oprichting vrijwillige RME

9 antwoorden [Laatste bericht]
Leyla
Offline
begrijp ik goed dat ook een vrijwillige RME dient opgericht en gestemd te worden tijdens de 1ste AV ? 
of kan dat alsnog in de loop der jaren ?
SIEBE
Offline
RVME
https://www.jalo.be/alles-wat-je-moet-weten-over-de-raad-van-mede-eigendom/

Opmerking : RVME wordt verkozen op de AV.
De leden van RVME kunnen slechts vrijwillig in de raad zitten, na verkiezing uiteraard.
Gedwongen mandaten daar heeft men niets aan.
Leyla
Offline
vrijwillig = niet verplicht
sorry, was blijkbaar verwarrend.

met vrijwillig bedoelde ik eigenlijk dat de raad niet bij wet verplicht is omdat < 20 appt.

het ging me eerder om het moment van oprichting.

bij >20 appt. is raad verplicht bij wet en moet opgericht worden bij 1ste AV (althans zo lees ik het)

is dit ook het geval bij <20d appt aangezien de verplichting wegvalt
 
SIEBE
Offline
RVME
In een VME met minder dan 20 appartementen is een RVME niet verplicht.
Indien de AV beslist om een RVME aan te stellen is dat met 3/4 meerderheid. Het aantal leden wordt ook door de AV beslist, voorkeur voor een oneven aantal, om interne stemmingen in de RVME te vergemakkelijken.
Leyla
Offline
1ste AV ?
moet dat de 1ste AV gebeuren of kan dat ook een jaar later of ...
SIEBE
Offline
RVME
In jullie geval is het niet verplicht een RVME.

Dus het kan in de eerste AV of in een volgende ( jaar later ).
Jullie hebben de keuze.
Leyla
Offline
Siebe, leid je dat af omdat
Siebe,
leid je dat af omdat de RVME niet verplicht is ?

want als ik BW lees dan denk ik te begrijpen dat het wel bij de 1ste AV moet...
maar misschien lees of interpreteer ik het wel verkeerd...

BW art 577-8/1par2
In de gebouwen of groepen van gebouwen met minder dan 20 kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen, kan de AV beslissen tot oprichting van een RvMe die op dezelfdewijze is samengesteld en met dezelfde opdrachten belast is als omschreven in paragraaf 1.

 
BW art 577-8/1par1
In elk gebouw of groep van gebouwen met minstens twintig kavels met uitzondering van de kelders, garages en parkeerplaatsen,wordt door de eerste AV een RvMe opgericht.
Die raad, waarvan de titularissen van een zakelijk recht de stemrecht hebben in de AV lid kunnen zijn, heeft als opdracht om erop toe te zien dat de syndicus zijn taken naar behoren uitvoert, onverminderd art. 577-8/2 van het BW.
 
SCORPIOEN
Offline
Vrijwillige Raad van Mede-eigendom


De aangehaalde art.577-8/1 punt 1 en 2 BW zijn sedert gisteren 1/9/2021 niet meer van krachtgezien ze vervangen zijn door een wet van 4/2/2020 " houdende boek 3 'Goederen'  'van het (nieuw)Burgerlijk Wetboek, meer bepaald art 3.90 Raad van Mede-eigendom §1 en 2


 


mvg

SIEBE
Offline
#6 Leyla
Inderdaad.
Para 1 is voor VME's met + 20 appartementen : verplichte RVME bij eerste AV  AV MOET
Para 2 is voor VME's met - 20 app. : RVME vrijblijvend. Men kan dus beslissen op eender welke volgende AV. AV KAN

Enkel de manier van samenstelling en opdrachten is hetzelfde.

Jullie gerust op de 3 de AV beslissen om een RVME aan te stellen.

Een RVME is een waakhond voor de syndicus, dat die zijn opdrachten van de AV uitvoert en correct.
Leyla
Offline
duidelijk
dankjewel ! Siebe

en ook Scorpioen voor de info