ONTslag Syndicus

2 antwoorden [Laatste bericht]
Jo Konings
Offline
De VME  zou de syndicus op staande voet willen ontslaan wegens wanbeheer.

-enkele maanden geleden werd hij wel herkozen op AV maar na het verifieren van de rekeningen merken we verschillende problemen op :
 - 2 x boetes wegens niet op tijd betalen Belgacom - heringebruikstelling enz (180 €), - het niet nakijken op welke rekening het teveel aan voorschotten van de watermij terugbetaald werd (op naam van de aannemer en op naam van de vorige syndicus en dat bedrag is sinds 4 maand nog niet terrechtgekomen 167 € en 145 €)
- het betalen aan de vorige syndicus van 300 € (2 x 150 €) voor zijn tussenkomst bij de notaris voor de verkoop van 2 panden (het zogezegde "opzoekingswerk" terwijl hem dit verboden werd op een AV

-het laatste verslag van de AV van februari is nog steeds niet bij de leden toegekomen -

Wij hebben zelf al een BAV voorzien maar kunnen we via instanties druk leggen dat hij het nodige doet voor zelf ontslag te geven
.Dank u 
 

 
Roel De Cleermaecker
Offline
Ik denk dat u reeds de juiste
Ik denk dat u reeds de juiste stappen hebt gezet in de richting van de organisatie van een buitengewone algemene vergadering.
Of u daarbuiten nog verdere instanties kan aanspreken, hangt grotendeels af wie de taak van syndicus waarneemt. Is dit een mede - eigenaar, een professioneel iemand: beroepsmatig syndicus, makelaar (BIV)?
Uw syndicus zal uiteraard op het einde van de rit steeds rekenschap en verantwoording moeten geven.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom
 

Quimmo
Offline
Bereid uw BAV goed voor

Zorg er wel voor dat u op de BAV enkele voorstellen van nieuwe syndici hebt, zodat u dadelijk een nieuwe kunt verkiezen. En probeer, zowel wat het ontslag van de oude betreft als voor de keuze van de nieuwe, de mede-eigenaars al zoveel mogelijk op één lijn te krijgen.

Het zou jammer zijn indien u geen meerderheid krijgt bij de stemming omdat iedereen het toch maar weer bij het oude wil laten.

Zie ook ons stappenplan om de syndicus te ontslaan

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom