Samenstelling raad van mede-eigendom

3 antwoorden [Laatste bericht]
Ignace Verkaemer
Offline
Alleen eigenaars kunnen volgens de nieuwe wet in de Raad van mede-eigendom zetelen. Wanneer een appartement in "naakte eigendom" aan een persoon toebehoort en het "vruchtgebruik" aan iemand anders, wie kan dan in de raad zetelen?
Quimmo
Offline
Over situaties zoals

Over situaties zoals vruchtgebruik zegt de nieuwe wet Art 577-6 §1 duidelijk: "... ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn ... Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars."

Het lijkt duidelijk dat, wanneer de eigenaar zelf als lasthebber wordt aangeduid, er geen probleem is. Deze kan ook deelnemen als lid van de RvME.

Wanneer echter de vruchtgebruiker wordt aangeduid, is het minder duidelijk. Art 577-8/1 zegt immers "Deze raad, die enkel bestaat uit mede-eigenaars ...". Dat laatste is ook nieuw in de nieuwe wet, het is me niet helemaal duidelijk of dit heel strikt geïnterpreteerd moet worden of dat de als lasthebber aangeduide vruchtgebruiker hier ook in aanmerking komt. Ik hoop dat een van onze partners-specialisten hier nog een mening over kan publiceren.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

italia
Offline
samenstelling Raad van Mede-eigendom
Wanneer er in het verleden door de mede-eigenaars een "Raad van Beheer" is verkozen om de syndicus bij te staan en te controleren, zijn de leden van die "Raad van Beheer" nu automatisch leden van de "Raad van Mede-eigendom" ? Of moet er nu een verkiezing van de leden van de "Raad van de Mede-eigendom" plaats vinden ( waarbij de vroegere leden van de "Raad van Beheer" nu als Leden van de "Raad van Mede-eigendom" worden verkozen ) ?
Kan men in de statuten voorzien dat de leden van de "Raad van Mede-eigendom" voor bijv. 3 of 5 jaren worden verkozen ?
Kan men in de statuten voorzien dat de Raad van Mede-eigendom bestaat uit ten minste 2 leden en max uit 3 (of 4) leden ?
Italia
Quimmo
Offline
Zoals het uitziet zal de oude

Zoals het uitziet zal de oude raad van beheer nog een soort waarnemende functie uitvoeren tot de volgende algemene vergadering, waar dan de nieuwe raad van mede-eigendom verkozen zal moeten worden.

In de statuten is het zeker mogelijk het aantal leden van de raad te bepalen binnen bepaalde grenzen, in de praktijk kiest men best een oneven aantal om discussies binnen de raad te kunnen beslechten. Bedenk wel dat u een drie vierde meerderheid nodig heeft voor een aanpassing van de statuten.

Een geldigheidsduur voor het mandaat van de raad van mede-eigendom is mijns inziens ook te bepalen in de statuten, maar het is ook wel zo dat de raad jaarlijks kwijting moet vragen op de algemene vergadering en dat er toch een oplossing moet zijn als er hier discussies optreden. Daarom hoop ik dat een van onze partners-specialisten dit nog even kan bevestigen. Bij ons in het gebouw is het zo dat de raad gewoon jaarlijks bevestigd wordt en dat werkt al jaren goed.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom