Onwettig gedrag syndicus + RVME – dagvaarding +advocaat te dure stap.! Onmacht.

11 antwoorden [Laatste bericht]
Luc Delaere
Offline
Beste,
In onze residentie werken de syndicus en RVME op een negatieve wijze samen, sinds het vertrek van de 2e technische verantwoordelijke (tech. v.a.) van onze afdeling.  Ze dulden geen wijziging RVME, blokkeren ook de aanstelling van nieuwe tech. v.a  – omwille van macht, beslissingsmacht(-wil) – én om elkaars fouten in te dekken. Veel bewust onwettige handelingen: bv. onwettige stemming; niet-opnemen van agendapunten; geen uitleg afrekening willen geven..en toch bekomen ze hun meerderheid à stemmen door frustratie (wegblijvers), manipulatie, misleiding en druk.

Mijn  vragen hierbij:
-de VE zegde: ja, dit is misleiding door de syndicus + RVME om ‘de schriftelijke stemming in juni jl.’  geen AV te noemen (agendapunten=kwijting vragen, groot bedrag, +50%, voor reserve fonds, studiebureau (4.000 €); wijziging basisakte, etc). Wettelijke agendapunten niet opgenomen, zoals herverkiezing RVME, techn v.a,… = onwettige AV/stemming.  Klopt dit ook vlgs u of zijn er toch uitz. mogelijk?  
- de VE zegt dat een verzoekschrift aan vrederechter : moét met dagvaarding + advocaat, zoniet , nietigverklaring.  Maar: ik kan mij bijna geen toestand bedenken waarbij een kost van  minstens 2.500 € (dagvaarding + rolrecht +advocaat, +ev. expertise) hiertoe verrechtvaardigd is: die  8-tal onwettige situaties samen ook niet, zeker omdat ik wel eigenaars vind die in groep willen ondertekenen, maar geen betalende procedure.  Dus blijft alleen ‘vrijwillige verschijning‘ bij de vrederechter? Nochtans hoorde ik dat iemand uit andere residentie zonder advocaat procedeerde? Kan dat toch?
- Agendapunten die in vorige AV niet op dagorde stonden, stonden niet op de stemming-dagorde.   Zo’n agendapunten moeten toch automatisch op volgende stemming komen (AV), en moest men niet opnieuw aanvragen?
- De RVME zegt we zijn met genoeg, 7 leden, maar er zijn  2 koppels,  o.a. de voorzitster, die beiden samen slechts 1 appartement hebben.  Dat is toch onwettig: 1 appart =slechts 1 RVME-lid?
 
- Gezien melding van vorige defecten soms niet uitgevoerd worden, deed ik een enquête (stemming) onder de mede-eigenaars van onze afdeling om na  4 defecte kelderlampen op de 9 (slechts 2,5 jaar nieuw; 53 €/stuk +werk, etc.) die te vervangen door waterproof armaturen. Resultaat= 15-Ja; 5 blanco’s , 1 niet bereikt (stel ik = Nee). Berekening= 15 op 16 = 93,75 %.  Ik gaf onze enquête en vraag door aan de syndicus, en kreeg als antwoord: “Als je niet stopt met ons te boycotten, zal ik tegen u een procedure opstarten op kosten van de VME.”  - Wij hebben toch het recht om gezamenlijk afte spreken vooral als individueel of zelfs  per 10 niet naar ons geluisterd wordt ?
 
* Ik vroeg vorige week om de boekhouding in te zien, en vroeg om vooral een uitprint van waterafrekening te maken (of duidelijke uitleg).  Dit was naar mijn berekeningen + ‘info waterprijs op website’ reeds 4e boekjaar fout( vroeger= OK), en reeds  11.000 € teveel voor de VME.  Ook reeds 2 jaar uitleg gevraagd, én 4,5 maand geleden uitleg gevraagd met 10 eigenaars +2 huurders. Niets gekregen: wel eenmaal kort foutief antwoord dat de fout bevestigde.  Nu werd ik eerst afgescheept: ‘boekhouding ligt nog bij de rekencommissaris’. Ik antwoordde: dat deze vanaf de vraag om kwijting op kantoor moest liggen.  En dan krijg ik na 4 dagen een nieuw antwoord : “ Afrekeningen zijn goedgekeurd.  De zaak is gesloten.” (Dus nu zelfs geen inzagerecht meer !?).  Ik heb toch inzagerecht tot 4 maand na stemming ?, of enkel in die 3 weken `tussen oproeping (+ dagorde tegelijk, ook ‘onwettig’), en stemming?   
* We vroegen die met 10 mede-eigenaars ook uitleg over 3 contracten: niemand weet wat die contracten precies inhouden = over brandpolis, welke verfraaiingswerken niet inbegrepen? ;  over de kuisploeg: wat wel en niet kuisen (slechts 13’ per ingang – 3verdiepingen), over die waterafrekening.   Is de syndicus niet verplicht om uitleg te geven?  Hierover vind ik niets terug, niet in de Wet noch in forum?
 
Hartelijk dank voor antwoord bij voorbaat. Natuurlijk kunt u niet op alles antwoorden, maar misschien meerdere  een 2-tal antwoorden ?   Ik voel een machteloosheid: al die wetteksten, en reglementen, en als men ze niet toepast, dan weegt het individueel nadeel niet op tegen een procedure met dagvaarding…, en de syndicus + RVME neemt sowieso een advocaat op kosten van VME?   Ik diende ook reeds klacht in bij BIV, maar na 3 maand+3weken, nog geen ‘(eind)beslissing’ ?
BEDANKT. Luc
Quimmo
Offline
Verzoening?

Ik zou toch eerst eens een verzoening bij de vrederechter proberen. Dat kost niets en misschien beginnen ze dan toch te beseffen dat u het niet gaat laten bij vragen en dat dit een eerste stap is.

Indien ze een algemene vergadering geldig verklaren zonder het quorum te bereiken, dan kan u ook binnen de 4 maanden aan de vrederechter vragen de besluiten te vernietigen als u daar schade van zou ondervinden. Dan zullen ze het ook wel nalaten zo verder te werken. Anderzijds gaan ze de vergadering de volgende keer dan uitstellen en is de nieuwe vergadering sowieso geldig, zonder quorum.

Zeker ook kwijting weigeren bij de algemene vergadering en hun laten weten dat ze persoonlijk aansprakelijk gesteld zouden kunnen worden. Het is eerder uitzonderlijk dat gratis inzet van de leden van de RvME afgestraft zou worden, maar als ze bewust en kwaadwillig de regels naast zich neerleggen dan is het een andere zaak. Als ze dat beseffen, dan zullen ze misschien ook voorzichtiger worden.

Indien u lid bent van de VE dan moeten zij u toch wat verder kunnen helpen?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Baton
Offline
#1 Luc


Wat Quimmo aanhaalt is duidelijk maar....het blijft een moeilijk gegeven als de Raad en Syndicus a volenté denken te kunnen doen naar believen zonder rekening te houden met de rechtmatige belangen van de andere mede-eigenaars;

Sterk aangeraden in deze situatie om niet alléén als "cavalier seul " een Don Quichot van La Mancha ten strijde te gaan , maar zoek gelijkgezinden , andere mede-eigenaars die het ook beu zijn , dat de "spelregels" niet gevolgd worden. Tous ensemble....Eendracht maakt en geeft macht.

Maak dan de syndicus en Raad duidelijk dat "men" het meent.....stop dat achterbaks gedoe , respecteer de spelregels , de eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van de mede-eigenaars. Zoniet ...schakel samen een deskundige in .....verzoening.....dagvaarding.

Tip :
Doe opzeg van rechtsbijstand van al uw verzekeringen , brand, auto, familiale ect..... sluit dan een uitgebreide rechtsbijstandverzekering af inclusief het "Zakenrecht".
Advies deskundige en eventueel proces.....advocaat naar keuze gratis.
 

Luc Delaere
Offline
à Quimmo en Baton :
Vooreerst van harte dank voor uw antwoord, à Quimmo en Baton.   
*Ja, de methode van Baton, andere eigenaars contacteren vond ik een belangrijke optie, en zoals ik schreef : ’in mei reeds 10 eigenaars+ 2 huurders om grieven en agendapunten te sommeren + uitleg te vragen.  Maar hielp toen nog niets. Wel felle tegenreactie van RVME-leden: ik werd verbaal en fysiek afgedreigd, en enkele eigenaars werden opgebeld om te intimideren.  De meeste eigenaars zijn verhuurders, en ik had niet hun adres, niet hun email.. nu ken ik wel reeds alle emails van onze afdeling. (Ik ben immers net nog geen 12 maand zelf eigenaar.). Dan deed ik een klacht bij BIV (nu na 3,5 maand nog geen beslissing), maar de gedelegeerd bestuurder (2 trappen hoger dan onze dossierbeheerder).  In juni reeds 13 groep-stemmen (maar is niets t.a.v. 56 appartementen). En voor laatste probleem reeds 17 eigenaars.
*Gezien de kans op hoge procedure-kosten met advocaat, en indien zonder advocaat veel kans op onterechte uitspraken(weet ik uit vroegere procedure als huurder), en dan alle kosten + RPV, knoopte ik onderhandelingen aan met de overste van de dossierbeheerder.  
     Ik startte nu wel vanuit een versterkte positie: in een laatste enquête (24-27sept.) kon ik 100% akkoord bekomen voor onze afdeling van 21 ‘betrokken’ eigenaars (17 akkoord, en 4 blanco’s= RVME-leden+ vriendjes). Ook had ik reeds veel bestudeerd: basisakte, Regl. mede-eigendom, RIO, nieuwste wetten 2010-2019-2020, en veel gelezen op jullie Quimmo-forum gelezen.  Ook had de klacht bij het BIV toch reeds effect.  Ik wees de regio-verantwoordelijke op tal van onwettigheden waartegen ik een procedure zou opstarten, en zo nodig een BAV kon laten oproepen (13 eigenaars was voldoende).  Aldus kreeg ik gehoor…en voortaan zou men toezien dat vóór de volgende AV, al onze bezwaren als agendapunten op de dagorde geplaatst worden, én regio-verantw. zou op de AV aanwezig zijn om een wettig verloop te garanderen. (o.a. geen koppels meer op AV, en geen koppels meer, met slechts 1 appartement, die beiden in RVME zitten, etc..
Nieuwe VRAAG hierbij (eerder als interesse nu):
Volgens de juridische dienst van onze syndicus is ‘de stemming van juni 2021’ wél rechtsgeldig ‘als aparte dringende stemming met voordelen van corona-meerderheden’, terwijl de AV als uitgesteld vermeld werd. (=met bedoeling om de verplichte herverkiezing van RVME, e.a. onwettigheden te laten doorlopen).
Volgens de VE (en mijn standpunt na lezen van de corona-wet) = was dit wel een AV, gezien ook in jaarlijkse periode van AV, en ook niet-dringende agenda-punten : kwijting boekhouding; opnieuw zelfde reservefonds vragen als vorige AV…,+ wel 2 dringende agendapunten door verkoop en vraag tot wijziging basisakte. In de verlengde corona-wet (tot 30juni’2021) : je hebt immers maar volgende AV’s =  AV of BAV – fysiek, video-call of schriftelijk (met voordelige corona-meerderheden). Indien die AV’s moeten de andere wettelijke agendapunten ook voorkomen. Gezien onze normale AV-periode is tussen 16-31mei, maar in laatste 6 jaar = tussen 16mei-29juni; gezien de RVME reeds in april’2021 besliste om een schriftelijke stemming te houden, en die géén AV te noemen…
Het standpunt van de BIV ken ik nog steeds niet. Wat denken jullie?: AV of ‘dringende stemming zonder de wettelijke agendapunten’?
 
* ‘Kwijting van de boekhouding, e a. bekomen ze (syndicus +RVME) tot nu toe sowieso: alleen met hun vermelding: “de rekencommissaris heeft alles nagekeken en goedgekeurd” (niets van, altijd veel fouten, is niet inwonend en heeft zelfs geen zicht op de werkzaamheden), en gezien de misnoegden bijna allen wegblijven, bereikten ze in vorige AV (okt’20)  92% ja’s, t.t.z. wie niet direct (in 10”) ‘nee’ zegt met uitleg, wordt als ‘ja’ bestempeld. In juni kon ik echter reeds 24% eigenaars bereiken die tegenstemden (= onze afdeling –‘RVME-leden en vriendjes’).
Nieuwe VRAAG hierbij:
** als ik op de AV zeg dat de waterfactuur foutief is, en geen uitleg kreeg op mijn schriftelijke vraag vooraf, en nu uitleg vraag vóór de stemming van de kwijting, en geen uitleg gegeven wordt niet door syndicus, niet door rekencommissaris.., en dan gewoon wordt gestemd..en goedkeuring verkregen.
          - nadien kan je naar vrederechter gaan: maar dat weegt niet op tegen mijn schade (60 € per jaar ; als principekwestie= 2700 €/jaar voor de 56 appart., x 4 jaar = ± 11.000 € in  4 jaar).
          - maar kan ik ‘iets doen’ vóór of tijdens de AV.  Ik ben nog maar 12 maand eigenaar. Voor mijn klacht over bv. de afrekening kan ik nu echter wel 3 weken vóór de jaarlijkse AV-periode vragen om als agenda-punt in te dienen, en dit gesteund met minstens 20% eigenaarsaandelen.
              Maar indien een gevraagd agendapunt niet opgenomen wordt, of indien we met een zwaar onvoldoende uitleg afscheept worden, dan blijft opnieuw de uitweg = ‘vrederechter?’
** Nu geeft men toe dat de waterprijs 23% hoger is dan officieel, gezien ander verbruik, maar vooral afrekening gezien het verbruik op de factuur heel sterk verschilt met de som van de indiv. watertellers. Geen verdere uitleg. Dus: in volgende AV als agenda-punt, of vroeger indien andere problemen zal ik adviseren (met groep van min. 13 eigenaars) om een controle op waterverlies te doen gezien muren en kruipkelder aan toevoerzijde zeer nat zijn.
 
* Ja, ik ben lid van de VE en Testaankoop, en in mijn 1e vraag somde ik reeds 3 antwoorden op van VE. Maar soms zijn die overeenkomstig, zelfs strijdig. Ook tegenstrijdig met visie door juridische dienst Syndicus, en soms veel discussie in het forum over bep. punten : de toepassing van de wet voor concrete gevallen is niet altijd duidelijk.  Daarom: vraag ik het liefst aan 2 of 3 instanties, alvorens een dure en tijdrovende procedure aan te gaan.
 
Grote dank bij voorbaat,
Luc
 
SIEBE
Online
# 2 Baton
TS : de reactie van Baton is to the point.
Zeker blok 2 van de reactie is belangrijk ( hier spreek ik uit persoonlijke ondervinding ). 
Cavelier seul of Don Quichote spelen lei(ij)dt tot zelfmoord ( figuurlijk ) in een VME. Ook men wordt op den duur opgeofferd om in de vuurlinie te staan.
SIEBE
Online
BIV
Een reactie van het BIV kan wel enkele maanden op zich laten wachten.
TIP : bij elke ernstige vaststelling van overtredingen door de syndicus een nieuwe klacht melden bij het BIV. Wel onderbouwd en met documenten. Blijven doen en steeds weer. En af en toe eens melden aan de dossierbeheerder bij BIV en de assessor hoe ver staat het met het dossier.

Elke ernstige overtreding is een klacht waardig bij het BIV.
Ook telkens in uw klacht verwijzen naar de BIV deontologie en het feit dat eigenaars staat gaan op de BIV instellingen en daarom BIV syndici verkiezen.

Op den duur zal de syndicus u wel ernstig nemen en slechte reclame kan hij missen als kiespijn.
Luc Delaere
Offline
à Siebe en nogmaals à Quimmo en Baton : bedankt!)
Bedankt voor uw positieve reactie, Siebe.
Ja, zoals u gelezen heb, voelde ik snel aan dat ik alleen weinig kon rechtzetten.
Maar het vroeg tijd om de niet-inwonende eigenaars te kennen. Nu is onze groep die mee-ondertekent voldoende groot. Mijn klachten zijn ook goed onderbouwd met bewijzen (hier moet ik het natuurlijk kort houden, want de tekst was reeds lang..  
En zoals ik schreef : uiteindelijk na bijna 1 jaar reeds effect, 6 dagen na  mijn 1e nota hier op het quimmo-forum, wil de syndic-overste de boycot tegenover mij en collega opgeven.. en in toekomst toezien op wettelijkheid.  Nu nog zien hoe de RVME-leden zullen reageren.  Maar toch reeds een belangrijke stap.. nu wat geduld en zien of alles in geleidelijk in juiste richting blijft lopen...
Bedankt allen voor uw reactie, uw tijd om alles te lezen, het meedenken !
Baton
Offline
Raad en RC...


Luc , uw laatste reactie #6  gelezen , toch nog een reactie welke reeds in de “pipe line” zat…..
 
Sta volledig achter het antwoord van Siebe en Quimmo
 

  • vrederechter
  • BIV

 
Uw vraag  Gezien onze normale AV-periode is tussen 16-31mei, maar in laatste 6 jaar = tussen 16mei-29juni; gezien de RVME reeds in april’2021 besliste om een schriftelijke stemming te houden, en die géén AV te noemen…”
 
Hoe men ook draait of keert , een schriftelijke stemming is een uitnodiging met agendapunt(en) en stemming , zoals een algemene vergadering , waarvan de syndicus de nodige notulen moet opstellen en minstens moet bezorgen aan de mede-eigenaars , al dan niet toe te voegen bij de volgende algemene vergadering.
Corona gerelateerd = schriftelijke stemming mogelijk met volstrekte meerderheid
Een schriftelijke stemming op vraag van 20% van de mede-eigenaars , tijdens corona , volstrekte meerderheid , na corona eenparigheid van stemmen.
 
BIV = correct antwoord van Siebe , klacht neerleggen
 
Vrederechter =
 
maak de Raad duidelijk (aangetekend schrijven , e-mail…) dat meerdere eigenaars het beu zijn dat de Raad hun “opgedragen” taak niet naar behoren doen en dat daarom deze mede-eigenaars collectief naar de vrederechter zal stappen om hun in gebreke te stellen. (verzoening bij de vrederechter….)
 
  Art. 3.90. Raad van mede-eigendom
  § 1. In elk gebouw of elke groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, wordt door de eerste algemene vergadering een raad van mede-eigendom opgericht. Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht die stemrecht hebben in de algemene vergadering lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd artikel 3.91.
 
De Raad zal dan anders piepen en zo deze ontslag nemen (!) , kunnen anderen hun plaats innemen en erop toe zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert.
 
Meestal kapt men (terecht) op de syndicus dat deze niet conform zijn deontologie , wet , statuten handelt , MAAR de Raad en Commissaris vd rekeningen vervullen ook die “wettelijk” bepaalde opdracht , zijn aangesteld door de VME en beide organen , “lasthebbers” van die VME , Raad en RC , moeten ervoor zorgen dat de syndicus zijn taak naar behoren uitvoert , zoniet gaan OOK deze “lasthebbers” in de fout !!
 
Meestal is de Raad (mede-eigenaars) niet goed op de hoogte van hun wettelijke opdracht !!
 
Luc , verder geeft u weer : 
             Maar indien een gevraagd agendapunt niet opgenomen wordt, of indien we met een zwaar onvoldoende uitleg afscheept worden, dan blijft opnieuw de uitweg = ‘vrederechter?’
 
Syndicus moet uw agendapunt opnemen in de agenda , zorg wel dat u dit tijdig doet , vraag een ontvangst bevestiging , en vraag uitdrukkelijk dat de AV een beslissing neemt mbt. het agendapunt maw. agendapunt is niet om te bespreken maar wel om te bespreken en te beslissen.
 
Onvoldoende uitleg is beter dan géén uitleg , maar laat u niet afschepen , sta met de andere mede-eigenaars op uw strepen/rechten.
 
Wat het waterverbruik betreft : Meten is Weten , het prijsverschil of verbruik moet men objectief kunnen bepalen alsook de te betalen prijs …de wiskundige berekening lijkt me niet zo moeilijk….blijkt deze fout te zijn en vraagt men meer dan wat gemeten is , moet men, de syndicus en Commissaris van de rekeningen de meerkost maar uitleggen , het hoe en waarom......

S6

 

Luc Delaere
Offline
Kan schriftelijke corona-stemming ipv de jaarlijkse AV?
Dank, Baton,  voor uw antwoord.  
Maar ja, die wetten ken ik, maar die werden niet toegepast: foutieve waterfactuur: zelfs  geen uitleg willen geven na regelmatig schrijven als huurder naar voorzitster RVME, en dan als eigenaar met 3 volmachten: ook RVME uiteraard aanwezig. Geen uitleg, en toch keurt de AV de boekhouding goed….  Ja, dan kan je niet veel doen…
Zelfde voor RVME-leden (met commissaris v Rek.), hoewel ze hun werk niet doen: foutieve waterfactuur, worden ze opnieuw verkozen…ze beheersen  volledig de stemming. Ik was toen pas gloednieuw eigenaar met 3 volmachten. Nu heb ik er reeds 15, voor de juni-stemming reeds 13 : is meerderheid voor onze afdeling, maar slechts 22% van gehele gebouw. Dus nog veel werk aan de winkel om met andere eigenaars te praten die in niet ken, niet-inwonende zijn en waarvan ik het emailadres nog niet ken (en uiteraard niet krijg van de syndicus). De inwonende eigenaars van grotere andere afdeling zijn de bestaande RVME-leden reeds 9 jaar  gewoon en bevriend, of bang dat bij defecten ze niet meer gehoord zullen worden.
Gelukkig, zoals ik zei: is beterschap op komst, tegen volgende reguliere AV, eind mei 2022.  Uiteindelijk kon ik ‘belofte tot meer wettelijkheid én opname van agendapunten bekomen (voor mei 2022) na mijn klacht bij BIV, én melding dat ik nu in oktober procedure zou starten, en/of BAV zou laten samenroepen.
 
uw antwoord op mijn vraag over de geldigheid van de laatste juni-stemming blijft voor mij onopgelost/onduidelijk. Ik probeer nog concreter te formuleren:  , mijn vraag herhaalt iets aangepast:  syndicus schreef dat de (jaarlijkse) AV uitgesteld was door coronamaatregelen, en er nu gewoon een stemming.  Hierbij was slechts 1 dringende vraag ‘wijziging basisakte voor verkoop en wijziging handelspand’, en andere semi-dringend: studiebureau inschakelen voor verdere renovatiewerken’, maar rest was zeker niet dringend : ‘kwijting gevraagd van de boekhouding’ , ‘reservefonds zoals vorig jaar’.  
   Dit maneuver, misbruik van coronamaatregelen om zgz. de reguliere AV uit te stellen, en toch kwijting te krijgen van boekhouding; EN ook vooral de herverkiezing van RVME-leden en commissaris te vermijden.   Gezien die ‘dringende stemming’ stemming reeds beslist was op 23/02/2021, terwijl de reguliere AV is periode 16-31 mei, was dit duidelijk hun bedoeling.  De juridische dienst van de syndicus zegt dat deze toepassing algemeen voor hun  > 350 gebouwen toegepast werd, en dus juridisch correct.      
   En wellicht hebben zouden ze ook nog gelijk krijgen (met advocaat) van de vrederechter, gezien ze wellicht legaal (mis-)gebruik maakten van de coronamaatregelen met versoepeling schriftelijke stemming.  Die laatste tijdelijke wetgeving was in se niet de bedoeling om de reguliere AV met verplichte dagorde-punten (RVME etc. herverkiezen, e.a…) te vervangen, in zelfde periode, door schriftelijke stemming zonder verplichtingen: alleen agendapunten die voor hen interessant waren, en rest ‘uitgesteld’ ?  
  Van BIV nog steeds geen antwoord hierop- en dit werd nu al 3 weken extra uitgesteld nadat ik zei dat ik op hun beslissing van al mijn klachten (soms met handtekening 11 eigenaars) wachtte om procedure bij vrederechter te starten.  Bij mijn navraag betreffend dit uitstel, werd dit ook in andere bewoordingen zó bevestigd.   Het antwoord van de VE was dat deze juni-stemming een Algemene Vergadering was, en dus ook de RVME-leden moeten herkozen worden, maar daar ben ik ook niet meer zo zeker van.
Wat denken jullie hierover ? ‘kon zo’n ‘zgn. dringende schriftelijke stemming’  in de jaarlijkse AV-periode gehouden worden zónder de verplichte AV-agendapunten, gebruik makend van de soepele (corona-)meerderheden tot  30 juni2021? ‘
 
Ook agendapunten gevraagd, die waren strikt genomen te laat voor reguliere jaarlijkse AV, maar gezien de ssyndicus (en RVME)
Bedankt bij voorbaat.  Mvg . Luc
Ondernemen
Offline
verzoening bij de vrederechter

Na dagvaarding bij de vrederechter omdat de syndicus (na eerst schriftelijk in gebreke te zijn gesteld) zonder verwittigen NIET kwam opdagen voor de verzoening, werd mijn broer volledig in het ongelijk gesteld met o.m. als reden: een VME en/of een syndicus kunnen niet VERZOENEN met een individiduele mede-eigenaar.

Luc Delaere
Offline
à Ondernemen: procedure en verzoening tav. syndicus/VME
Hallo, dank voor uw reactie.
Een dagvaarding om een verzoening te vragen over ‘in gebrekestellingen’, hoeft niet en kan zelfs niet. In dit geval verlies je volledig. Uw procedure is = ‘niet ontvankelijk’, en uw ingebrekestellingen komen nooit aan bod.  Dit heeft uw broer gedaan zonder advocaat dan?
Of bedoel je: eerst oproepen in verzoening, en syndicus komt niet.  En daarna een procedure starten met dagvaarding en de punten waarin u beiden, syndicus eb VME in gebreke stelde.   Dat werd ook procedure fout afgekeurd afgekeurd, omdat je eerst wou in verzoening gaan?  Zoiets zou ik niet begrijpen??   Hebt u nog geen (gratis) advies gevraagd hierover bij Testaankoop?  En bij de verenigde Eigenaars?  Ev. ‘bij gratis juridisch advies’ in (bijna) elk juridisch arrondissement?     Mvg, Luc
Ondernemen
Offline
Eerst in verzoening en dan dagvaarden
Nochtans is het zo. De aanvrager heeft na het PV van niet-verzoening moeten dagvaarden, syndicus en VME beweerden dat verzoenen met een mede-eigenaar niet kan, de rechter hield  geen rekening met de vraag om verzoening en geeft de syndicus gelijk: eiser die nochtans zelf deel van uitmaakt van de VME had niet het recht iets te vragen in naam van de VME, ondermeer het organiseren van een AV wetmatig aanstellen van de syndicus en een commissaris van de rekeningen (die er niet was).