Onverantwoorde openingsuren cafetaria in assistentiecomplex.

1 antwoord [Laatste bericht]
Basje
Offline
Januari 2013 heb ik een assistentie woning met uitzicht op een mooie, rustige tuin gekocht in de residentie Jacobsmarkt in Turnhout.
Het lag in mijn bedoeling om daar te genieten van een fijne, oude dag en heb daar dan ook graag een mooie prijs voor betaald.
Onder mijn appartement bevindt zich de cafetaria die geopend was van 10 uur tot 18 uur. Hier konden dan de bewoners “vrijuit” gebruik van maken evenals van de terras.
De bewoners werden gevraagd om daarna de rust niet meer te verstoren tot 9 uur het ‘s morgens.
En tot mijn grote verbazing werd ik dan begin 2020 plots geconfronteerd met het feit dat de openingsuren van de cafetaria veranderd waren van 12 uur tot 15 uur en “ ‘s avonds“ van 18 uur tot ... vaak middernacht en dat het terras niet langer “vrij ” toegankelijk was voor de bewoners.
Dit bleek echter nog niet alles, want enige tijd later werd er in de tuin een oogverblindende “ kermisverlichting” (bedoeld voor de klanten van de bistro) aangebracht.
Dat er sindsdien helemaal geen sprake meer is om ‘s avonds nog rustig op je terras te kunnen zitten of voor middernacht slapen te gaan, is wel duidelijk.
Deze situatie heeft ondertussen temeer als hart en kankerpatiënt al wel een impact gehad op mijn gezondheid.
Kan een dergelijke situatie zomaar plots gecreëerd worden in een assistentiecomplex en daarenboven zonder dat de eigenaars en de bewoners daarover vooraf geïnformeerd en bevraagd werden!
 
P.S. Is er iemand die één gelijkaardige  situatie heeft meegemaakt!
Baton
Offline
lawaaioverlast...........


De statuten van die VME , welke bepalingen staan erin vermeldt mbt. die cafetaria ?

Lawaaioverlast...rustig wonen....uitgangspunt voor elke VME met of zonder "cafetaria"

Dien een agendapunt in voor volgende algemene vergadering : lawaaioverlast cafetaria.

Indien u "overlast" ervaart kan u zich steeds wenden tot de vrederechter...laat de hinder vaststellen door de politie.

Spreek andere mede-bewoners aan , hebben deze dezelfde "hinder" ? Spreek de raad van mede-eigenaars aan en de mede-eigenaar van de cafetaria. Uit gezamelijk uw onvrede bij de beheerder van de residentie....Eendracht maakt macht.

 

1. Wat wordt bedoeld met “burenhinder”?

Tot op heden werd burenhinder niet uitdrukkelijk geregeld, ondanks het feit dat dit een vaak voorkomend probleem is.

Om een vordering namens burenhinder in te stellen werd steeds naar het artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek gegrepen omdat dat artikel een definitie van het eigendomsrecht weergeeft.

Het nieuwe Goederenrecht daarentegen voorziet wel in een eigen wettelijke uitwerking van de theorie van de burenhinder. Hierbij werd rekening gehouden met de definitie die reeds door de rechtspraak en rechtsleer aan de term burenhinder werd verleend.

Zo voorziet de wet voortaan in het kader van burenhinder uitdrukkelijk dat naburige eigenaars elk een recht hebben op het gebruik en genot van hun onroerend goed. Bij de uitoefening van dit gebruik en genot moeten ze het evenwicht eerbiedigen, door geen hinder op te leggen aan de nabuur die de normale ongemakken uit het nabuurschap overtreft en die de buur toerekenbaar zijn.