raad van mede-eigendom in gebouw met minder dan 20 kavels

2 antwoorden [Laatste bericht]
Jacky Deschepper
Offline

Ons gebouw bevat 16 appartementen. In de statuten staat dat er een raad van beheer moet zijn bestaande uit 3 personen. Er zijn echter geen kandidaten voor deze functies.
1 mede-eigenaar will wel commissaris zijn van de rekeningen.
Kan de verplichting van een Rvb (raad van mede-eigendom) afgeschaft worden in het algemeen reglement van mede-eigendom gezien minder dan 20 appartementen ?
Met welke meerderheid kan dit gestemd worden ? Mag in het aangepast reglement tegen 01/09/2011 de noodzaak voor een raad van mede-eigendom worden geschrapt ?
Jacky
 

PR46
Offline
Beste De nieuwe wet zegt dat
Beste
De nieuwe wet zegt dat er pas een RVME (vroegere RvB) verplicht is vanaf 20 kavels. Wat in jullie huidige algemeen reglement (AR) staat strookt dus niet (meer) met de wetgeving.
Voor 1 sept 2011 dienen jullie het huidige AR aan te passen
Groeten 
Quimmo
Offline
Het is niet omdat een

Het is niet omdat een mede-eigendom van minder dan 20 kavels geen verplichte raad van mede-eigendom heeft, dat de statuten niet kunnen opleggen dat er toch een is. Art. 577-7 §1 van de wet maakt dit ook expliciet mogelijk en zegt dat de algemene vergadering in een klein gebouw met een drie vierde meerderheid kan beslissen tot de oprichting van een RvME.

Maar uw reglement dateert van voor de nieuwe wet en spreekt dus over een Raad van Beheer, een orgaan dat in de nieuwe wet niet meer bestaat. Bij het verplichte aanpassen van de statuten aan de nieuwe wet kan deze bepaling dus geschrapt worden. Zoals ik het interpreteer, houdt deze raad van beheer op te bestaan op 1/9/2010 en kan de volgende algemene vergadering al dan niet beslissen tot de oprichting van een nieuwe Raad van Mede-eigendom. Indien de AV dit niet beslist is er volgens mij dus geen raad meer in een gebouw van minder dan 20 kavels.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom