reglement interne orde

4 antwoorden [Laatste bericht]
DVC
Offline

Gezocht maar niet gevonden....

Kan de syndicus bij het opstellen van het RIO afwijken van of ingaan tegen de bepalingen zoals ze nog voorkomen in de 'oude'  statuten.

Ik denk hierbij aan het beknotten van de taak van de commissaris, alsook de middelen die hem werden toegewezen teneinde zijn taak uit te voeren?

Lees: kan de syndicus het orgaan dat hem zou moeten controleren beperkingen opleggen en aldus ingaan tegen de bedoeling van de wetgever???

 

SCORPIOEN
Offline
RIO


De beslissingen die in het RIO komen moeten goedgekeurd worden door de AV.

Beslissingen  die de wet zelf oplegt moèt de syndicus zelfs  opnemen of wijzigen, maar aan de AV mededelen

Dus ook de omschrriving van  de taak van de CVR is een beslissing van de AV en niet van de syndicus

Dat de wetgever die taak niet beter gedetailleerd heeft is spijtig.
" de rekeningvan de vereniging kontroleren " is vrij summier.

Als de commissaris verhinderd wordt door de syndicus bij het uitvoeren van zijn mandaat...brengt hij/zij daarover verslag aan de Algemene Vergadering.

Commissarris van de rekening is wel een van de twee organen voor toezicht op de werking van de  syndicus... als de syndicus tegenwerkt is het een vaag teken.... dat ook de Raad van Mede-eigendom niet functioneert zoals het hoort.

 


mvg

DVC
Offline
Bedankt scorpioen !!!!!
We zijn er even tussenuit geweest, vandaag de late reactie.
nescio1
Offline
grenzen

 
“ -Onderzoeksbevoegdheden voor de Commissaris? … VME, …”
 
 
Blijkbaar denken velen met:
 
B.W. Art. 577-8/2
 
de CvR een “Zwitsers zakmes” ter beschikking te kunnen stellen.
 
 
De controle door de CvR wordt echter beperkt door:
 
B.W. Art. 577-8 § 4 11 ° en de AVG (GDPR)
 
https://www.mijntipsenadvies.be/2020-05/hoever-gaat-inkijkrecht-van-commissaris-van-de-rekeningen-VLTAVGAR_EU24180601 (betaalmuur)
Daarin:
“De commissaris van de rekeningen kan zoals alle mede-eigenaars alle boekhoudkundige stukken inkijken, maar heeft wettelijk niet echt de bevoegdheid om meer te zien dan de anderen. … ”
 
 
De CvR een bankkaart geven die hem leesbevoegheid over de bankrekeningen van VME, geeft, kan, voortschrijdend inzicht, niet wegens mogelijke schending van de vertrouwelijke gegevens qua betaalgewoontes van een mede-eigenaar.
 
 
Geen misverstand: een mede-eigenaar die de overeengekomen regels (RIO) inzake betaling niet nakomt, verliest zijn recht op privacy.
 
 
 
nescio1
Offline
voorbeeld
 
https://kantoorvanwynsberghe.be/VSR.pdf
(Schrappen: overzicht bewegingen eigenaars , tenzij voor mede-eigenaars met betaalachterstand).