Opstellen van kostenbegroting door syndicus

8 antwoorden [Laatste bericht]
EDVS
Offline


Hallo,
ik ben mede-eigenaar/syndicus van een relatief recent (2013) app gebouw met 8 units(6eig). Volgens de wet 577-8 §4 18° moet ik een begroting opstellen voor x jaar in de toekomst. Voor de recurrente kosten is dit geen probleem, alleen.... hoe voorzie ik andere kosten aan het gebouw. Ik bedoel, ik kan toch moeilijk inschatten wanneer er zich problemen kunnen voordoen bv met het dak!?
Welk type kosten moet ik opnemen in zo een begroting bv voor de volgende 5jaar? Hoe kan ik dat weten? Bestaan er hulpmiddelen ( checklist of zo )?
Alvast dank voor jullie advies/tips

 

nescio1
Offline
als inspiratie
SCORPIOEN
Offline
begrotingsraming

...moet weergeven de jaarlijks terugkerende kosten voor onderhoud van gebouw : verbruik water, gas, elctriciteit, de verzekeringen, ereloon syndicus, telefoon, postzegels....
Een afzonderlijke Buitengewone begroting, voor buitengewone kosten zoals herstel of vernieuwe liften, dakisolatie, enz

Zelfs grote werken die nog op de AV moeten worden goedgekeurd worden best  meteen al opgenomen in een buitengewone begroting al opgenomen, waarvoor eventueel extra werkkapitaal wordt opgevraagd of beslist wordt dat het reservekapitaal wordt aangesproken( beslissing van een AV).

Summier wordt soms gezegd: een gewone begroting is met het werkkapitaal, een buitengewone begroting is met reservekapitaal. 


mvg

EDVS
Offline
Grote kosten
Maar hoe ken ik de grote kosten voor binnen bv 5 of 10jaar?
Als we daar reserve voor moeten aanleggen dan is het van belang, gezien we een kleine VME zijn, dat we daar tijdig aan kunnen beginnen.
SIEBE
Offline
reservefonds
Ben niet op de hoogte om een begroting op te stellen voor X -jaar. Welke wet ?

https://www.jalo.be/het-reservefonds-voor-mede-eigenaars/

syndicus stelt enkel de volgende jaarbegroting op.
EDVS
Offline
Basisakte
Beste Siebe, staat m i in iedere basisakte:

18° de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; 
SIEBE
Offline
#5
EDVS u heeft geen glazen bol voor mogelijke grote kosten in de toekomst. Daar dient ook trouwens het reservekapitaal voor. Indien u toch een vermoeden heeft dat een grote kost zich kan voordoen : agendapunt plaatsen : om de hoogte van 5 % reservekapitaal te verhogen voor het nieuwe jaar met vermelding van reden.

Zoals u meldt : VOOR DE BUITENGEWONE TE VERWACHTEN KOSTEN. Dus dat zijn voorzienbare kosten in de nabije toekomst/
Wapen reservekapitaal.
 
SCORPIOEN
Offline
begrotingraming


toch een voorbehoud :de begroting die voor het volgend boekjaar moet opgemaakt worden, is inderdaad voor de gewone kosten én een voor de uitzonderlijke kosten die voorzien zijn voor dat jaarr.

Voor de voorziene grote werken naar de toekomst wordt een meerjarenplan opgemaakt, en slechts de gefaseerde uitvoering van die werken in het volgend boekjaar moet in de begroting(en) voor dat jaar opgenomen worden.

Een begroting is nodig voor de boekhouder om zijn cashflow te plannen en is nuttig voor  de mede-eigenaar  die als goede huisvader/moeder vooraf weet wat zijn aandeel is in die kosten ( provisies en eindafrekening)

Daarom  heb ik gesuggereerd ook in de begroting(en) rekening te houden met de beslissingen die op dezelfde algemene vergadering nog genomen  zullen worden, en tijdig aan de bel trekken als er iets misloopt ( prijsverhogingen, slechte betalers, afgekeurde liften, enz)


mvg

SIEBE
Offline
#7
Scorpioen, ik volg u zeker. Is een ideale situatie. Geen aanmerkingen.
Maar of het wettelijk al verplicht is, weet ik niet, vind het ook niet terug.

Is natuurlijk ook afhankelijk van de ouderdom van de VME.
En een schatting maken op 5-10 jaar is moeilijk, gezien de prijsevoluties, wettelijke bepalingen en crisissen.
En men is afhankelijk van de beslissingen op de AV.

Een meerjarenplan is nuttig en een klaar beeld voor de eigenaars; maar voorlopig misschien P.M.
En het is niet de syndicus die hierover beslist maar de AV.

Uitzonderlijke kosten voor het volgend boekjaar horen absoluut in de begroting ( maar dan moet de syndicus ook een aantal ramingen hebben ). En uitzonderlijk kosten in het nieuwe jaar zijn dan ook niet onbekend en reeds up to date.