Stemrecht syndicus - medeeigenaar

7 antwoorden [Laatste bericht]
Van Giesbergen John
Offline
Kan de syndicus-medeeigenaar volwaardig mee stemmen. Zoniet, moet hij volmacht geven aan een andere mede eigenaar of zijn echtgenote.
nescio1
Offline
logica
Een verstandige syndicus mede-eigenaar zal zich in de vergadering onthouden over de zaken die rechtstreeks op  zijn beheer betrekking hebben (aanduiding andere syndicus, goedkeuring rekeningen, verlenen van kwijting etc.)

Breng hem niet op ideeën, via een volmacht aan derde (ook een buitenstaander) neemt hij onrechtstreeks volledig deel aan de beraadslaging en stemronde.
laspiaggia
Offline
mee beslissen
Vraag is, welke mede-eigenaar nu nog syndicus willen zijn als hij dan over niets mee mag beslissen? Ik alvast zeker niet...
Quimmo
Offline
Er zijn niet veel beperkingen

Hij mag over bijna alles mee stemmen, met uitzondering van zaken die hemzelf aanbelangen. Wat nogal logisch is.

"De syndicus kan niet als lasthebber van een mede-eigenaar optreden op een algemene vergadering, niettegenstaande zijn recht, wanneer hij mede-eigenaar is, om in die hoedanigheid deel te nemen aan de beraadslagingen van de vergadering."

"Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door (haar) in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd."

Volmacht geven lijkt me niet mogelijk, want hij is zelf niet afwezig op de vergadering.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

Pojkan23
Offline
echtgenote als lasthebber bij syndicus-mede-eigenaar?
Beste Nescio,

Ik lees met interesse deze zeer oude topic. Ik ben geïnteresseerd om te achterhalen of volgend scenario mogelijk is:
Onze nieuwe syndicus-mede-eigenaar is in onverdeeldheid met zijn echtgenote eigenaar van 50% van de mede-eigendom. Over de hem toevertrouwde taak (syndicus-mandaat in dit geval) kan hijzelf niet deelnemen aan de beraadslagingen en aan de stemmingen. Kan hij het slim spelen door de echtgenote als lasthebber van hun onverdeeldheid aan te duiden en haar zodoende te laten deelnemen aan de stemmingen over zijn syndicus-taak?

Indien niet, naar welke documentatie/argumentatie zou ik kunnen verwijzen tijdens de vergadering?
SIEBE
Online
#4
Zie # 3 Quimmo : daar het antwoord. Dus neen.
Pojkan23
Offline
echtgenote syndicus geen lasthebber?
Begrijp ik goed dat een aangeduide lasthebber in geval van onverdeeldheid een 'volmacht' verkrijgt van de onverdeeldheid, en omdat de syndicus niet over zijn taak mag stemmen en ook niet via een 'volmacht' de syndicus daarom niet van dit achterpoortje gebruik kan maken?

Dus in het geval van deze syndicus-mede-eigenaar (zie mijn vorige reactie) kan de echtgenote van de syndicus geen lasthebber zijn van hun overdeeldheid zolang mijnheer syndicus is, zie ik dat juist?
Pojkan23
Offline
lasthebber = volmachtdrager?

Is in onderstaande 2 bepalingen uit het BW te verstaan dat lasthebber synoniem is voor volmachtdrager?

In geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel (...)
belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn.

_________

Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij
volmacht deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die hem werd

toevertrouwd.