Registratie als syndicus in de KBO

10 antwoorden [Laatste bericht]
mercury
Offline
Ik ben reeds enkele jaren (als gepensioneerde) syndicus-mede-eigenaar van een grote VME (50 eigenaars);vooraleer daaraan te beginnen heb ik info gevraagd aan een "ondernemingsloket" (weliswaar mondeling)betreffende mijn statuut;
Er is mij toen gezegd dat een vrijwillige mede-eigenaar syndicus niet moest aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.
Dit is herhaald bij mijn recente inschrijving in het KBO register (maart 2017).
Nu vindt de RSVZ plots dat ik (citaat) "vanaf 1.1.2015 een beroepsbezigheid als zelfstandige uitoefen in hoedanigheid van syndicus in hoofdberoep*(*na 65j)" en dat ik dus wel moet aansluiten!
Kan ik als gepensioneerde een hoofdactiviteit uitoefenen, of is dit steeds een bijberoep?
Kan ik in beroep gaan? Minstens tegen de "hoofdactiviteit, liefst ook tegen de verplichting om bijdragen te betalen als zelfstandige.
Dank voor mogelijke richtlijnen.
Astrid Clabots
Offline
syndicus - inschrijving KBO


Geachte

Ook ik hoor tegenstrijdige berichten...
In uw geval interesseert het mij waarom de RSVZ geoordeeld heeft dat het om een hoofdactiviteit gaat en niet om een "bijberoep".
Is dat op zich gemotiveerd in het schrijven dat u kreeg  ?

Astrid CLABOTS
CLABOTS Advocaten

Quimmo
Offline
Vergoeding?

Wordt u trouwens vergoed voor uw werk als syndicus, of doet u het vrijwillig?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

mercury
Offline
Syndicus mede-eigenaar; sociale bijdragen?
Ik ontvang een vergoeding, gelijk aan deze van de vorige (beroeps)syndicus, die zijn werk niet naar behoren had gedaan.
chrisguillaume
Offline
Geachte, ik meen dat; 1; een
Geachte,
ik meen dat;
1; een "vrijwilllige" mede-eigenaar moet niet aansluiten bij een sociale kas, maar volgens mij wel als daar een vergoeding voor betaald wordt. (geen terugbetaling van onkosten als postzegels, papier enz, maar een vergoeding voor Uw werk zelf) Had U dat vermeld bij de inschrijving in KBO register ?
2; Als gepensioneerde zal U volgens mij, gezien de omvang (50 app.) wel bijdragen dienen te betalen als zelfstandige. Maar in Uw geval, als gepensioneerde, zal dit wel meevallen. Dit is natuurlijk afhankelijk van de vergoedingen, min de onkosten natuurlijk. En U kan vanalles inbrengen, vervoersonkosten, computer, bureelonkosten enz.) Als "bijberoep" , weet ik niet, normaal dient er voor bijberoep een hoofdactiviteit in loondienst te zijn. Ik raad U aan naar een sociaal secretariaat te gaan, om de juiste info te krijgen. (SFDW bv) Zij kunnen U eventueel ook inschrijven.
 
Quimmo
Offline
Bevragen bij sociaal secretariaat

Zoals chrisguillaume aanhaalt moet u een hoofdberoep hebben om zelfstandige in bijberoep te kunnen zijn. Het lijkt niet te kunnen in geval van pensionering, zie ook https://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen/een-eigen-zaak-starten/zelfstand...

U kan zich best ter dege informeren bij een sociaal secretariaat, maar op het eerste zicht wordt het dus hoofdberoep. Zoek dan best heel goed uit welke andere consequenties er kunnen zijn op het gebied van pensioen en andere sociale zekerheid. U kan dan inderdaad wel onkosten aftrekken, maar enkel voor uw activiteit als syndicus lijken de mogelijkheden me daar eerder beperkt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

stijn014
Offline
-

Indien u enkel een onkostenvergoeding ontvangt dan bent u geen zelfstandige. Krijgt u een grotere vergoeding dan bent u wel zelfstandige en dient u zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. 

Ook gepensioneerden zijn bijberoepers:"

Ook voor gepensioneerden geldt een aparte bijdrageregeling. Ontvangt u een vervroegd pensioen en wilt u nog werken als zelfstandige, dan moet u om uw pensioen te behouden, een maximuminkomen respecteren. U leest meer over het toegelaten inkomen in het deel Specifieke situaties-met pensioen gaan.

Blijven uw inkomsten onder de grens van de toegelaten activiteit, dan blijft u pensioen genieten en wordt uw sociale bijdrage berekend aan 3,675 %. Worden de grenzen van de toegelaten activiteit overschreden met 100 %, dan verliest u uw pensioen en wordt de bijdrage berekend aan hetzelfde percentage als dat van een hoofdberoep.

Bent u 65 jaar of hebt u een loopbaan van 45/45, dan mag u onbeperkt bijverdienen. Toch betaalt u dan het verminderd bijdragepercentage van 3,675 %."
https://www.ikbenzelfstandige.be/sociaal-statuut/rechten-en-plichten/soc...

Verder ook nog eens aandacht voor het verschil tuissen als syndicus in de KBO ingeschreven worden voor een VME en het krijgen van een ondernemingsnummer in de KBO:
Iedere VME heeft een syndicus nodig bij de functies (occassioneel of professioneel syndicus), maar enkel de professionele syndicus heeft ook een eigen ondernemingsnummer nodig.


 

e.d.v.
Offline
vrijstelling sociale bijdrage
Ik vind ook links en rechts dat gepensioneerden die bijklussen geen sociale zekerheid moeten betalen als het inkomen kleiner is dan €2998.
Klopt dat?
Emiel D.V.
nescio1
Offline
lange termijnvisie?

Ons inziens is op termijn de enige houdbare situatie in het agendapunt benoeming syndicus te bepalen en later in het verslag/notulen van de AV te vermelden dat de syndicus zijn mandaat van syndicus mede-eigenaar ”om niet” opneemt, uiteraard met de mogelijkheid om zijn kosten in te brengen.
 
 
In het contract wordt nogmaals de bepaling hernomen dat de syndicus zijn mandaat opneemt “om niet”. De kosten van de BA syndicus worden bijgevolg gedragen door de VME. Hij mag, tegen bewijsdocumenten, zijn kosten (postzegels, etc.) inbrengen.
 
Ook :
http://www.quimmo.be/nl/blog/koninklijk-besluit-inschrijving-vrijwillige-syndicus-kruispuntsbank-kbo
”Wat zijn de gevolgende voor een vrijwillige syndicus?
”Eigenlijk zijn er geen gevolgen, het is een administratieve procedure. De vrijwillige syndicus wordt als toevoeging bij de VME vermeld en wordt dus niet als onderneming ingeschreven. Er zullen dus geen wettelijke of fiscale gevolgen zijn.”
 
 

 
ronald de wilde
Offline
vergoeding - sociale bijdragen
Ik lees hierboven "vergoeding" als niet-enkel onkostenvergoeding. Ik lees "gepensioneerde", en aldus is er sprake van een statuut. Ik lees ook dat de RSZ reeds inzage heeft én stelling heeft geponeerd (niet zomaar naast zich neer te leggen!).

Op basis van het statuut (gepensioneerde) kan/mag men een BIJberoep uitoefenen, in deze als zelfstandige. Tot het nettoinkomstenbedrag van zowat 2965,00 euro is men vrijgesteld van sociale bijdragen, daarboven niet meer. Die sociale bijdragen zijn wel als kost aftrekbaar, in rand vermeld.

Wel opletten (!!), dàt nettoinkomen in samenhang met pensioeninkomsten ondergaat een zware taxatie (tot 50% én meer) OMWILLE van het stelselmatig verminderen van de belastingvrijstelling op vervangingsinkomsten (en pensioen is daar één van).

Enige bezinning is wel degelijk op de plaats!
stijn014
Offline
-
aangezien het RSVZ op de hoogte is neemt u inderdaad best zo snel mogelijk contact op met een sociaal verzekeringsfonds. De kans bestaat anders dat zij u gaan aansluiten bij de Nationale hulpkas en dat zijn zotte kosten. Zij gaan u ook kunen helpen met wat u dient te betalen en eventueel kan u zelfs van een vrijstelling genieten. U vind een lijst van sociale verzkeringsfondsen op volgend adres: http://www.rsvz.be/nl/socialeverzekeringsfondsen
L
et wel de verzekeringsfondsen hebben elk nog een zelf gekozen beheerskost die zij aanrekenen. Ik ben even zo vrij om te zeggen dat die van Acerta de laagste is ;) Om och wat neutraal te zijn: er is er nog een andere die dezelfde kost aanrekent ;)