Orde bewaken op de AV door Voorzitter

2 antwoorden [Laatste bericht]
ELWE
Offline
Voorzitter haalt meerdere malen sterk verbaal uit (zwijgen moet  jij,...),
Triest schouwspel.
Aanleiding hiervoor :
Als bewuste mede-eigenaar stelde ik nogmaals een niet geagendeerd punt in vraag houdende de toekenning van een te vage bevoegdheid aan de RvM.
met name de AV verleent de RvM volmacht om in hun naam en in overleg met syndicus de leveringscontracten te bekijken en waar nodig bij te sturen.

Uiteindelijk herhaald dat dit niet geagendeerd was, én dat de beslissingsbevoegdheid soeverein en exclusief toebehoort aan de AV, nooit aan de RvM...
RvM controlefunctie op ...enz...
Voorzitter in alle staten ...

De Voorzitter dient ondermeer de "orde te bewaken op de AV".
Ik veronderstel dat dit niet op dergelijke wijze dient te gebeuren, toch ?

Nota : ik was bijzonder goed voorbereid op deze AV (gewapend met info van de forumleden , reglement interne orde, documentatie in overvloed,...)

De syndicus erop gewezen dat in een ander agendapunt de "mededinging" volstrekt niet gerespecteerd werd en verwezen naar de bepaling hierover in het reglement interne orde én in de overeenkomst tussen de VME en syndicus (herinner jullie het punt van de tuinaanleg voor een bedrag van > 50.000 euro met slechts 1 prijsofferte afgeleverd door de huidige tuinfirma ? Welnu, deze ene tuinaannemer heeft zijn tuinplan in volle AV kunnen voorstellen / op de agenda stond dit wel als agendapunt)
RvM en syndicus confronteren hiermede ...de bom tikte en ontplofte ...en resulteerde in verbale uitvallen van de voorzitter, gesteund door de RvM... dat ik moet zwijgen...

Leuk is anders, maar verbale uitvallen zijn vaak een vorm van onmacht door gebrek aan voldoende kennis om tegenargumentatie op te bouwen.

Hoe optreden tegen de voorzitter ?
Hoe dit in een volgende AV voorkomen ? want de syndicus heeft in de AV duidelijk gesteld dat indien de AV unaniem beslist een agendapunt toe te voegen, er geen enkel probleem is !
Ik heb hem erop gewezen dat dit niet volledig correct is.
Alleen mogelijk indien alle mede-eigenaars in persoon aanwezig zijn en unaniem beslissen (er waren 4 gevolmachtigden....) 
Ik vind hier weinig info over....

 
 
nescio1
Offline
gevraagde link
ELWE
Offline
Hoe optreden tegen verbale uitvallen ?
@ Nescio : top

Maar hoe optreden tegen verbale uitvallen ?
Notuleren ? op het moment zelf ?
Kan de voorzitter mij het spreekrecht (max 1 à 2 minuten) ontnemen én uit de AV verwiijderen?