RmE

1 antwoord [Laatste bericht]
GTR
Offline
Beste,
Mijn echtgenote is eigenaar van een appartement. Ik als echtgenoot, kan wel een volmacht krijgen om te acteren als lasthebber in de Algemene vergadering. Echter om te kunnen worden verkozen als lid van de RmE (Raad van mede-eigendom), dien ik een zakelijk recht te hebben ( ...of recht van opstal, of vruchtgebruiker...).
Kan ik dat zakelijk recht 'verkrijgen' als mijn echtgenote mij vie een noatriële akte een deel van het appartement schenkt ? Wij denken daarbij aan een minimum percentage ( bv 1% ? ) teneinde de schenkingsrechten tot een minimum te beperken ?
Bij voorbaat dank voor uw suggesties.

 

Guido.