Rekening commissaris

8 antwoorden [Laatste bericht]
Joma
Offline
Beste,
Onze syndicus laat het een beetje afweten.
Een paar maanden geleden vroeg ik hem tijden een RVME (5/2021) om toegang te hebben tot de rekeningen/facturen daar onze rekenincommissareis het wegens gezondheidsredenen niet meer goed aankan. Antwoord was "dat moet ik hem vragen of hij akkoord is" wat niet gebeurd is.
AV worden maar uitgesteld of afgelast, laatste 27/10/21, omdat de afrekeningen (2019/2020) en boekjaar 2021 nog niet klaar waren.
Intussen verneem ik van enkele leveranciers/poetsdienst dat hun facturen al een tijdje niet meer betaald worden.
Kan ik aan de rekeningcommissaris vragen mij een volmacht te geven voor controle of wat te doen?

mvg Joma
SIEBE
Offline
REKENCOMMISSARIS
Uw syndicus laat het een groot gedeelte afweten.
Indien uw rekencommissaris wegens medische redenen zijn mandaat niet meer naar behoren kan invullen, moet hij het meedelen en neerleggen.

U kunt ten allen tijde een BAV vragen ( = 20 % van de aandelen ),
met agendapunt : controle boekhouding en nieuwe rekencommissaris, desnoods in geval van inbreuken ook een nieuwe syndicus.

Een rekencommissaris kan zo maar niet zijn taak laten verrichten door iemand anders.

Wel waarschuwing : dringend jullie boekhouding laten controleren gezien de niet betalingen leveranciers en ...  kan leiden tot ernstige problemen en zelfs ... van de syndicus.

In ieder geval actie.

Uw syndicus blijft wel degelijk in gebreke.
Joma
Offline
Beste,we hebben een
Beste,we hebben een aangetekend schrijven gestuurd naar de syndicus (25% quotiëiten) met de vraag om binnen de 30 dagen een AV te doen met punten als aanstelling nieuwe rekening commissaris en als laatste punt ontslag syndicus. er is daar GEEN reactie op gekomen, erger nog, vorige week (voorlaatste dag van de periode) ging ik vragen hoe het zat met de onbetaalde facturen en terloops met het aangetekend schrijven. Van de verantwoordelijken geen spoor te bekennen.
secretaresse : "ik doe de post en ik weet van geen aangetekend schrijven"
Ik vroeg mij een dingende update via mail te sturen maar zoals met alles GEEN reactie.We (25% Quot.) hebben beslist een schriftelijke BAV te doen maar ik verwacht weinig of geen medewerking van de syndicus.
Goede raad?
mvg
SIEBE
Offline
BAV
www.exclusiefbeheer.be/faq/detail/wat-is-een-bijzondere-algemene-vergade...

Een aangetekend schrijven ( waarvan u het post bewijs heeft ) is steeds geldig. Mag secretaresse zeggen niets gezien.

Syndicus moet binnen de 30 dagen reageren en een BAV beleggen. Reageert hij niet : vrederechter
nescio1
Offline
shame on you, exclusief beheer

Hier wordt blijkbaar een tekst gebruikt opgesteld voor de wetsherziening appartementsmede-eigendom 1994.

Gebruik enkel recente wetteksten:

https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_uit_boek_3_goederen_van_het_burgerlijk_wetboek_11-01-2022.pdf

Daarin:
Baton
Offline
advies....


Het advies van Siebe "vrederechter" is het makkelijks en voorkomt dat men een syndicus heeft die doet alsof zijn neus bloedt , niet reageert laat staan in actie komt.

Indien de syndicus niet ingaat op de vraag van een BAV kan men best naar de vrederechter stappen en tijdelijk een bijkomende syndicus vragen die ASAP een BAV organiseert rekening houdend met de corona dwz. fysieke AV "hoogstwaarschijnlijk" mogelijk in juni 2022 en volgens mijn bron vroeger.....met als belangrijks voordeel dat de VME zich dan "eindelijk" kan bevragen aan deze bijkomende syndicus.
Ook kan deze dan onmiddellijk een schriftelijke AV organiseren zodat de huidige syndicus zijn ontslag kan krijgen , nieuwe aanstelling commissaris vd rekeningen ect.......


Het nieuw aangepast goederenrecht van kracht 1 september 2021 geeft aan dat :
art.3.87 §2 :
Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.......

en dan ? lost het probleem van de huidige doof-stomme syndicus niet op ! Kan ook zijn ontslag krijgen ect..maar wat een rompslomp en weer die doof-stomme syndicus die de nodige documenten niet uit handen wil geven ect ....beter de vrederechter en dat wordt zeker gevolgd , ook door die syndicus.

(((deze recenste aanpassing (art.3.87 §2) en indien de VME dit opvolgt , maakt het achteraf niet makkelijker , wel voor de syndicus die dan alles nog even op de lange baan kan schuiven en men dan alsnog de vrederechter moet inschakelen !!))

De VME kan (ook) volgens de recenste wetgeving 
  Art. 3.89. Syndicus (577-8)

  § 8. Bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus kan de rechter, voor de duur die hij bepaalt, op verzoek van iedere mede-eigenaar een voorlopig syndicus aanwijzen.
  De syndicus moet door de verzoeker in het geding worden geroepen.


Joma , raadpleeg een advocaat , advies , en laat deze een eenzijdig verzoekschrift opstellen nml. een voorlopig syndicus aanwijzen.  (een (beperkte) kost/prijs , doch uiteindelijk probleemoplossend)

https://www.elfri.be/rechtspraak/gerechtelijke-aanstelling-van-de-syndicus

https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/eenzijdig-verzoekschrift...


 

Joma
Offline
vraagje
Kunnen we , mede-eigenaars, een schriftelijke BAV doen waar we de syndicus ontslaan en een nieuwe aanstellen of is dit een groot ririco?
Baton
Offline
vraagje......


Ja , herlees #5

art.3.87 §2 :
Wanneer de syndicus geen gevolg geeft aan dit verzoek, kan één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend, zelf de algemene vergadering bijeenroepen.......

Schriftelijke AV =

https://www.biv.be/publicaties/alle-publicaties/tijdelijke-versoepelde-schriftelijke-besluitvorming-op-algemene-vergaderingen-wordt-weer-een-feit


agendapunten waarover moet gestemd worden zouden kunnen zijn :
- ontslag syndicus
- benoeming nieuwe syndicus 
- goedkeuring syndicuscontract 
- andere commissaris van de rekeningen
- ect

Zorg ervoor dat de nieuwe syndicus duidelijk op de hoogte is wat van hem verlangd wordt....cfr. syndicuscontract niet op maat voor de syndicus maar wel op maat voor de VME 

Vraag aan de nog te benoemen nieuwe syndicus of deze bereidt is om de schriftelijke AV mee te organiseren en dit in naam van minstens één van de mede-eigenaars die het verzoek mee heeft ondertekend , en op te volgen...??

Joma
Offline
dank je wel Joma
dank je wel
Joma