straf uitgesproken door BIV ook op de gewone rechtbanken geldig?

27 antwoorden [Laatste bericht]
inina
Offline
Ik heb van het vredegerecht een vonnis gekregen dat gedeeltelijk in mijn voordeel is. Maar de vordering om de syndicus te vervangen werd door de vrederechter niet weerhouden. Eigenlijk werd er dus enkel een vonnis uitgesproken ten laste van de VME, zij moeten ook de gerechtskosten betalen, maar de syndicus welke naar mijn mening evenveel, zo niet nog meer schuld aan de onrechtmatigheden heeft gaat in deze vrijuit. (naar mijn mening onterecht.)

Vermits die man allerlei onregelmatigheden blijft doen heb ik vandaag een klacht ingediend bij het BIV. Ik hoop dus werkelijk dat hij gestraft zal worden, opdat hij andere eigenaars niet meer kan aandoen wat mij werd aangedaan.

Maar mijn vraag is: Indien het BIV een straf zou uitspreken is deze straf en de redenen waarvoor ze zou worden uitgesproken dan ook geldig voor de gewone rechtbanken?? Of toch niet??

Ik ben op zoek naar informatie over dit onderwerp. Indien iemand mij daarbij zou kunnen helpen ? Dan lees ik het graag.

Dank bij voorbaat

Inina

 
DirkRommel (niet gecontroleerd)
Inina,
Ik denk dat het BIV - in tegenstelling tot het vredegerecht - niet bevoegd is een echte straf of veroordeling uit te spreken, enkel een sanctie of beschermingsmaatregel (voor de maatschappij) indien een deontologische fout (ivm plichtenleer van vastgoedmakelaar en syndici) gemaakt is (in principe niet rechtstreeks om financieele fout : is exclusieve bevoegdheid vredegerecht) maar ook een sanctie of beschermingsmaatregel kan vrij ingrijpend zijn : gaande van een opmerking/blaam tot 3 maand of zelfs levenslange schorsing : beroepsverbod (vergelijk het een beetje met de orde van advocaten en geneesheren). Helpt dit je wat verder aub? Mvg, DR

DirkRommel (niet gecontroleerd)
Inina,
Je hebt altijd een beroepsmogelijkheid bij de rechtbank, bij het BIV is dit ook zo (gewone geschillen kamer en beroepskamer) Rechtbanken werken echter in principe niet met elkaar maar autonoom naast elkaar : vrederechter, beslagrechter, politierechter, kamer van koophandel,... eerste aanleg is bij de rechtbanken de beroepsmogelijkheid. Mvg, DR

Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Het BIV spreekt
Geachte


Het BIV spreekt beslissingen in tuchtzaken uit; een deontologische sanctie kan wijzen op een onzorgvuldigheid of beroepsfout, die aanleiding kan geven tot een aansprakelijkheidsvordering (contractueel, buitencontractueel) waaraan dan, voor de gewone rechtbanken, een schade - eis kan zijn gekoppeld.

Eventueel kan de tuchtuitspraak gelden als bewijsstuk om een standpunt aan te tonen.

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

inina
Offline
Geachte Meester, Er werden
Geachte Meester,

Er werden wel degelijk ernstige beroepsfouten gemaakt omdat, en dit is niet het enige, geweigerd werd om een reservefonds aan te leggen en er eveneens geweigerd werd om de dringend noodzakelijke herstellingen uit te voeren aan constructie fouten van de rioolbuizen, die door een loodgieter bevestigd werden met camera anderzoek. Het gevolg is dat mijn huurders mij heden morgen, melden dat zij opnieuw een onbruikaar toilet hebben.

Niettegnstaande het vonnis van de vrederechter in verband met de kostenverdeling in mijn voordeel is, vermits vanaf de aankoop van mijn appartement de verdeelsleutels verplicht zullen moeten worden toegepast, dat betekent ook een herberekening door een boekhouder, heeft de rechter de vordering om deze syndicus te vervangen, niet weerhouden. Nochtans was er geen schriftelijke aanstelling zoals wettelijk verplicht. De advocaat tegenpartij is met een stuk nr 9 afgekomen dat eigenlijk vervalst was, maar omdat het bijhorend lastenboek zogenaamd in orde was vond de vrederechter het niet opportuun om hem te vervangen.

Ik denk er sterk aan om tegen het huidige vonnis van de vrederechter in beroep te gaan maar weet niet hoe een beroepsprocedure dient te verlopen. Ik ben dus op zoek naar bijstand, hulp en/of advies van een advocaat...... En hoop eveneens op een eventuele veroordeling van Equilibre door het BIV. Opdat anderen niet meer zouden aangedaan worden wat mij werd aangedaan.
Met alle achting

Inina
 

 
inina
Offline
Geachte Meester,Er werden

Geachte Meester,

Er werden wel degelijk ernstige beroepsfouten gemaakt omdat, en dit is niet het enige, geweigerd werd om een reservefonds aan te leggen en er eveneens geweigerd werd om de dringend noodzakelijke herstellingen uit te voeren aan constructie fouten van de rioolbuizen, die door een loodgieter bevestigd werden met camera anderzoek. Het gevolg is dat mijn huurders mij heden morgen, melden dat zij opnieuw een onbruikaar toilet hebben.

Niettegnstaande het vonnis van de vrederechter in verband met de kostenverdeling in mijn voordeel is, vermits vanaf de aankoop van mijn appartement de verdeelsleutels verplicht zullen moeten worden toegepast, dat betekent ook een herberekening door een boekhouder, heeft de rechter de vordering om deze syndicus te vervangen, niet weerhouden. Nochtans was er geen schriftelijke aanstelling zoals wettelijk verplicht. De advocaat tegenpartij is met een stuk nr 9 afgekomen dat eigenlijk vervalst was, maar omdat het bijhorend lastenboek zogenaamd in orde was vond de vrederechter het niet opportuun om hem te vervangen.

Ik denk er sterk aan om tegen het huidige vonnis van de vrederechter in beroep te gaan maar weet niet hoe een beroepsprocedure dient te verlopen. Ik ben dus op zoek naar bijstand, hulp en/of advies van een advocaat...... En hoop eveneens op een eventuele veroordeling van E*** door het BIV. Opdat anderen niet meer zouden aangedaan worden wat mij werd aangedaan.
Met alle achting

Inina
 


 
naicwill
Offline
niet syndicus maar VME heeft volgens wet beslist
"reservefonds aan te leggen"

Een reservefonds is wettelijk niet verplicht. De oprichting van een reserve­fonds kan voorzien zijn in de statuten. Als dat niet het geval is, dan kan de ­algemene vergadering nog altijd beslissen een reservefonds in te richten. U vraagt de syndicus gewoon het punt op de agenda van de volgende vergadering te plaatsen. De vergadering kan met een gewone meerderheid beslissen.Wanneer de andere eigenaars niet akkoord zijn, dan kunt u in theorie naar de vrederechter stappen. Uw kans op succes is echter beperkt.
http://ondernemingsdatabank.indicator.be/vastgoed___reservefonds/zin_en_...

besluit: geen beroepsfout van de syndicus, dus rechter kan hem niet "veroordelen"
naicwill
Offline
VME steunt syndicus
" de rechter de vordering om deze syndicus te vervangen, niet weerhouden"

Indien de rechter de syndicus had vervangen,zou deze een nieuwe
AV hebbeen bijeenroepen met agendapunt:"aanstelling syndicus"
De 4 andere mede eigenaars zouden terug de kandidatuur
van de oude syndicus steunen en de vijfde  mede(?)-eigenaar
moet zich daar democratisch "bij neerleggen".
inina
Offline
@naicwill . Ik heb de sterke

@naicwill . Ik heb de sterke indruk dat u niettegenstaande alle feiten en deontologische fouten welke E*** heeft gemaakt, u hem op deze website door dik en dun blijft beschermen en  blijft  steunen. Bent u misschien zijn advocaat??? Hij maakt op Quimmo natuurlijk ook reclame die hij uiteindelijk niet nakomt!!!!! Een syndicus  is als enige verantwoordelijk voor zijn  beheer en moet dus  weten wanneer mede-eigenaars een beslissing  willen nemen die totaal niet kan genomen omwille van strijdig met de wetgeving. Hij moet zich dus niet verschuilen achter drogredenen en de VME.
Zo heeft hij onder andere ook geweigerd om  (belangrijke) herstellingen te laten uitvoeren aan de buizen die leiden naar de septische put. Waarvan de loodgieter maar een gedeelte heeft mogen repareren, niettegenstaande met camera onderzoek was vastgesteld wat er werkelijk aan de hand is en ook op welke plaats. Hiervoor werden aangetekende ingebrekestellingen verstuurd  en  staat eveneens vermeld  in de verslagen van de AV.  Bovendien ook dat er opnieuw problemen zouden optreden  indien ook de bijkomende herstellingen niet zouden worden uitgevoerd. Ik kreeg vanmorgen het telefonisch bericht dat de bewoners van mijn appartement opnieuw een totaal onbruikbaar toilet hebben!!! En er  zit vermoedelijk geen geld genoeg in het reservefonds om deze herstellingen, te laten uitvoeren. ……
Ik vraag me dus af of u gelijk heeft in het door u geschreven antwoord. Dit is een site voor mede-eigenaars op zoek naar informatie , welke het mogen weten wanneer een bedrijf slecht werk aflevert opdat ze niet eveneens bedrogen zouden worden zoals ik.
Vriendelijke groeten Inina 


 
laspiaggia
Offline
@inina
Beste Inina,

Ter info:
1) De aanleg van een reservefonds is niet wettelijk verplicht.
2) Spoedherstellingen kunnen niet met het reservefonds betaald worden. Het reservefonds kan/mag alleen worden aangesproken als de AV daarvoor zijn uitdrukkelijke toestemming geeft.
3) Vermelding van namen op deze site kan echt niet hoor.

Beste groeten
inina
Offline
Oke, vermelding van namen kan
Oke, vermelding van namen kan inderdaad eigenlijk niet!!!! maar het is naicwill zelf welke er indertijd in een van de vorige posts héél duidelijk een uitdrukkelijke zichtbaarheid aan heeft gegeven.

En ik blijf er trouwens bij dat bedrijven welke schade toebrengen aan anderen op een of andere manier een halt dient toegeroepen te worden!!!!. Vonnissen van de vrederechter zijn ook openbaar dacht ik toch? Alleen gaan eigenaars daar natuurlijk niet kijken als ze een nieuwe syndicus willen aanstellen. 

Ik heb trouwens vandaag ook een klacht ingediend bij de Fod economische inspectie, vermits het BIV waarschijnlijk toch niks zal doen, gezien het volgende over hen is verschenen. "Na BIV-bestuurmandatarissen (allen CIB-leden) nu ook onderzoek tegen Oostendse vrederechter (voorzitter Uitvoerende Kamer van het BIV)" Tegen de voorzitter van het BIV (nota bene een vrederechter ) is er dus eveneens eens een klacht ingediend........?

Eigenaars zoals ik met een kleine kavel in een mede-eigendom zijn steeds de sigaar tov  de eigenaars met grote kavels met een bijkomend oneerlijk werkende syndicus. Als ik (opnieuw) naar het gerecht stap brengt het mij aan de financiele schade welke mij nu reeds is toegebracht, nog meer financiele + emotionele schade, zonder enige garantie dat die schade dan ook terug zal vergoed worden......

Ik wil dus enkel voorkomen dat anderen hetzelfde zou overkomen......

Vriendelijke groeten
Inina
 

 
naicwill
Offline
factuur afvoerleidingen
"Integendeel er wordt mij nu zelfs een volledige factuur voor de herstelling van CONSTRUCTIE fouten aan de afvoerleidngen van het toilet dat door de loodgieter met cameraonderzoek werd bevestigd aan mijn persoon aangerekend. 
 Het gevolg is dat mijn huurders mij heden morgen, melden dat zij opnieuw een onbruikaar toilet hebben."

CONSTRUCTIE fouten aan de afvoerleidngen van het toilet na 13 jaar
zijn defecten. ALs uit cameraonderzoek blijkt dat het defect in de
afvoerleidingen zich in het gedeelte bevindt dat door 1 mede eigenaar
(privaat) wordt gebruikt dan is dit een privatieve kost te betalen door
mede eigenaar en heeft de syndicus het bij het rechte eind deze
factuur aan de mede eigenaar te verrekenen.
Indien de mede eigenaar niet rageert op de klacht van de huurder,
moet deze laatste de huurder voor de vrederecher dagen.

 
inina
Offline
@naicwill Mag ik opnieuw
@naicwill
Mag ik opnieuw opmerken dat u wel héél goed de situatie lijkt te kennen (wat mijn vermoeden dat u een nauw betrokken persoon bent alleen maar groter maakt) en derhalve opnieuw probeert de rol van de VME en de syndicus probeert goed te praten!!!.
Er waren duidelijk reeds tekenen van problemen aan deze afvoerleidingen lang voor ik eigenaar werd van dit appartement. Deze aanduidingen vond ik in een verslag van de AV –VME ttz in de afrekeningen van het boekjaar 2005-2006 zijnde “extra kosten loodgieter” wat duidelijk maakt dat de toenmalige mede-eigenaar syndicus nalatig is geweest om de aannemer bouwwerken niet te hebben geconfronteerd met deze problematiek. Vermits de 10 jarige garantie van architect en aannemer toen in elk geval nog geldig was!!  Bovendien zijn de defecten –constructiefouten niet alleen aanwezig in het deel dat door 1 mede-eigenaar wordt gebruikt, vermits  er voor het herstel van de defecten breekwerk moet verricht worden vlak naast de septische put en aan de voordeur –voorerf. Kan het nog duidelijker gesteld worden dat dit een gemeenschappelijk probleem is dat met zekerheid niet alleen gebruikt wordt door 1 private mede-eigenaar! Ik heb als eigenaar van het appartement naar aanleiding van de klacht van de huurder , wel degelijk de 2 syndici die naar mijn mening in gebreke zijn gebleven, aangemaand  om bij hoogdringendheid de noodzakelijke werken door een loodgieter/ruimer te laten uitvoeren.  Maar ik kreeg tot op heden nog steeds geen antwoord van de sydicus.
Eventueel laat ik morgen bijkomende  vaststellingen doen zodat het zéér duidelijk is dat de syndicus wel degelijk in gebreke is gebleven.
Vriendelijke groeten
Inina

 
Quimmo
Offline
@Ininia. Het is inderdaad al

@Ininia. Het is inderdaad al meermaals in dit forum gemeld dat we geen namen wensen te zien passeren, tenzij deze personen of bedrijven eventueel in een vonnis veroordeeld zijn en daarnaar verwezen kan worden. Dan is het een objectieve vaststelling.

Het kan best zijn dat uw syndicus ondermaats presteert, maar voor zover ik dit interpreteer is hij vandaag niet daarvoor veroordeeld en is dit niet de plaats om een proces te houden. Als deze syndicus u morgen aanklaagt voor laster dan zal u ook niet bepaald tevreden zijn daarmee.

Ik schrap dus de namen in uw berichten hierboven.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom

DirkRommel (niet gecontroleerd)
Inina,
Weet dat je slechts een beperkte periode betoepsmogelijkheid tegen vonnis vrederechter hebt, geloof 1 a 2 maand, mvg, DR
deskundige
Offline
Aantekenen van beroep dient
Aantekenen van beroep dient te gebeuren binnen de termijn van één maand, te rekenen vanaf de betekening van het vonnis.
Dajo
Offline
BIV Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
Beste Irina,

Ik heb ook veel problemen gehad met mijn makelaar, echter nog meer met het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, het BIV. Teveel om op te noemen. Het is inderdaad zo dat zij voor de vastgoedmakelaar zijn en niet voor de particulier. Feitelijk zijn zij die sancties moeten opleggen ook vastgoedmakelaars, zij oordelen dan over hun eigen leden en blijkbaar ook in het belang van deze leden. Ik vond ook een site waar er hierover veel informatie te vinden is zoals hetgeen je al vermeldde: Sjoemelrechter oordeelde over klachten tegen vastgoedmakelaars.  Er is ook veel informatie te vinden over het BIV zelf. Neem het even door, het lijkt mij dat het interessant is omtrent het probleem dat je hebt.

Veel geluk,

Dajo
laspiaggia
Offline
@Dajo
Beste Dajo, ik snap het niet goed.
Dat u problemen had met uw makelaar, wil ik best geloven. Helaas zijn er nog al te veel "cowboys" in de sector actief.
Maar wat voor problemen kunt u nu gehad hebben met het BIV? Het enige moment waarop een particulier in contact komt met het BIV, is als hij klacht indient tegen een makelaar.

Opletten ook met de informatie die u hier op het forum deelt. Best eens checken waar die vandaan komt. De site billionhomes heeft niet bepaald een vlekkeloos imago. Kijk gerust na.
Los van de reputatie van degene die het artikel publiceert, nog de volgende opmerkingen op het door u gedeelde artikel:
Ten eerste worden appelen en peren er door mekaar genoemd. Zo is het BIV niet hetzelfde als het CIB. Het BIV bestaat onder andere maar zeker niet uitsluitend uit leden van het CIB. Nogal logisch dat er een band tussen de twee is dus. Maar wat daar vreemd aan zou moeten zijn, ontgaat mij.
Ten tweede worden er een aantal insinuaties geuit, gebaseerd op het feit dat een rechter met een op dat moment vlekkeloze reputatie lezingen geeft over juridische zaken. Nogal dunnetjes als reden of niet?
Ten derde: Het BIV bestaat inderdaad voor het overgrote deel uit makelaars. De uitvoerende kamer van het BIV bestaat dus uit makelaars en syndici die over hun collega's moeten oordelen. Net om alle belangenvermenging en vriendjespolitiek te vermijden, maar ook om alles juridisch in orde te houden, worden er derden (advocaten of rechters) aangezocht om de kamers voor te zitten. Als dan net deze derde wordt verdacht van corruptie, kan men dat toch moeilijk wijten aan de makelaars, die tenslotte ook slachtoffer zijn van de hele toestand.

Dit mag toch ook eens allemaal gezegd worden denk ik.
laspiaggia
Offline
uit wat betrouwbaarder bronnen
mrosseel
Offline
Panorama Reportage Onroerend Goed
Ja, nu wordt mij het een en ander zeer duidelijk na het zien van de Panorama reportage. Het BIV is volgens de reportage feitelijk volledig hetzelfde als het CIB het zijn allemaal dezelfde mensen met dezelfde belangen. Ze bevestigen zelfs ook in de reportage dat ze zonder problemen belangenvermeningen tussen die bedrijven hebben. Reportage Panorma

De immobusiness boomt. De opleiding is populair en makelaars draaien overuren door de woonbonus. Maar betalen we niet te veel voor de aankoop van ons droomhuis of -appartement? Wanneer u als consument duizenden euro's moet betalen aan uw makelaar bijvoorbeeld? Panorama onderzoekt de immobiliënsector en stelt vast hoe het gebrek aan transparantie de prijzen de hoogte injaagt. En ook vernieuwingen worden gefnuikt. En wie is de dupe? De consument: u en ik. 

Vooral de rol van het BIV (Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars) wordt onder de loep genomen. Daarvoor trok Panorama ook naar Nederland waar duidelijk is dat makelaars er gemiddeld voor de helft van de prijs werken. Hoe komt dat? "Het systeem is ziek", legt Michel Dussart uit, vorig jaar nog voorzitter van het BIV. Vandaag is hij weggestemd. Het BIV speelt in geschillen ook vaak rechter én partij, en dat is niet goed voor de markt, klinkt het. 

Meer informatie vond ik hier: 
renaatb
Offline
rattenkoning
ALLES en ALLEN die in verband staan met vastgoed , klitten aan alkaar zoals een rattenkoning. Elk kent elk in dat milieu en wie er niet echt in past is een kort leven beschoren. Non, non, rien n'a changé ! de vis begint, nog steeds, te stinken aan de kop.

Ge denkt toch niet echt dat ze onrustig worden bij het BIV ? Wat gij te zien krijgt in die reportage is slechts het topje van de ijsberg.....en dat laten ze U met graagte eens zien omdat NOOIT een slecht rapport krijgen abnormaal overkomt bij Jan Met de Pet en dus geeft men Jan zijn suikertje en belooft men hem dat het zal uitgezocht worden en geregeld.....en daarna gaat men gewoon door....zoals steeds ....zoals het ook al was in de tijd van onze overgrootvaders.
 
renaatb
Offline
U vraagt, wij draaien...
Vandaag in de krant :
Het Federaal Instituut van Vastgoedmakelaars (BIV) heeft de afgelopen jaren verschillende initiatieven genomen om zijn blazoen op te poetsen door makelaars die er twijfelachtige praktijken op nahouden , uit de federatie te verwijderen. Sinds 2010 werden op die manier al 761 makelaars geschrapt (zo meldt Le Soir)
(Dat zijn er volgens mij gemiddeld 152 per jaar en dus een heel behoorlijk tempo ....of toch niet? ....want wat schrijven zij verder ?....)
"Er zijn gemiddeld 100 schrappingen per jaar. Vooral in 2010 en 2011 waren er veel omdat we toen net een campagne gelanceerd hadden om de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid te regulariseren. De meest voorkomende problemen zijn geldverduistering, niet terugbetalen van voorschotten en HET ONTBREKEN VAN DIE VERZEKERING.
Daarnaast was er ook een groot aantal valse makelaars die ontmaskerd zijn door privé  detectives ingehuurd door het BIV. Door dat harde werk waait er nu een nieuwe wind door het beroep zegt voorzitter Van Ermen" 
Rekenen is dus hun sterste vak niet bij het BIV , laat ons hopen enkel het rekenen......maar het doel, de reclame en het oppoetsen van het blazoen, is zeker gelukt..... tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes :) waar klagen wij dan over? vb over de vraag waar die andere 52 geschrapten per jaar zijn? en over het feit dat het makelaars-milieu overduidelijk geïnfiltreerd was (is?) door een niet onaardig aantal malafiede en  ongure subjecten ? Geldt daar geen "toegang tot het beroep" "accès à la profession"?
KFR
Offline
Inina, iet voor het een of
Inina,

iet voor het een of ander maar er was onlangs een reportage in Panorama over het BIV en als je ziet hoe dat 'draait' (ik zou een woord gebruiken van een organisatie in Italië maar zal dat maar laten), zou ik me niet te veel illusies maken.
Bovendien zitten wij ook met een syndicus die niet werkt zoals het hoort en na navraag bij andere appartementsblokken waar hij ook zijn ontslag heeft gekregen, heb ik vernomen dat er in een blok ook klacht neergelegd is bij het BIV en dat zij als antwoord hebben gekregen : 'Het is opgelost' terwijl er juist niets opgelost is want wij zitten met dezelfde syndic met net dezelfde probleem en nog anderen met ons. Ik zou zeggen, dien gerust klacht in maar verwacht er misschien toch niet te veel van om verdere desillusie te voorkomen
Blijkbaar betalen veel syndicussen hun bijdrage ah BIV enkel en alleen maar omdat ze schrik hebben. Je moet de Panoramareportage anders maar eens proberen te bekijken ergens.

Welke gerechtskosten moeten jullie betalen ? Wij gaan morgen (08/01) ook naar het vredegerecht maar mij werd verteld dat dat volledig gratis is (Poging tot verzoening). Of zijn jullie verder gegaan dan dat ? Als hij morgen niet opdaagt, kunnen we blijkbaar ook niet echt iets doen. Was de syndicus bij jullie aanwezig op de zitting vh vredegerecht ?
KFR
Offline
Laspiagia, ik zou zeggen :
Laspiagia, ik zou zeggen : Kijk eens naar de reportage van Panorama, een echte eyeopener, niet alleen over het BIV maar ook over het systeem van vastgoedmakelaars in België dat nergens anders in Europa bestaat maar waardoor de consument wel meer betaalt om zijn huis te verkopen ...
KFR
Offline
En Inina laat je vooral niet
En Inina laat je vooral niet doen !! Eigenlijk zouden mede-eigenaars hun krachten moeten bundelen om al die cowboys en het BIV aan te klagen. Tenslotte gaan zij lopen met ons zuuverdiende centen en hebben we er nog een hoop miserie en zorgen bij. Ik vroeg mij af hoe dat vroeger ging zonder syndicus. Mijn ouders nooit horen klagen toen over het reilen en zeilen.
ronald de wilde
Offline
wat met onze "ratio" ?
Voor de goede orde toch even dit: ik ben geen vastgoedmakelaar of syndicus.
Ik ben wel een mede-eigenaar en op dit ogenblik CvR.

"Laat je niet doen", "laat je niet op de kop zitten", wat nog zoal, stop met alle personen in dezelfde zak te gooien!
Zou het kunnen dat vroeger iets langer werd nagedacht dan nu, zou het kunnen dat men vroeger iets minder terugviel op 'het eigen gelijk'.

Dat het BIV er is gekomen met goede bedoelingen zal waar zijn, dat het BIV er de cowboys tracht van tussen te halen ook. 
Dat het BIV wordt aangewend om 'het eigen gelijk' te halen is mij bekend, evenzo het aanwenden ervan om de syndicus 'in het gareel' te laten lopen.
Dat het BIV zaligmakend is, is volgens mij te veel verwachten. Dat we onze syndici de gelegenheid moeten geven hun werk te laten doen, daar kunnen we niet omheen. En daar schort het vaak.

Laten we dus vooral onze eigen ratio gebruiken, vooraleer 'voor onze beurt' tussen te komen, vooraleer allerlei onnodige, onzinnige zaken te ventileren.    
renaatb
Offline
ronald de wilde
Tot 25/30 jaar geleden, in de tijd dus dat er volgens U "iets langer werd nagedacht" zwaaide de syndicus de scepter op de AV en wie ook maar iets in twijfel durfde te trekken van wat die man orakelde...die had van "het pateeke" gegeten en, erger nog, zijn mede-eigenaars keerden zich tegen hem omdat weinigen, of geen, ook maar een notie hadden van wat een AV was, hoe dat diende te verlopen, welk ieders bevoegdheid was enz enz enz . Ze hadden centen verdiend om vastgoed te  kopen ...maar daar stopte het,   "anderen" moesten het voor hen doen. Weet ge wanneer, hoeveel jaaaaaaaren geleden,  "ze" aan de hervorming van die wetgeving begonnen zijn ? Kent ge de motivatie die ze aan die hervorming gaven?  Precies, ja... DE EIGENAARS MEER BIJ HET BEHEER VAN HUN GOED BETREKKEN...  ZE VOOR HUN VERANTWOORDELIJKHEDEN PLAATSEN ,  zo   hebben ze het gemotiveerd....ga het maar opzoeken. We zijn dan halfweg de jaren 1990 en toen waren ze in commissie al de boel aan het opstarten. Juni 2010 ondertekent de Koning de nieuwe wet die meteen van "dwingend recht wordt" = meteen in al haar onderdelen uitvoerbaar is.......maar opdat ze dat echt zouden kunnen zijn moeten de Statuten overal aangepast worden aan de "nieuwe wet" en dus kwam er een "flou artistique" van 1 jaar = 01 september 2011 moesten alle basisakten aangepast zijn.  Toen bleek dat er zoveel "Eigendomsakten"  waren dat er niet eens voldoende notarissen waren om dat binnen de tijd te klaren !! Dus kwam er een nieuw uitstel tot 01 september2013 ...en daarna NOG eens tot 01 september 2014 en TOEN PAS, enkele maanden geleden dus , was de wettelijke termijn verstreken !! Zaïresche toestanden in België . Wat is gebleken? Dat van 2011 tot 2014 verschillend geoordeeld (veroordeeld) kon worden  naargelang uw basisakte aangepast was of niet .... en daar is serieus misbruik van gemaakt om vrienden van de vrienden van hun vrienden veilig op het droge te krijgen...ga maar eens vergelijkbare zaken bij rechtbanken nalezen en kijk naar het eindoordeel...dan weet ge het wel. En is alles NU kits achter de rits? Vergeet het maar . Ten laatste op 31/08/2014 moest de syndicus een VOORSTEL VAN WIJZIGING VAN DE STATUTEN doen aan de VME en dat door de VME laten goedkeuren. Gevolg? NU zijn  er nog altijd notarissen basisakten aan het aanpassen en zijn er nog altijd VME zonder gewijzigde statuten.  
Halfweg de jaren 1990 hebben ze iets in gang gestoken waarvan ze noch het begin noch het einde konden inschatten.  Intussen zijn de eigenaars ZELF ook op zoektocht gegaan, zijn er sites verschenen zoals deze hier waar iedereen moeiteloos info kan ophalen,wetten lezen en er een vade-mecum van lek mijn lipje gratis bijkrijgt. ... die brave mede-eigenaar  heeft zaken ontdekt waarvan hij het bestaan nooit had  vermoed.  Hij staat nu op voor zijn rechten en stelt vast dat "just is just" er slechts mondjesmaat in slaagt de wet onverkort uit te voeren of te doen uitvoeren en de hang naar dienst en wederdienst in het clubje nog even groot is als 10 jaar geleden....getuige de vonnissen sinds 2010.
ronald de wilde
Offline
bedankt, renaatb
Bedankt voor uw visie inzake de historiek van de mede-eigendom.

Ik denk dat we het eens zijn over het feit dat de VME-wetgeving dd.2010 uiteindelijk een goede zaak is voor de mede-eigenaars. 

Maar daar ging het niet over. Wel over het stopzetten met alles op één hoop te gooien, wel over het nadenken vooraleer nog maar eens een mening ten beste te geven.