Rekeningen en verdeelsleutels

13 antwoorden [Laatste bericht]
nojens
Offline
Beste ,
 
Graag informatie bij een AV mede - eigendom :

Punt 1 :
Dienen 3 rekeningen geopend te worden  nl. een zichtrekening voor betalingen , een spaarrekening voor het werkkapitaal en een spaarrekening voor het reservekapitaal of hoe is dat wettelijk bepaald .

Punt 2 :
Een gehuwd gezin (met gemeenschap van goederen , roerend en onroerend ) is mede -eigenaar van een kavel in een appartementsblok . Mogen bij de AV van mede-eigenaars de beide partners aanweig zijn , en indien ja , mogen de beide partners hun stemmen verdelen indien ze vb. 4 stemmen kunnen gebruiken  door hun aandelen in de gemeenschappalijke delen .

Punt 3 : 
Wordt bij het vaststellen van het quorum het aantal mede-eigenaars per kavel geteld of het aantal stemmen dat de mede-eigenaars vertegenwoordigen .

Punt 4 :
Wat bedoelt men met :" toelichting bij de verdeelsleutels " .

Punt 5 :
Wat bedoelt men met : "Bepaling van het bedrag waarboven mededinging verplicht is . "

Graag een antwoord .

Mvg

Nojens .
Met briendelijke groeten .

Nojens
 
Quimmo
Offline
1. Er dient een aparte

1. Er dient een aparte rekening voor het werk- en het reservekapitaal geopend te worden. De rekening voor het werkkapitaal is mijns inziens de zichtrekening voor de betalingen, zoals u ze noemt.

2. In veel mede-eigendommen is de tendens dat koppels moeten beslissen wie van hen ze zal vertegenwoordigen op de algemene vergadering. Omdat volgens de nieuwe wet alle informatie op voorhand ter beschikking moet zijn, kunnen ze reeds onderling overleggen welk standpunt ze zullen innemen. Maar zelfs indien u met twee toegelaten wordt tot de AV, zal u moeten kiezen wie van beiden mag stemmen.

Correctie: er mag wel degelijk maar 1 persoon aangeduid worden voor de AV. Indien u met uw 4 stemmen bedoelt dat u 4 kavels heeft en niet 4 aandelen, dan wordt beweerd dat u de stemmen wel kunt verdelen door bijvoorbeeld uzelf aan te duiden als vertegenwoordiger en voor 1 of 2 van de kavels de andere eigenaar als volmachtdrager aan te duiden. Dit is wel 'spitstechnologie' gezien het tegen het principe ingaat dat een volmacht bedoeld is voor diegene die zelf niet aanwezig kan zijn. Wat de beslissing van een vrederechter in geval van een geschil hierover zou zijn kan ik niet inschatten.

 3. Beide. In eerste instantie moeten meer dan de helft van de mede-eigenaars aanwezig zijn, met minstens de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen (let op de woorden meer en minstens). Indien dit quorum niet bereikt wordt, kan er toch rechtsgeldig gestemd worden indien de aanwezige eigenaars samen meer dan drie vierde van de aandelen bezitten.

4. In welke context bedoelt u?

5. De nieuwe wet op de mede-eigendom zegt dat de algemene vergadering een bedrag kan bepalen waarboven mededinging verplicht is. Dit betekent dat de AV zal bepalen dat, bij werken waarvan de kosten dit bedrag te boven gaan, de syndicus verplicht is twee of meer offertes te vragen op basis van een voorafbepaald lastenboek.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nojens
Offline
Punt 4
Beste Quimmo ,  

Ik ben van mening dat verdeelsleutels bedoeld zijn in het kader van onbekende ( andere ) kosten , maar wat kan daar mee bedoeld worden ??? ik denk dat  een beetje ondervinding daar een antwoord kan op geven

verdeelsleutel :
de eenheid die als maatstaf geldt voor de toerekening van kosten aan verschillende kostenplaatsen, of van kostenplaatsen aan de kostendragers .Graag uw mening

Mvg
Nojens
Met briendelijke groeten .

Nojens
 
Quimmo
Offline
Wijze van kostenverdeling

De verdeelsleutels zijn de manier waarop de kosten van de gemeenschappelijke delen verdeeld worden. Dit staat normaal in het reglement van mede-eigendom en kan verschillend zijn per type kosten.

Bijvoorbeeld:

- onderhoud gebouw: volgens quotiteiten algemeen
- onderhoud en kuisen garages: volgens quotiteiten enkel van de garages t.o.v. het totaal van de garages
- liften: volgens quotiteiten van enkel de mensen die toegang hebben tot de lift
- syndicus: evenredig verdeeld per appartement
- enz.

Dit is maar een voorbeeld, bij u kunnen er natuurlijk andere regels vastgelegd zijn. Bij sommige syndici wordt dit in elke afrekening nog eens vermeld ter controle.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nojens
Offline
Wijze van kostenverdeling
Beste Quimmo ,

 
Dus , als ik het goed voor heb , zijn de verdeelsleutels het aantal duizensten die het deel bepalen  in de berekeningswijze van de bijdrage in het werkkapitaal en het reservekapitaal .

Graag een antwoord

Mvg

Nojens .
Met briendelijke groeten .

Nojens
 
Quimmo
Offline
Dat is inderdaad zo. Het

Dat is inderdaad zo.

Het gaat om het aandeel in duizendsten, tienduizensten, of wat dan ook. Maar belangrijk is dat zowel de teller als de noemer kunnen verschillend per type kost, afhankelijk van wat het reglement zegt. Voor het gebouw kan de noemer bijvoorbeeld de som van alle aandelen zijn, terwijl voor de kosten van de garages enkel de som van de aandelen van de garages genomen wordt.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nojens
Offline
Verdeelsleutel


Beste Quimmo ,

Dank U vriendelijk voor de uitleg . Ik ben mee .

Nogmaals bedankt

Mvg

Nojens

Met briendelijke groeten .

Nojens
 
nojens
Offline
Punt 2 - Correctie

Beste Quimmo ,


Betreft punt 2 -  Correctie :

Iedere mede - eigenaar ( dus beide partners samen  ) beschikt over een aantal stemmen dat overeenstermt met het aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten .

Aan elk privatief zijn navolgende aandelen verbonden in de gemeenschappelijke gedeelten in het appartementsgebouw en in de grond :

 - iedere berging vertegenwoordigt één / duizensten
 - ieder autostaanplaats vertegenwoordigt twee /  duizensten

Er is één mede - eigenaar ( beide partners samen )die heeft 2 autostaanplaatsen en volgens  ik U begrijp zou die mede - eigenaar zijn stemmen ,betreffende de autostaanplaatsen ,  kunnen verdelen onder de 2 partners ( ??? ) .

Dus het gaat niet over meerdere kavels , maar over duizensten dat overeenstemt met het aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten . 

Naar ik U begrijp , zou maar één van beiden partners mogen aanwezig zijn en kunnen de stemmen niet gesplits worden .

Graag een antwoord .

Met dank op voorhand .

 

Mvg

Nojens

Met briendelijke groeten .

Nojens
 
Quimmo
Offline
Graag nog enige verduidelijking

Ik ben nog niet helemaal mee. U zegt dat het over 2 autostaanplaatsen gaat. Dus 2 kavels, neem ik aan? Of zegt uw splitsingsakte dat een enkel kavel onlosmakelijk bestaat uit woongedeelte+staanplaats+berging met een totaal aantal aandelen voor het geheel?

De twee autostaanplaatsen van de eigenaar die u bedoelt, staan toch apart vermeld in de splitsingsakte en zijn geen integraal deel van zijn wooneenheid?

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nojens
Offline
Verduidelijking
Beste Quimmo ,
 
Algemeen :
Eén stem in de AV komt overeen met één duizendsten in de gemeenschappelijke gedeelten dat aan ieder privatief deel is verbonden zoals iedere berging vertegenwoordigt één / duizensten  en iedere autostaanplaats vertegenwoordigt twéé / duizensten .

Dus zoals in mijn geval :  ik bezit één berging en één autostaanplaats , wat betekent dat ik 3 duizendsten ( aandelen ) heb in de gemeenschappelijke gedeelten en dus beschik ik over 3 stemmen .

Wat die 2 autostaanplaatsen betreft :
Deze mede - eigenaar heeft één berging en 2 autostaanplaatsen en dus in zijn geval beschikt hij over 5 stemmen ( 1 + 2 + 2 ) . NB. de tweede autostaanplaats is achteraf bijgekocht of beter gezegd overgekocht van een andere mede - eigenaar  , en dus zijn deze 2 autostaanplaatsen apart vermeld in de basisakte .

Dit ter verduidelijking van mijn vraag .

Graag een antwoord ,

Met veel dank op voorhand .

Mvg

Nojens .
Met briendelijke groeten .

Nojens
 
nojens
Offline
Verduidelijking

Beste Quimmo ,

De 2 autostaanplaatsen die de mede - eigenaar bezit staan apart vermeld in de basisakte en zijn geen deel van de wooneenheid .

Dus een appartement en een berging ( die berging was in de prijs inbegrepen )kon  gekocht worden zonder autostaanplaats . Een autostaanplaats kon bijgekocht worden door een mede-eigenaar . 

Dus de autostaanplaatsen waren afzonderlijk te koop , maar enkel door mede-eigenaars en niet door niet mede-eigenaars .

Dus ben ik van mening dat een autostaanplaats kan bekeken worden als een kavel ( een stuk eigendom dat kan ingeschreven worden in het kadaster want de mede-eigenaar heeft die autostaanplaats  bijgekocht via een notariële akte ) .

Graag een antwoord ,

Met dank op voorhand ,

Mvg

Nojens .

 

Met briendelijke groeten .

Nojens
 
Quimmo
Offline
Is nu al iets

Is nu al iets duidelijker.

De wet (Art 577-6 §1) zegt "In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel ... wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn."

Dit interpreteer ik dan als volgt: de autostaanplaats(en) zijn aparte kavels. Voor het ene kavel zou men dus de ene echtgenoot kunnen aanduiden als lasthebber en voor het andere kavel de andere echtgenoot. Zo bekeken kan men beiden deelnemen aan de AV, maar natuurlijk wel maar stemmen voor het aandeel van de kavels die men vertegenwoordigt.

Ik hoop dat deskundige Leyseele of meester Clabots dit nog kunnen bevestigen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

nojens
Offline
 


 Beste Quimmo , 

 Hierbij bedank ik U voor Uw  informatie .

 Met de meeste dank .

Mvg

Nojens .

Met briendelijke groeten .

Nojens
 
deskundige
Offline
Besten, Ik bevestig de
Besten,

Ik bevestig de stelling/het standpunt van Quimmo.

Mvg.