Stemmen AV

2 antwoorden [Laatste bericht]
joSch
Offline
Hoe gebeurt de berekening van de stemming als een mede-eigenaar een vraag indient ten voordele van hem persoonlijk (bijvoorbeeld: ophangen reclamebord aan de gevel van het appartementsgebouw) ? Heeft hij het recht om mee te stemmen of worden zijn quotiteiten in mindering gebracht gezien hij een lasthebber is (zie stemming omtrent het verlengen mandaat - vanaf 2de keer - van de syndicus mede-eigenaar, deze mag ook niet deelnemen aan de stemming) ?
joSch
SIEBE
Offline
STEMMING
ART 577-6 §9 W.B.

een lasthebber van de VME of iemand die door haar in dienst is genomen of voor de VME diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

In dit geval is de mede-eigenaar en lasthebber van zijn kavel en niet lasthebber van de VME. Indien het punt op correcte wijze werd geagendeerd op de AV, dan heeft hij/zij recht om normaal mee  te stemmen en de debatteren.

In geval van een syndicus : hier gaat het om een opdracht van en voor de VME : hier heeft deze geen stemrecht en ook geen deelname aan de debatten als lasthebber ( noch voor zijn eigendom ) gezien zijn lasthebben is van VME. Hij moet zicht onthouden en kan zich niet per volmacht hiervoor laten vervangen.

 
Baton
Offline
#joSCH

(bijvoorbeeld: ophangen reclamebord aan de gevel van het appartementsgebouw) ?

Zo de AV daarmee akkoord gaat (4/5 akkoord) komt dit neer op het toekennen van een zakelijk recht.
Wat staat in de statuten mbt. de voorgevel ? 


https://www.devormgeverij.be/vergunning-nodig-reclamebord/
en
https://www.jureca.be/gratis-juridisch-advies/wonen-huur/mede-eigendom/c...