Stemgerechtigheid

3 antwoorden [Laatste bericht]
Wibubo
Offline
Graag kreeg ik antwoord op mijn vragen.

De heer X en mevrouw Y zijn een echtpaar dat woont in één van de appartementen van een blok van 10 appartementen met dezelfde oppervlakte.
Volgens kadastrale uittreksels is de heer X (dus niet samen met zijn echtgenote) de enige eigenaar van 6 appartementen van die blok, bekomen door erfenissen en aankopen.
Om de beperking van stemgerechtigheid vermeld in Art. 577-6. §7, 4de alinea te omzeilen en alzo de de volstrekte meerderheid te bekomen gebeurt bij de aanwezigheidscertificatie bij de algemene vergadering het volgende: De heer X geeft zich op als eigenaar van 4 appartementen en zijn echtgenote, mevrouw Y, geeft zich op als eigenaar van 2 appartementen.
1. Is het de taak van de syndicus om na te gaan wie de effectieve eigenaar is?
2. Wordt door de opgave van mevrouw Y als eigenaar een valse verklaring afgelegd?
3. Kan de vergadering doorgaan als blijkt dat er bij de aanwezigheidscertificatie een valse verklaring werd afgelegd?
4. Indien de vergadering doorgaat, worden dan bij de berekening van de vereiste meerderheid de stemmen van mevrouw Y als ongeldig beschouwd?
 
Om op een andere manier hoger vermeld artikel van de wet te omzeilen, zou de heer X als eigenaar van 6 appartementen een volmacht kunnen geven aan zijn echtgenote, mevrouw Y (of aan een derde vertrouwenspersoon) voor 2 van zijn appartementen, om alzo toch de volstrekte meerderheid te bekomen bij de stemming.
5. Is dit mogelijk?
Dit omzeilen is duidelijk tegen de geest van de wet.
6. Hoe kan hier tegen opgetreden worden?
 
Welgemeende dank bij voorbaat voor uw gewaardeerd antwoord.
Vriendelijke groeten
Wibubo
Quimmo
Offline
Mijn persoonlijk mening, maar

Mijn persoonlijk mening, maar ik hoop dat iemand met meer juridische kennis dit kan bevestigen, is dat een dergelijke constructie geen stand zal houden indien u beslissingen van een dergelijke AV aanvecht voor de vrederechter. Maar best wijst u de syndicus eerst al eens op het bestaan van deze situatie, voorkomen is beter dan genezen. Dan zit hij ook mee in het bad en kunnen er vragen gesteld worden bij zijn verantwoordelijkheid indien hij niet ingrijpt.

Ook met volmachten zou er een probleem zijn, gezien een volmacht bedoeld is om iemand te vertegenwoordigen die niet aanwezig kan zijn. Zelf aanwezig zijn en dan toch nog iemand afvaardigen met een volmacht is in elk geval tegen de geest van de wet en tegen de geest van de stemmenbeperking die ingevoerd is. Ik weet niet of er al jurisprudentie bestaat, maar ik betwijfel ook of dit stand zou houden voor een rechtbank.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Ik meen mij te

Geachte

Ik meen mij te kunnen aansluiten bij de eerder gegeven repliek.

Eerstens zal de Vrederechter inderdaad snel doorzien wanneer men een dwingend beding onrechtmatig tracht te omzeilen.
Tweedens is het inderdaad contradictorisch dat men een volmacht geeft aan iemand ... terwijl men zelf aanwezig is op de AV.

Ik sluit mij dan ook volledig aan bij het reeds gegeven antwoord.

Vriendelijke groeten,
Astrid CLABOTS

 

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

deskundige
Offline
Beste, Ook ik sluit me aan
Beste,

Ook ik sluit me aan bij de antwoorden van de andere posters.

Het spreekt voor zich dat een volmacht dienstig is voor die momenten dat een eigenaar niet aanwezig kan zijn tijdens een AV.
Conform de nieuwe wet dient de syndicus op de hoogte te zijn van welken panden in onverdeeldheid zitten en welke niet. Het is immers aan de onverdeeldheid om voorafgaand aan de vergadering een lasthebber aan te duiden die de onverdeeldheid zal vertegenwoordigen tijdens een vergadering en aan welke de syndicus alle documenten betrekking hebbende op de VME dient over te maken .

Doet de onverdeeldheid dat niet, dan wordt hun recht tot beraadslaging geschorst tot op het moment dat de mandataris is aangesteld.

Normaal zal de syndicus thans ook bij elke eigendomsoverdracht te weten komen aan wie een kavel toebehoort. Waar dit onder de wet van 1994 niet was voorzien, is onder de wet van 2 juni de notaris nu ook verplicht om de syndicus de gegevens van de nieuwe eigenaar(s) door te geven na het verlijden van de akte.

Tenzij u er met de syndicus binnen het verstrijken van de 4 maanden termijn minnelijk uit geraakt, dit in die zin dat de syndicus inziet dat de beslissingen niet correct zijn genomen waardoor hij een nieuwe vergadering met dezelfde dagordepunten samenroept dusdanig de vorige beslissingen middels de nieuwe vergadering worden overruled, zal u binnen de aangehaalde protesttermijn moeten overgaan tot het instellen van een vordering.

Mvg.