stemgerechtigde in de AV

5 antwoorden [Laatste bericht]
hejacobs
Offline
bij een "normaal" koppel kan ofwel de man of de vrouw zonder volmacht zetelen in de AV.

indien  een appartement eigendom is van een bvba, is de zaakvoerder de wettelijke vertegenwoordiger hiervan die kan plaats nemen in de AV.
volgens mij moet zijn vrouw dan hier wel een volmacht hebben om hem te kunnen vervangen in de AV ??


 
Baton
Offline
uw antwoord = art.3.87§1  uw antwoord = art.3.87§1

  In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel of ingeval de eigendom van een privatieve kavel is bezwaard met een recht van erfpacht, opstal, vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn. Wanneer één van de belanghebbenden en zijn wettelijke of contractuele vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen aan de aanwijzing van een lasthebber, wijzen de andere belanghebbenden rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze laatste wordt opgeroepen voor de algemene vergaderingen, oefent het recht van deelname aan de beraadslagingen ervan uit en ontvangt alle documenten die afkomstig zijn van de vereniging van mede-eigenaars. De belanghebbenden delen de syndicus schriftelijk de identiteit van hun lasthebber mee.

hejacobs
Offline
dus een JA op mijn vraag
dus een JA op mijn vraag??
Baton
Offline
ja
SIEBE
Offline
VERTEGENWOORDIGER OP DE AV
Een normaal koppel ( ? )  hangt er van af wie opgegeven is als lasthebber van de kavel bij de syndicus. De lasthebber kan steeds zonder volmacht op de AV stemmen, indien de partner de kavel op de AV wil vertegenwoordigen dan moet de oorspronkelijke lasthebber een volmacht geven aan de partner.

Bij een bvba : hij/zij die op de AV aanwezig mag zijn en stemmen : is de persoon die door de bvba aangeduid werd als lasthebber kavel bij de syndicus. Indien iemand anders de AV wil bijwonen en stemmen voor de bvba = met volmacht van de lasthebber.

Correcte verwijzing naar de link van Baton : lezen.
hejacobs
Offline
lasthebber van de kavel
euh, voor zover ik weet is er niemand als "lasthebber van de kavel"  genoteerd,
het eerste dat ik hier van hoor