Schriftelijke algemene (buitengewone) vergadering

5 antwoorden [Laatste bericht]
carolus
Offline

De nieuwe wet voorziet in een mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming in een VME.
Heeft iemand hier praktische ervaring mee?

- Zijn er ergens modelbrieven, stemmingsformulieren?

- Hoe zit het met de datum van afsluiting van de stemming (wanneer moeten de schriftelijke stemmingsformulieren binnen zijn)

-Is er dan ook een mogelijkheid tot tweede vergadering indien niet voldoende reactie op eerste aangetekend schrijven. 

Kortom

Hoe zit dat eigenlijk met schriftelijk vergaderen ?

Dank voor uw reacties.

Astrid CLABOTS oud
Offline
Laat u mij even weten waarop
Laat u mij even weten waarop u zich baseert om deze mogelijkheid tot schriftelijke besluitvorming uit de wet af te leiden ?

Bedoelt u niet de wijze waarop gestemd kan worden (geschreven uitgebrachte stemmen tijdens aanwezigheid (al dan niet via lastgeving) op de vergadering ?

MvG
Astrid CLABOTS

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Quimmo
Offline
Art 577-6 ยง11

Ik neem aan dat de vraagsteller Art 577-6 §11 bedoelt: "De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren...". Indien het hier om gaat, is dit al mijn mening:

De wet geeft geen specifieke richtlijnen over de stemming op papier, enkel dat er unanimiteit moet zijn om een beslissing goed te keuren.
Het lijkt wel best dat er op elk stembiljet in elk geval de naam van de eigenaar, de identificatie van het kavel en het aantal aandelen vermeld worden.
Bovendien moet u het te stemmen punt wel zeer duidelijk en volledig beschrijven zodat niemand achteraf het punt kan aanvechten op basis van onvolledigheid van de informatie.

Mijns inziens moet u beter niet de mogelijkheid geven om opmerkingen op het papier te schrijven. Immers, een eigenaar zou dan kunnen schrijven "ja, op voorwaarde dat ..." waardoor het punt dan misschien weer niet meer in overeenstemming is met hetgeen waar de andere eigenaars voor gestemd hebben. Antwoord moet ja of neen zijn.

Wat me zelf niet duidelijk is, is wat er gebeurt als een punt afgewezen wordt. Na een normale stemming zou het niet op een volgende AV opnieuw mogen voorgesteld worden, tenzij de omstandigheden gewijzigd zijn. Maar hoe het in dit geval zit is niet duidelijk. Kan een punt waarvoor de schriftelijke stemming niet gelukt is nog terugkomen op een gewone AV? Volgens mij wel, want anders is dit de ideale manier om een ongewenst voorstel definitief te begraven. De mening van een specialist zou me echter wel interesseren.

Ook qua termijn om te antwoorden lijkt het me nodig dat u zelf een einddatum voorstelt. Niet omdat het anders niet geldig zou zijn, maar omdat u anders wel eens heel lang op het antwoord van de laatste eigenaar zou kunnen wachten en u nooit weet of het nog zal komen of niet.

De mogelijkheid van een stemming op papier is op zich geen slechte zaak, maar lijkt door de vereiste unanimiteit enkel maar haalbaar in VME's van een paar appartementen, waar dan nog een goede verstandhouding heerst.

In middelgrote VMEs zou het nog bruikbaar kunnen zijn voor punten die op de algemene vergadering reeds ten gronde behandeld zijn, maar waar nog beperkte bijkomende informatie moest opgevraagd worden om tot de stemming te kunnen overgaan. Hier zou men de eigenaars de ontbrekende info schriftelijk kunnen bezorgen ter uiteindelijke goedkeuring.

De enige andere mogelijkheid om een discussie ten gronde te voeren is ze online te doen, bijvoorbeeld op een private zone op deze site. Dan kan het overleg wat normaal op de vergadering plaatsvindt online gebeuren. Wanneer er een consensus is, zou men het punt dan schriftelijk kunnen laten stemmen. Eigenaars die niet online deelgenomen hebben zou je dan wel een afdruk van de online discussie kunnen meesturen zodat ze de gedachtengang en argumentatie kunnen meevolgen. Op een andere manier zie ik een unanieme schriftelijke stemming nooit lukken.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

deskundige
Offline
Besten, Dit is binnen de wet

Besten,

Dit is binnen de wet een van de grijze zones/onduidelijkheden waaraan geen verdere uitvoeringsmodaliteiten werd gegeven.

Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat deze manier van stemmen niet aangewezen is aangezien ze te veel vatbaar is voor discussies, meningsverschillen, interpretatieproblemen en derhalve ook juridische procedures.

Ik raad dit dan ook ten stelligste af.

Zo is er bijvoorbeeld geen enkele controle mogelijk, kan niet worden nagegaan of er binnen de panden in onverdeeldheid een consensus bestond, of diegene die stemde wel diegene was die kon/mocht stemmen, enz...

Mvg.
 

Quimmo
Offline
Eigenlijk zou men dezelfde

Eigenlijk zou men dezelfde principes als voor de AV moeten hanteren, lijkt me. Bijvoorbeeld voor panden in onverdeeldheid eerst de lasthebber aanduiden die ook de vertegenwoordiging op de AV doet en deze zijn handtekening als de juiste beschouwen.

Ik ben het er mee eens dat voorzichtigheid geboden is, maar in een kleine VME met bijvoorbeeld 4 appartementen lijkt het me toch een nuttig instrument om in de loop van het jaar bepaalde punten eenvoudig en snel te laten beslissen.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

tomdr
Offline
eenparigheid, ....
Zoals ik art 577-6 §11 zie, bedoelen ze hier met "eenparigheid" niet : "alle mede-eigenaars" in plaats van "eenparigheid in beslissing"
ik bedoel, iedreen moet gestemd hebben, maar de beslissing van de schriftelijke vragen moeten voldoen aan de vereiste meerderheid zoals bij een 'gewone' algemene vergadering, 4/5 , 3/4, 1/2 +1, ....

Ik durf hopen dat de wetgever hier een volwaardige (schriftelijk) algemene vergadering bedoeld, geldig op voorwaarde dat alle mede-eigenaars aan de stemming deelnemen.
Hoe dat concreet (sluitend) georganiseerd dient te worden is een ander verhaal, maar deze manier van vergaderen kan mijn inziens vooral interessant zijn voor kleine residenties met 3 of 4 mede-eigenaars, waarvan 1 (of meer) egenaar(s) zich moeilijk kan vrijmaken. En waar uiteindelijk geen majeure problemen zijn.

is die zienswijze correct?