slecht uitgevoerde werken door een aannemer/loodgieter

6 antwoorden [Laatste bericht]
steffi
Offline
 
Beste Forumleden,

In onze VME beslist de syndicus principieel over de aanstelling van een aannemer en dit zeker voor dringend uit te voeren werken (lekken)  natuurlijk ook na een stemming in de AV VME, indien het herstel niet dringend noodzakelijk is.
Mijn vraag aan dit forum is, indien een aannemer grove fouten heeft gemaakt en/of slecht werk heeft afgeleverd, wie moet/mag de aannemer daar dan aansprakelijk voor stellen? Mag dit enkel en alleen maar gebeuren door de syndicus omdat de opdracht door de syndicus aan deze aannemer die de werken heeft uitgevoerd  werd geven?? Of mag er eventueel ook een ingebrekestelling uitgaan van de benadeelde mede-eigenaar(s)?
De mede eigenaar zou  de aannemer kunnen wijzen op de slechte uitvoering van de werken en op de gemaakte fouten en vragen om de werken opnieuw en correct uit te voeren eventueel  met een schadevergoeding?

Kan in dat laatste geval de aannemer zich dan beroepen op het feit dat de syndicus met hem een overeenkomst heeft gemaakt en niet de mede-eigenaar?? ??

Wat indien de syndicus de factuur voor de uitgevoerde werken reeds betaald heeft zonder controle uit te voeren op het geleverde werk, en ook NIETS onderneemt om de aannemer op zijn gemaakte fout(en) te wijzen??. De syndicus is volgens de wet toch aansprakelijk voor zijn beheer, houd dit beheer dan ook niet in om controle uit te voeren indien er herstelwerken uitgevoerd worden in het/de gebouwen waarvoor hij een contract met de mede-eigenaars heeft gesloten?

Graag kreeg ik een spoedige reactie van dit forum, vermits er mogelijks ook termijnen bestaan om eventueel verzet aan te tekenen. (zowel bij de aannemer als bij syndicus??) En indien dit het geval zou zijn op welke manier moet dit dan gebeuren?

Ter informatie: de vaststelling van de te herstellen oorzaak werd gedaan door een lekdetectie bedrijf en de herstelling gebeurde door een loodgieter welke werd aangesteld door de syndicus maar na de herstelling werd de vochtschade erger in plaats van beter. In het verslag van de loodgieter wordt vermeld dat hij een deel van de koperen waterleiding heeft vervangen terwijl het LEK zich duidelijk zichtbaar via camera beelden van het lekdetectiebedrijf bevond in de AFVOERLEIDING. Ondertussen heeft de syndicus de factuur van de loodgieter reeds betaald in naam van de  mede-eigenaar. Mijn vraag aan mensen van dit Forum “wat kan daar nog tegen worden ondernomen, en is daar eventueel ook een tijdspanne voor bepaald?”
Dank bij voorbaat voor een reactie
vriendelijke groeten 
Steffi
nescio1
Offline
juridische vertegenwoordiger VME = syndicus

 
B.W. Art. 577-8 § 4 6 °
 
B.W. Art. 577-9 § 1

B.W. Art. 1382
 
 
Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.
 
Zorg er voor dat u (RvME, CvR, VME) inspraak hebt bij de keuze van de aangezochte advocaat: reputatie, tarieven.
 
 
steffi
Offline
Ik vermoed dat het dan het
Ik vermoed dat het dan het beste is om nu zo snel mogelijk zowel de syndicus als de commisaris van de rekeningen een aangetekende brief te sturen met copie aan de mede-eigenaars met een aanmaning om alles zo snel mogelijk in orde te brengen. De loodgieter ook??? want die werd aangesteld door de syndicus !!!

Zowel wat de verzekering betreft als  wat de DRINGENDE herstellingen betreft. aangezien de water schade verder toeneemt zowel in het prive appartement als in de algemene delen. De aangifte schade dateert reeds van 27/7/2019 en de syndicus schreef in zijn laatste bericht " dat we rustig moesten afwachten! de reden: de  verzekering doet er lang over om een antwoordd te geven zij discussieren nog steeds over een eventuele 2e francise.

Ik vraag me  toch ook wel af wie de rechts en advocaatkosten zal moeten betalen indien het werkelijk tot een procedure zou komen??? 
Dank voor een reactie
Steffi
nescio1
Offline
toegevoegde syndicus

B.W. Art. 577-8 § 6
 
Leg de syndicus op een BAV bijeen te roepen om een toegevoegde syndicus aan te stellen.
 
Deze krijgt dan als opdracht deze Augiusstal te reinigen, in der minne of desnoods juridisch.
 
Geef misschien de voorkeur aan een advocaat-syndicus.Zachte heelmeersters maken stinkende wonden.


 
steffi
Offline
Indien er rechtsbijstand zou
Indien er rechtsbijstand zou zijn voorzien in de brandpolis,????  Moet nog nagevraagd worden.
Mag er dan door de mede-eigenaars die de meeste schade hebben in hun appartement vrij bepaald worden welke advocaat/syndicus moet aangesteld worden? Om een ingebrekestelling op te maken en de problemen op te lossen? Of is daar geen inspraak in mogelijk en duid de verzekering zelf een advocaat aan?

Dank vooor een reactie
Steffi
nescio1
Offline
Herlees:
steffi
Offline
In de brandverzekering
In de brandverzekering (blokpolis) is geen rechtsbijstand aanwezig. Bovendien ligt de oorzaak van de waterschade in de vloer van een prive apartement dat verhuurd is. Maar de waterschade is ook uitgebreid in de prive delen van het onderliggende appartement van een mede-eigenaar alsook in de de gemeenschappelijke delen (traphall) van het gebouw.  De loodgieter aangesteld door de syndicus heeft een stuk koperen WATERLEIDING verwijderd en een nieuw stukje  terug geplaatst. En dit niettegenstaande er 2 ledetectieverslagen werden afgeleverd die beiden verrmelden dat de lek zich bevind in de AFVOER leiding in de vloer van de badkamer!! En er werd geen drukverlies in  de toevoer waterleiding gevonden. 
Omdat de muren kletsnat bleven tot maanden (dec 2019- juni 2020) na de herstelling werd een nieuwe lekdetectie uitgevoerd, welke bevestigde dat de  lek nog steeds aanwezig in in dezelfde afvoer.  De franchise en factuur van de loodgieter werden in dec 2019 door de syndicus betaald en afgetrokken van de herstelvergoeding die door de verzekering werd  toegekend. En nu beweerd  de loodgieter dat er een tweede lek aanwezig zou zijn , terwijl de herstelling waarvoor hij eigenlijk opdracht had gekregen van de syndicus, helemaal niet werd uitgevoerd.Dit kan duidelijk  bewezen worden door  vergelijking van de fotos van de beide laatste lekdetecties.
Onze syndicus steunt de loodgieter  in zijn bewering van een zogenaamd  2e schadegeval (niettegenstaande de bewijzen). wantt dieze loodgieter lijkt een bevriende  aannemer te zijn waar de syndicus steeds beroep  op  doetvoor lekken!
Ik sta nu met mijn rug tegen de muur. hoe moet dit probleem  aangepakt worden?  kan iemand me daar  aub wegwijs in maken.de mede-eigenaars stellen dat ik het zelf moet oplossen!!! Ik  dank  de forumleden die  mij reeds een antwoord hebben vezonden, maar ik heb de indruk  dat ik  daar niets mee kan doen vermtis er mede-eigenaars mee zouden moeten werken voor het bijeenroepen van een BAV ! en de mede-eigenaars die ik  heb gesproken zijn van oordeel dat  ikzelf deze problemen maar moet oplossen. Is dit juist????

dank  voor  een spoedige reactie

Steff