Praktijken syndicus

3 antwoorden [Laatste bericht]
HDC
Offline

Ik heb een aantal praktische vragen rond de praktijken toegepast door de syndicus:

1) Stemming AV
Tijdens de laatste AV heeft de syndicus 2 manieren van stemmen gebruikt. Voor een aantal punten werd gestemd via handopsteking, voor andere punten werd een stemformulier gebruikt. Is het toegelaten om verschillende methodes tijdens dezelfde AV toe te passen

2) Mede-eigenaar

Ik help mij ouders met de administratie rond hun appartement. De syndicus geeft aan dat ik mijn ouders niet kan vergezellen tijdens een afspraak bij hem op kantoor omdat ik geen mede-eigenaar ben. Kan hij inderdaad weigeren dat ik mijn ouders vergezel? 

3) Bezwaar jaarrekening
Ik ben op zoek naar praktische informatie om bezwaar aan te tekenen tegen de jaarrekening opgesteld door de syndicus. Kan iemand mij informatie bezorgen hoe ik dat best doe? 

Alvast bedankt!

Hilde
SIEBE
Offline
AV
Punt 1 : Beide stemmingen zijn toegelaten. Ik prefereer schriftelijke stemming. Gewoonlijk wordt bij minder belangrijke punten hand opsteken gebruikt. Bij belangrijke punten is het aan te raden om schriftelijk te stemmen. In beide gevallen is het verplicht de tegen stemmers met naam te vermelden in de notulen van de vergadering bij elk agendapunt.

Punt 2 : Volgens mij mag u gerust uw ouders of de lasthebber ( vader of moeder ) bijstaan bij de controle ten kantore van de syndicus. Zeker als uiw ouders niet over de kennis beschikken om een boekhouding te controleren. Wel op voorhand verwittigen.

Punt 3 : https://www.exclusiefbeheer.be/faq/detail/wie-vertegenwoordigt-het-pand-...

https://www.clabotsadvocaten.be/blog/bijstand-op-de-algemene-vergadering/

Indien de lasthebber/eigenaar van een kavel iemand wenst mee te nemen naar de AV om bijstand : 4 dagen ervoor de syndicus verwittigen. Hij/zij mag niet het woord nemen. Enkel de lasthebber of zijn gevolmachtigde.
HDC
Offline
Vredegerecht
Alvast bedankt voor de reactie. 

Aangezien er fouten staan in de jaarrekening, willen we bezwaar aantekenen bij de vrederechter. Ik kan niet vinden hoe we dat praktisch kunnen doen? Heeft iemand hier ervaring mee?
Hilde
Astrid Clabots
Offline
diverse vragen verloop AV
Beste

U werd reeds uitstekend verder geholpen door andere forumbezoekers.
Ik voeg toch nog graag wat toe.

1) Stemming AV
Tijdens de laatste AV heeft de syndicus 2 manieren van stemmen gebruikt. Voor een aantal punten werd gestemd via handopsteking, voor andere punten werd een stemformulier gebruikt. Is het toegelaten om verschillende methodes tijdens dezelfde AV toe te passen

Inderdaad, de vorm kan verschillen. De situatie doet vaak gevoelen wat aangewezen is. Voor gevoelige of moeilijke kwesties is een schriftelijke stemming altijd aangewezen. Ook wanneer men aanvoelt dat de discretie ervan mensen meer de kans biedt om zonder beïnvloeding van anderen te stemmen... 

2) Mede-eigenaar

Ik help mij ouders met de administratie rond hun appartement. De syndicus geeft aan dat ik mijn ouders niet kan vergezellen tijdens een afspraak bij hem op kantoor omdat ik geen mede-eigenaar ben. Kan hij inderdaad weigeren dat ik mijn ouders vergezel? 

Strikt genomen wel, maar u heeft inderdaad onder de vorm van volmachten of meldingen vooraf als "technisch raadsman" een voldoende wettelijk arsenaal om dit te counteren.  

3) Bezwaar jaarrekening
Ik ben op zoek naar praktische informatie om bezwaar aan te tekenen tegen de jaarrekening opgesteld door de syndicus. Kan iemand mij informatie bezorgen hoe ik dat best doe? 


Vraag advies aan een jurist (veelal een advocaat) : die zal ook de slaagkansen van uw bezwaar inschatten. Indien deze jaarrekening al is goedgekeurd, laat dan de beroepstermijn van 4 maanden na de betrokken AV niet verstrijken... 

Astrid CLABOTS
CLABOTS