Schouwrenovatie in VME

Geen reacties
Eric2160
Offline
Tijdens de vorige AV werd het volgende in het verslag van de AV genoteerd :

Bespreking en stemming schouwrenovaties
De algemene vergadering beslist offertes op te vragen voor het renoveren 
van de schouwen in de VME.
De syndicus laat een schouwonderzoek uitvoeren vooraleer deze offertes 
worden opgevraagd.
De algemene vergadering heeft een principieel akkoord omtrent de schouwrenovaties.
Beslissing goedgekeurd met 100% van de stemmen (met 2/3 meerderheid)
Verdeelsleutel: Basisakte

Nu hebben wij en enkele andere eigenaars reeds een condensatieketel
 geplaatst (dit was de reden van dit punt, maar nergens wordt dit vermeld),
en dus ook onze schouw reeds gerenoveerd voor deze condensatieketel.
De syndicus heeft aan geen enkele mede-eigenaar gevraagd of iemand 
dit reeds heeft laten uitvoeren.

Omdat de verdeelsleutel volgens basisakte is, vragen wij een vrijstelling.
Mijn vraag tot agendapunt (“Zodoende vragen wij de VME om in alle
 redelijkheid en billijkheid vrijgesteld te worden van enige kosten in dit dossier “schouwonderzoek en –renovatie”
wordt niet op de agenda geplaatst. 
Antwoord syndicus : "Schouwrenovatie staat zelf niet ter sprake dus
 er dient ook niet over deze verdeling gesproken te worden momenteel."
Kan dit zomaar ??

Wat staat er wel op agenda van de komende AV :
"Verderling kosten schouwonderzoek: Enkele mede-eigenaars halen aan 
dat ze uitgesloten zouden moeten worden van de kosten voor het
schouwonderzoek.
>> Beslissing van de ALGEMENE VERGADERING met 4/5 van stemmen.
Verdeelsleutel: Basisakte, uw quotiteiten: 11/196"

Dit handelt dus enkel over de het schouwonderzoek 
(wat wij reeds hebben laten uitvoeren, anders konden we de 
schouwrenovatie nietlatendoorgaan.)
Geen woord over de reden van de aanpassing verdeling, en dit 
alleen voor schouwonderzoek en niet voor schouwrenovatie.

Eerlijk gezegd begrijp ik er niets meer van.
Heeft iemand raad voor mij ? Kan de syndicus dit zomaar op deze manier afhandelen ?

Hartelijk dank voor jullie reacties!