Onwil Syn toepassing Coronawet . Tot wie klacht?

5 antwoorden [Laatste bericht]
JokkeJaku
Offline

Vraag aan synd. ,op 29.12.2020, om A.V. ,eind jan 2021. Er was voldaan aan de Coronawet-voorwaarde:': minstens 1/5 van de aandelen' . 
Synd stelde herhaaldelijk uitstel voor, aanvrager herhaalde steeds verzoek om toepssing Coronawet. Tot vandaag geen enkel reactie meer van syndicuc.
Hij overtreedt bewust de wet  én de deontologische principes (Plichtenleer) van het BIV.
Klacht bij vrederechter? mijn inziens niet mogelijk voorafgaand aan de A.V. daar er dan nog geen persoonlijk nadeel is vastgesteld(art 577-9 §2).  Klacht bij BIV? BIV zal vermoedelijk afwimpelen door te verwijzen  naar vrederechter?
Hoe  reageren? 
Dank voor uw mening


 
Baton
Offline
syndicus moet....


Syndicus moet ingaan op het verzoek van de VME nml. indien 1/5 vraagt om een AV moet de syndicus actie ondernemen. (voldeed uw vraag aan §2 aangetekend ?)
Het is de VME/AV die beslist en niet de syndicus.
Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.


art.577-6
§ 2. De syndicus houdt een algemene vergadering tijdens de in het reglement van interne orde vastgelegde periode of telkens als er dringend in het belang van de mede-eigendom een beslissing moet worden genomen.

Onverminderd het eerste lid, houdt de syndicus een algemene vergadering op verzoek van één of meer mede-eigenaars die ten minste één vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars. Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.

 

chrisguillaume
Offline
Vraag voor A.V door 1/5 eigenaars

Ik denk dat het BIV wel zal reageren, doen ze altijd als de syndicus beroepsfouten maakt.(Mijn ervaring althans) Dus zeker aanschrijven. Verder is het meestal zo, dat de syndicus dan alles snel in orde maakt, en de zaak daarna  dan  "geklasseerd" wordt door het BIV.

JokkeJaku
Offline
Onwil syndicus toepassing Coronawet Tot wie klacht?

 De vraag betreft de jaarlijkse statutaire vergadering eind januari 21 , steunend op de voorwaarde  1/5 aandelen in de Coronawet.
 Vraag aangetekend  versturen is duidelijk.  Naar wie? Ik meen naar de syndicus want de Coronawet stelt  m.i. dat de eigenaar(s )met  minstens  1/5 van de aandelen optreedt (optreden) gelijk aan de  VME. Is dit zo?

JokkeJaku
Offline
Onwil syndicus toepassing Coronawet Tot wie klacht?
 Ik heb de BIV 'aangeschreven' en wacht op antwoord.
 Moet het een officiele klacht zijn  ?  

 
Baton
Offline
aangetekend

art.577-6 is duidelijk :
Dit verzoek wordt bij een ter post aangetekende brief aan de syndicus gericht, die binnen de dertig dagen na de ontvangst van het verzoek de bijeenroeping verzendt aan de mede-eigenaars.

 

Geen aangetekende zending ? Syndicus is dan niet "wettelijk" verplicht om in te gaan op het verzoek ! en heeft niets ontvangen...
Klacht BIV kan online en is officiëel na ontvangstregistratie.
Duurt wel enkele maanden vooralleer er een uitspraak komt/is.
Uitspraak zal hoogstwaarschijnlijk zijn, op voorwaarde van aangetekende zending met ontvangstbevestiging :
"Na onderzoek van de door u tegen X neergelegde klacht , heb ik beslist in dit dossier een vermaning te sturen aan X. De fouten wegen mijn inziens niet zwaar genoeg om het dossier door te sturen naar de Uitvoerende kamer, alwaar een tuchtstraf zou kunnen worden uitgesproken."

en ondertussen ? geen AV.

 

Indien klacht BIV ...hou ons op de hoogte. Txs