postinterventiedossier

1 antwoord [Laatste bericht]
Jos Ramakers
Offline
Wie helpt ons bij het opstellen van een postinterventiedossier? Tot op heden is onze mede-eigendom niet in het bezit van zo'n dossier. Wat moet er zeker in dat PID opgenomen worden? Enz.?

Quimmo
Offline
Postinterventiedossier in mede-eigendom

De nieuwe wet op de mede-eigendom zegt in Art 577-8 §4 bij de taken van de syndicus: "12° desgevallend, het postinterventie-dossier te bewaren op de wijze die door de Koning is vastgesteld;". Bij mijn weten is er vandaag nog geen KB wat precies oplegt hoe en in welke vorm dit dient te gebeuren in het kader van een VME.

De bedoeling van een postinterventiedossier is vooral om iemand die werken komt uitvoeren de nodige informatie te geven over de eigenschappen van het gebouw en over vroeger uitgevoerde werken, zodat fouten vermeden kunnen worden. Vooral met het oog op veiligheid en gezondheid. De aannemer moet het postinterventiedossier dan bij de syndicus kunnen raadplegen, voor hij aan zijn werk begint.

Wat zou er vooral in moeten staan, in de meest volledige vorm, voor zover er geen meer specifieke eisen geformuleerd worden door een KB:

- informatie over essentiële elementen van het gebouw (zodat men bijvoorbeeld geen draagmuur gaat afbreken)
- aard en plaats van (verborgen) gevaren, bijvoorbeeld de nutsleidingen
- plannen die overeenstemmen met hoe het werk werkelijk uitgevoerd is (as-built), er zijn bijvoorbeeld afwijkingen mogelijk tov de oorspronkelijke plannen
- identificatie van gebruikte materialen
- de architecturale, technische en organisatorische elementen in verband met de verwezenlijking, de instandhouding en het onderhoud van het bouwwerk
- informatie voor uitvoerders van latere voorziene werken, m.b.t. herstelling, vervanging of ontmanteling van bepaalde elementen
- verantwoording van de keuzen ivm de gebruikte materialen en technieken

Deze punten komen uit een document m.b.t. de taken van een veiligheidscoördinator. Daar is ook sprake van een vereenvoudigd PID (PID 4 punten), wat bestaat uit de eerste 4 punten in de vorige lijst.

In het PID zou ook onderscheid gemaakt moeten worden tussen de gemeenschappelijke delen en de privatieve delen, al kan ik me voorstellen dat het bijna onbegonnen werk is de informatie van afzonderlijke eigenaars te krijgen wanneer ze bijvoorbeeld zelf aanpassingen aan hun leidingen zouden doen. Maar de privatieve delen maken natuurlijk ook deel uit van de plannen van het gebouw, waar het zeker wel relevant is van het totale beeld te hebben

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom