op welke manier moet de VME gedagvaard worden

4 antwoorden [Laatste bericht]
inina
Offline
Geachte,

Ik sta op het punt een dagvaarding te laten betekenen wegens gemaakte deontologische fouten van de onze professionele syndicus. Hij moet dus in elk geval als professioneel voor de vrederechter verschijnen. 

Maar ook de VME (vereniging van mede eigenaars ) dient volgens de wet gedagvaard te worden. Haar maatschappelijke zetel is dus op het adres van het appartementsgebouw. Maar de VME moet uiteindelijk ook hier vertegenwoordigd worden door dezelfde syndicus. 

Ik zou willen vragen of er ook een dagvaarding moet bezorgd worden op het adres van de VME zelf. En indien ja, zoals ik eigenlijk al wel had vermoed, in welke brievenbus of aan welke inwoner moet die dagvaarding dan worden afgeleverd? Vermits de syndicus hier geen postbus heeft? (ik dacht dat het bij wet verplicht is dat er een postbus dient te zijn op de zetel van de VME dus in het gebouw zelf).

Graag indien mogelijk een spoedig antwoord 

Vriendelijke groeten 

Inina
 

 
deskundige
Offline
Beste,U wenst dagvaarding
Beste,

U wenst dagvaarding te lanceren omwille van deontologische fouten! Over welke fouten gaat het dan? Wat is het nadeel/de schade die u persoonlijk omwille van deze fouten lijdt? Op wat gaat uw uw vordering baseren? Wat wenst u te bereiken?
inina
Offline
Ik wens de vernietiging te
Ik wens de vernietiging te bekomen door de vrederechter van beslissingen genomen in de laatste algemene vergadering, vooral betreffende de verdeling van de kosten niet volgens de basisakte maar in gelijke delen en te bewijzen niet transaprante en fout gehouden boekhouding. 

Ik maak me echter vooral zorgen over de betekening van de dagvaarding aan de VME. Er is geen brievenbus voor de VME in het gebouw aanwezig. Bij wie moet de deurwaarder nu bellen en/of zijn dagvaarding in de brievenbus steken? dat wil ik graag weten.
vriendelijke groeten
Inina

 
deskundige
Offline
Beste, In vernietiging van
Beste, In vernietiging van beslissingen dient de VME te worden gedagvaard. De betekening gebeurt meestal op het adres of de maatschappelijke zetel van de syndicus maar kan en mag ook worden betekend op het adres van de maatschappelijke zetel van de VME, m.a.w. In het gebouw zelf. Teneinde te vermijden dat de VME in die gevallen onwetend is, dient de deurwaarder na betekening zijn aangetekende brief zowel naar het adres van de VME als naar het adres van de maatschappelijke zetel van de syndicus te sturen.
Roel De Cleermaecker
Offline
Syndicus, desnoods de
Syndicus, desnoods de procureur des konings. Uw gerechtsdeurwaarder weet wel raad.

_____________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Roel DE CLEERMAECKER is advocaat, met specialisatie in mede-eigendom