Penalisatie bij niet verlenging contract syndicus en coronawet 20 dec 2020

3 antwoorden [Laatste bericht]
Vespa
Offline
Het contract tussen onze VME en onze syndicus is strikt genomen reeds geruime tijd beeindigd altans volgens de contractuele modaliteiten. Zoals bepaald in het KB coronawet van 20 dec 2020 wordt het lopende contract met de syndicus echter van rechtswege verlengd gedurende de periode bedoeld in art 56 van dit KB, en tot de eerste AV die na het einde van deze periode gehouden wordt.
Momenteel zou volgens mijn informatie deze periode gelden tot en met 30 september 2021 (KB nog door de koning te ondertekenen en te publiceren in het BS; laat ons aannemen dat dat voor 30 juni zal gebeuren. Minister VVQ heeft de verlenging volgens mijn informatie al laten goedkeuren in het parlement). 

De eerstvolgende AV zal dus zeer waarschijnlijk gehouden worden in september, dus nog binnen de in art 56 bedoelde periode.
Eén van de agendapunten op die AV zal zijn "verlenging contract met huidige syndicus".
Stel dat er geen meerderheid gevonden wordt met betrekking tot dit punt, wat zijn dan de gevolgen voor de VME ?

Gelet op voorgaande:
1) kan de syndicus in dat geval een penalisatievergoeding aanrekenen "voor de periode vanaf het stopzetten van het contract tot einde contractduur"?
2) welke wettelijke of juridische garantie heeft de VME dat de syndicus in dit geval zijn verplichting ten opzichte van de VME blijft nakomen (bv notuleringsplicht van de laatste AV, overdracht financiele rekeningen en bewijsstukken naar een eventuele nieuwe syndicus, ...)
3) hoe lang duurt het contract met onze syndicus dan nog voort, dwz hoe lang moeten we nog aan deze syndicus de maandelijkse vergoeding betalen, hoe lang moet hij ons nog van dienst blijven mbt de wettelijke verplichtingen van een syndicus tov de VME ?
nescio1
Offline
alles bevroren
 
De wetgever heeft blijkbaar de voor hem eenvoudigste oplossing en de tevens voor iedereen begrijpbare oplossing gekozen:
alles blijft bevroren.
 
In de volgende AV, in de in het RIO vastgelegde periode, worden alle ingediende agendapunten behandeld.
 
nescio1
Offline
> 20 %?
 
“De eerstvolgende AV zal dus zeer waarschijnlijk gehouden worden in september,…”
 
Het initiatiefrecht voor (B)AV ligt bij de syndicus.
 
Deze handelt, ons inziens naar de wet, indien hij de volgende periode in 2022 kiest.
 
 
Indien u een vergadering wenst in oktober 2021 zal u de procedure voorzien in:
 
B.W. Art. 577-6 § 2 
 
moeten volgen en uw desiderata formuleren in agendapunten.
 
Vespa
Offline
herhaling vraag :-)
Gelet op voorgaande:
1) kan de syndicus in dat geval een penalisatievergoeding aanrekenen "voor de periode vanaf het stopzetten van het contract tot einde contractduur"?
2) welke wettelijke of juridische garantie heeft de VME dat de syndicus in dit geval zijn verplichting ten opzichte van de VME blijft nakomen (bv notuleringsplicht van de laatste AV, overdracht financiele rekeningen en bewijsstukken naar een eventuele nieuwe syndicus, ...)
3) hoe lang duurt het contract met onze syndicus dan nog voort, dwz hoe lang moeten we nog aan deze syndicus de maandelijkse vergoeding betalen, hoe lang moet hij ons nog van dienst blijven mbt de wettelijke verplichtingen van een syndicus tov de VME ?