik wilde daarom de huurwaarborg nog even inhouden maar daar protesteren ze nu tegen. Ze zijn intussen teruggekeerd naar hun thuisland in Zuid-Amerika.
Hoe lost men dit op correcte wijze op?
SIEBE
Offline
afrekeningen
De twee laatste AV niet doorgegaan.
Natuurlijk zijn de afrekeningen en de boekhoudingen van die 2 jaren nog niet goedgekeurd.

de syndicus moet zeker al de verslagen van de  rekencommissaris hebben ontvangen. De afrekeningen zijn zeker ook al gemaakt ( in afwachting van kwijting en goedkeuring op de eerstvolgende AV ).
Zou de provisoire afrekeningen voor uw kavel ( s ) opvragen. Indien er achteraf nog wijzigingen zouden komen; kunt u dat nog rechtzetten met uw huurder. Syndicus erop wijzen dat u nog niet uw akkoord geeft voor deze afrekeningen maar die enkel benodigd voor afrekening met huurder.
Astrid Clabots
Offline
Beste Ik ben het eens met de


Beste

Ik ben het eens met de reactie van "'t Appartement", waar deze terecht oppert dat de afrekening van posten die betrekking hebben op de huurder alleszins moeten kunnen worden gemaakt. Corona of niet...
Ik denk niet dat bedrijven voor nutsvoorzieningen stil gezeten hebben en gestopt zijn met factureren.. 

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Baton
Offline
uiteraard....


Uiteraard zijn we het allemaal erover eens dat  "t' appartement" terecht oppert dat de afrekening van posten die betrekking hebben op de huurder alleszins moeten kunnen worden gemaakt. Corona of niet...

Maar hoe lost hij dit op correcte wijze op ?

De huurders hebben recht op de teruggave van hun huurwaarborg als deze hun verplichtingen hebben nagekomen. (huurwet =dwingend en semi dwingende wet)
Het feit dat er corona gerelateerd , de boekhouding , individuele afrekening van de voorbije twee jaren nog steeds ontbreken kan men de huurders niet verwijten , maar wel de syndicus en rekencommissaris/VME.

t'appartement kan zoals Siebe aanhaalt "de provisoire afrekeningen voor uw kavel ( s ) opvragen" .
Dit geeft alvast een beeld van wat er eventueel nog betaald moet worden....dit nog eventueel te betalen bedrag zou ik aftrekken van de borg en alvast het overige aan de huurders bezorgen. Dit is mijn inziens een correcte wijze van handelen , de huurders treft in deze geen schuld.

 

SIEBE
Offline
#3 Baton
Sluit mij hier volledig bij aan. En't Appartement heeft zo een bijna correcte ( waarschijnlijk op peanuts na ) afrekening met zijn huurders.