RVM

3 antwoorden [Laatste bericht]
SIEBE
Offline
20 % van de aandelen ( VME ) vragen een BAV met als agendapunt : afzetting/ontslaan leden van de RVM.
Moet syndicus die BAV laten doorgaan onder zijn toezicht, en moet hij de uitnodigingen versturen aan de mede eigenaars ?

Voor hun aanstelling als lid RVM hebben de kandidaat raadsleden stemrecht. MAAR hebben zij ook het wettelijke recht om te stemmen over hun ontslaan/afzetting ?

Graag indien mogelijk : wettekst of verwijzing naar wetgeving.

Dank u.
Baton
Offline
AV tijdens corona...
Moet syndicus die BAV laten doorgaan onder zijn toezicht, en moet hij de uitnodigingen versturen aan de mede eigenaars ?

Ja

Corona tijden , wetgeving tijdelijk aangepast via KB 24 dec.2020

Aangaande de mogelijkheid tot uitstel van algemene vergaderingen is er in de wet wel voorzien in een (relevant) amendement. Het feit dat de syndicus de mogelijkheid heeft om de jaarlijkse algemene vergadering uit te stellen naar de eerstvolgende 15-daagse periode is onveranderd gebleven. Echter was in het wetsontwerp opgenomen dat wanneer een dringende beslissing aangewezen is of wanneer 1/5e van de mede-eigenaars verzoekt om een algemene vergadering, deze alsnog gehouden moet worden en dus niet mag worden uitgesteld.

Bij amendement is het woord “dringend” geschrapt. Het is evenwel niet de bedoeling dat nu quasi elke algemene vergadering zomaar dient gehouden te worden. Dit blijkt uit de Franstalige tekst van de wet waarin het volgende staat te lezen: “lorsqu’une décision est nécessaire”.

Het had dus misschien beter geweest om in de zin (zoals opgenomen in de Nederlandstalige tekst) “De syndicus houdt niettemin een algemene vergadering wanneer een beslissing aangewezen is” het woord “aangewezen” te vervangen door “noodzakelijk”.
https://legalnews.be/burgerlijk-recht/verbintenissenrecht/coronawet-just...
www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1668/55K1668010.pdf

Voor hun aanstelling als lid RVM hebben de kandidaat raadsleden stemrecht. MAAR hebben zij ook het wettelijke recht om te stemmen over hun ontslaan/afzetting ?

Neen art.577-6 §9
§ 9. Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door (haar) in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

 
SIEBE
Offline
BAV
Baton,

Hartelijk dank voor uw zeer duidelijke en correcte reactie.
Het stemt overeen met mijn visie. Maar zie deze graag bevestigt ( zoals nu ) vooraleer 
ME's ermee te confronteren.

BAV zal zeker in deze corona tijd niet te onpas of lichtzinnig toegepast worden.
nescio1
Offline
RvME: evolutie door de wetgever naar meer individueel beoordelen

Uit de formulering van:
B.W. Art. 577-8/2 § 3 (versie wetgeving 2018)

leiden wij af dat een globaal ontslag niet gewenst is door de wetgever.
U zal best elk lid individueel ontslaan.