Reservefonds

1 antwoord [Laatste bericht]
DEGO
Offline
De reden van bestaan van het reservefonds is ons wel bekend. Maar hoe wordt het gespijsd? Ieder kavel een "gelijk bedrag" of "volgens elk privatief aandeel"? De AV beslist.
De AV beslist ook om het reservefonds aan te spreken bij een onvoorziene uitgave. De opvraging van het reservefonds zal hoogstwaarschijnlijk moeten gebeuren op basis van het privatief aandeel aangezien de kost moest verdeeld worden volgens de privatieve aandelen. Maar wat als de gemeenschappelijke kost niet door alle eigenaars moet betaald worden (bv. de herstelling van lift A en niet voor lift B in het andere gedeelte van het gebouw)? Na het aanspreken van het reservefonds is de rekening niet meer in evenwicht tussen alle eigenaars zoals dit bij de aanvang was.
Het deel in het reservefonds van de eigenaars die in dergelijk geval niet worden aangesproken terugbetalen? Dat is niet volgens de Wet op de mede-eigendom vermoed ik. De overige mede-eigenaars waarvan hun aandeel in het reservefonds is aangesproken verzoeken om hun reserve aandeel terug te spijzen, eventueel in schijven?
Wat is de normale procedure in dergelijke gevallen?
 
 
 
 

Met vriendelijke groeten,

DEGO

SIEBE
Offline
reservefonds
https://www.jalo.be/het-reservefonds-voor-mede-eigenaars/

5 % op de normale jaarbegroting, te verdelen per aandeel.

Het reservefonds extra spijzen kan slechts als agendapunt op de AV.

Indien er toch een te kort is om een niet voorspelbare extra kost te betalen : kan de syndicus wel een extra provisie voor werkkapitaal opvragen om de leefbaarheid van de VME te garanderen.

Wel een vraag aan Nescio1 en Baton :

Wat is de geschikte of wettelijke methode om bij gebruik reservekapitaal, het tekort van bepaalde eigenaars op hun reservekapitaalrekening aan te zuiveren of wat ??
Vind hieromtrent geen echte regels terug.