RAME

3 antwoorden [Laatste bericht]
erik
Offline
geachte, ik ben mee lid van de Rame en hebben een uitnodiging ontvangen
van  de syndicus  mbt nazicht van de rekeningen . Vooraf krijgen we per
email een  overzicht .  Ik wil eigenlijk daar persoonlijk bij zijn maar na
enige  strubbelingen om tot een vaste datum te komen,  heeft de syndicus
blijkbaar  de voorzitter gecontacteerd ( die op vakantie is ) en die
beslist dat 1  bepaalde persoon tesamen met de rekeningcommissaris het
nazicht ten burele  van de syndicus zal uitvoeren , dus zonder dat er
andere leden van de Rame  dienen/mogen bij te zijn .  
Ikzelf en nog een
ander lid van de Rame zijn  blijkbaar nogal moeilijke personen en komen
ook niet echt goed overeen met de  syndicus .  Vraag : kan de voorzitter
zomaar beslissen wie wel en wie niet  deelneemt aan deze taak ?  Kan de
syndicus weigeren dat ook ikzelf en de  andere collega hierbij aanwezig
willen zijn ?
Eric

Quimmo
Offline
Ik vind het vreemd dat de

Ik vind het vreemd dat de RvME zich nog rechtstreeks inlaat met de controle van de rekeningen, sinds de nieuwe wet is dit in principe de taak van de commissaris van de rekeningen (die verplicht is voor elke mede-eigendom).

Nu, het is natuurlijk niet verboden dat de RvME dit ook nog bekijkt, maar of ze u kunnen uitsluiten kan ik niet zeggen. In elk geval is het geen slimme beslissing, gezien u sowieso het recht hebt om dit op een ander tijdstip te vragen. Art 577-8 §4 zegt immer over de taken van de syndicus: "11° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van mede-eigendom, of door de algemene vergadering"

U kunt dus altijd nog vragen om de rekeningen op een ander moment in te zien, of men dit nu graag heeft of niet. Het feit dat u de rekeningen nog apart kunt inzien en misschien dingen zien die zij niet opgemerkt hebben, kan de anderen misschien ook tot inkeer brengen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

erik
Offline
rame
geachte,  de rekeningcommissaris zal wel degelijk aanwezig zijn en vooraf krijgt ieder lid van de Rame per email een overzicht van de rekening .  Vraag is echter of men mij ,of een ander lid van de Rame , kan uitsluiten om fysiek aanwezig te zijn en deel te nemen
van het nazicht van de rekeningen ten kantore van de syndicus .
Kan de voorzittervan de Rame of de syndicus , leden van de Rame uitsluiten van
deze deelname ten kantore van de syndicus ?
Eric

Van Wynsberghe Jan
Offline
Ik zou deze taak enkel en
Ik zou deze taak enkel en alleen toevertrouwen aan de commissaris om beinvloeding door de RVM te vermijden. U hebt wel het recht om de boeken persoonlijk in te zien.